Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

IT-palvelusektorin asiakaskysynnän odotetaan olevan edelleen vahvaa vuonna 2022. Julkisesta sektorista on viime vuosina muodostunut hyvin houkutteleva vakaa, terve ja kasvava markkina. Yksityinen sektori palautui myös viime vuonna pienen koronanotkahduksen jälkeen ja kysyntänäkymä on myös tällä sektorilla hyvä vuodelle 2022. Vahvan asiakaskysynnän kohdantoa parantaa arviomme mukaan kuluvana vuonna helpottava työntekijöiden vaihtuvuus. Vaihtuvuus oli kovaa lähes koko viime vuoden, mutta helpottamisen merkkejä nähtiin Q4:llä. Ennustamme IT-palveluyhtiöiden kasvavan orgaanisesti keskimäärin 8 % ja yritysjärjestelyt huomioiden 14 % vuonna 2022. Orgaaninen kasvuennuste on viime vuoden tasolla (2021: 8 % ja raportoitu 18 %). Orgaaniset kasvuennusteet perustuvat pääosin jo tehtyihin rekrytointeihin, mikä parantaa luottamusta. Vuoden 2021 yhtiökohtaiset vastaavat numerot ja kommentit ovat luettavissa maaliskuussa julkaisemastamme yhteenvedosta. Yhteenvetona voidaan todeta kasvuympäristön oleva hyvä, kun se on vahvaa läpi sektorin ja kysyntä ylittää paikoin tarjonnan.

Ennustamme kannattavuuden paranevan hienoisesti vuonna 2022

Odotamme pääosin liikearvo- ja PPA-poistoista oikaistun EBIT-%:n nousseen keskimäärin 10 %:iin vuonna 2022 (2021: 9 %). Kannattavuutta ajaa sektorilla pääosin laskeva vaihtuvuus. Sektorilla parasta kannattavuutta tekevät yhtiöt ovat vahvoja julkisella sektorilla (Gofore, Netum ja Tietoevry) tai omistavat vahvemmin myös ohjelmistoliiketoimintaa (Tietoevry). Vahvoilla neljänneksillä palveluliiketoiminnassa sektorilla päästään yli 15 %:n ja jopa 20 %:n EBITA-tasoille, mutta tätä on haastavaa ylläpitää vuositasolla. Suurin riski kannattavuudessa on kuuman työmarkkinan aiheuttamat palkkainflaatio, vaihtuvuus ja korkeammat rekrytointikulut.

Q1-tuloskaudella fokuksessa edelleen työmarkkinan dynamiikka

Työmarkkinan dynamiikka on IT-palvelusektorilla yleisesti aina kiinnostava. Nyt se on kuitenkin korostetusti kiinnostava kuumasta osaajamarkkinasta johtuen. Odotamme vaihtuvuuden laskevan kuluvana vuonna ja siten myös palkkainflaation kuumimman piikin helpottavan. Seuraamme näin työmarkkinakommentteja mielenkiinnolla Q1:llä. Mielenkiintoista on myös nähdä alihankintaverkostojen ja niiden käytön kehitys vuonna 2022. Viime vuosina yhä useammat sektorin yhtiöt ovat alkaneet rakentaa tai edelleen kehittäneet alihankintaverkostoaan ja lisänneet sen käyttöä, kun osaajien saatavuus on ollut haastavaa.

Vain pienet suorat Venäjä-vaikutukset

Osa sektorin yhtiöistä raportoi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Suorat vaikutukset Suomessa listatuille IT-palveluyhtiöille jäävät arviomme mukaan kuitenkin hyvin pieneksi ja käytännössä vain Tietoevryyn ulottuviksi (noin 2 % liiketoiminnasta). Yleisesti ottaen geopoliittiset jännitteet kuitenkin nostavat toimialan riskitasoa.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.