Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Incap: positiiviseen soitantaan uusi kaiku

Analyytikon kommentti 16.09.2019 6:06 Incap
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 20.50 EUR
Kurssi: 18.80 EURKurssi hetkellä: 16.9.2019 - 5:51

Nostamme Incapin tavoitehinnan 20,50 euroon (aik. 18,00 euroa) positiivisen tulosvaroituksen myötä kohonneita ennusteitamme heijastellen. Tulosvaroituksen myötä näkyvyys yhtiön loppuvuoteen on kohentunut ja keskeisimmät tuloskasvuun liittyneet epävarmuustekijät ovat hälventyneet piirun verran. Viimeaikaisen kurssinousun myötä yhtiön räikein aliarvostus on kuitenkin purkautunut, mitä peilaten laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta). Näemme Incapin seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotuksen olevan kuitenkin vahvistuneen tuloskasvunäkymän, arvostuskertoimissa piilevän maltillisen nousuvaran sekä kohtuullisen osinkotuoton tukemana yhä riittävän hyvällä tasolla.

Kysyntä säilynyt vahvana läpi asiakasportfolion

Incap antoi perjantaina positiivisen tulosvaroituksen. Tulosvaroitus ei tullut meille täytenä yllätyksenä, sillä olimme nostaneet sen mahdollisuuden esiin Q2-päivityksemme yhteydessä. Yhtiö odottaa nyt, että liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2019 tulevat olemaan selvästi suurempia kuin vuonna 2018 (aik. suurempia) edellyttäen, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Tulosvaroituksen taustalla olivat etenkin nykyisten asiakkaiden kasvaneet tilausmäärät. Arviomme mukaan vakiintuneiden asiakkaiden tilausvirtojen kasvu on ollut vahvaa läpi asiakasportfolion, vaikka yhtiön keskittyneen asiakaskannan seurauksena suurimpien asiakkaiden kontribuutio onkin merkittävä. Incap on arviomme mukaan myös onnistunut jatkamaan oikeansuuntaisia askeliaan uusasiakashankinnassa ja laajentamaan siten asiakaskantaansa, mikä on positiivista sekä asiakasriskiä että yhtiön kokonaisriskiprofiilia laskevien vaikutusten vuoksi. Kokonaisuutena tulosvaroitus hälvensi suurimpia huolia yhtiön operatiivisen tuloskunnon kestävyydestä sekä vahvisti jälleen näkemystämme Incapin tehokkaan ja ketterän toimintamallin kilpailukyvystä. 

Nostimme lähivuosien kasvu- ja tulosennusteitamme

Olemme tulosvaroituksen myötä nostaneet lähivuosien kasvu- ja tulosennusteitamme. Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon kasvavan 31 % 77 MEUR:oon ja liikevoiton kohoavan 12 MEUR:oon vuonna 2019. Vakiintuneiden asiakkaiden hyvällä tasolla säilyvää kysyntää, etenevää uusasiakashankintaa, asteittaisia tuottavuusparannuksia sekä viimeaikaista positiivista uutisvirtaa (mm. Intian yksikön laajentaminen sekä Corvus Energyn uusi tuotantolaitos) heijastellen olemme nostaneet myös 2020-luvun alun ennusteitamme. Lähivuosien keskeisin tulosajuri on orgaaninen volyymikasvu, sillä yhtiö operoi jo nyt äärimmäisen kustannustehokkaasti, mikä rajaa kulupuolen toimenpiteiden tuloskasvulle tarjoamaa tukea. Orgaanisen kasvun keskeinen ajuri on puolestaan nykyisten ja uusien asiakkaiden menestyminen omissa liiketoiminnoissaan sekä Incapin asiakaskohtaisen markkinaosuuden säilyttäminen ja kasvattaminen. Marginaaleihin odotamme kohdistuvan jatkossa lievää painetta rajallista hinnoitteluvoimaa sekä toimialan kireää kilpailudynamiikkaa peilaten, mutta selkeitä uhkia yhtiön erinomaiselle kannattavuudelle ei ole näköpiirissä.

Tuotto-odotus yhä riittävällä tasolla

Incapin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 9x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet 6x. Kertoimet ovat absoluuttisesti matalat ja painottuvat  Incapille määrittämämme hyväksyttävän kerroinhaarukan alaosaan. Vaikka viimeaikainen kurssinousu (vuoden alusta +159 %) on purkanut osakkeen räikeimmän aliarvostuksen ja kohottanut vaatimustasoa (2019e: EV/S 1,1x) Incapin nykyinen arvostus ei mielestämme täysimääräisesti huomioi yhtiön kevyen ja ketterän toimintamallin luomaa kilpailuetua ja vahvaa operatiivista suorituskykyä. Myös osakkeen suhteellinen alennus on mielestämme edelleen perusteettoman suuri. Siten näemme Incapin seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotuksen kohoavan kertoimissa olevan maltillisen nousuvaran, vahvistuneen tuloskasvunäkymän sekä kohtuullisen osinkotuoton myötä yhä riittävän hyvälle tasolle ostojen jatkamiseksi.

Käy kauppaa. (Incap)

Incap tarjoaa elektroniikan sopimusvalmistuspalvelua (EMS). Yhtiöllä on valmistustoimintaa Intiassa ja Virossa sekä hankintayksikkö Hongkongissa. Ammattitaitoinen ja osaava tiimi panostaa erityisesti asiakaspalveluun. Yhtiö on toiminut pitkään elektroniikan sopimusvalmistuksessa ja se tunnetaan korkeasta laadusta. Incap on vuosien kuluessa oppinut, että EMS-toimialan perustarpeiden – toimitusvarmuuden, laadun ja kustannustehokkuuden – lisäksi asiakkaat odottavat, että heidän kumppaninsa pystyvät sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. 

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 59,0 77,1 84,0
- kasvu-% 21,5% 30,7% 8,9%
Liikevoitto (EBIT) 8,6 12,0 12,8
- EBIT-% 14,6% 15,5% 15,3%
EPS (oik.) 1,34 2,05 2,11
Osinko 0,00 0,55 0,60
P/E (oik.) 5,4 9,2 8,9
EV/EBITDA 3,8 6,3 5,7
Osinkotuotto-% 0,0% 2,9% 3,2%
Uusimmat ennusteet