Suomen IT-markkinan kasvuennuste lähivuosille on noin 4 % (Gartner). Markkinan voidaan odottaa kasvavan selvästi yleistä taloutta nopeammin, joskin makrotalouden tilanne voi vaikuttaa herkästi IT-investointien aktiviteettiin tietyillä palvelualueilla. Olemme alla tarkastelleet lähemmin Suomen IT-palveluyhtiöiden yhtiökohtaisia eroja ennusteissa ja miten ennusteet eroavat pohjoismaisiin ja/tai globaalien toimijoiden ennusteisiin.

Suomalaisten IT-palveluyhtiöiden odotetaan kasvavan kuluvana vuonna pohjoismaisia ja globaaleja verrokkeja hieman nopeammin (13 % vs. 9 % ja 6 %), erityisesti yrityskauppojen vetämänä. Kaikki alla olevat suomalaiset yhtiöt paitsi Innofactor ovat tehneet yritysostoja tukien vuoden 2019 kasvua. Vuosina 2020-2021 suomalaisten yhtiöiden odotetaan kasvavan muiden pohjoismaisten ja seuraamiemme globaalien yhtiöiden tavoin 5-6 %:n vauhtia. Kannattavuudella mitattuna suomalaiset yhtiöt jäävät kuitenkin pohjoismaisista ja globaaleista IT-palveluyhtiöistä (~8 % vs. 10 % ja 15 %). Kannattavuuseroa suomalaisten ja muiden tarkasteltujen yhtiöiden välillä selittää arviolta korkeampi omien tuotteiden ja off-shoren suhde.

Yhtiökohtaiset erot Suomen IT-palveluyhtiöiden ennusteiden välillä ovat suhteellisen selvät ja kuvastavat yhtiöiden markkinapositiota ja strategiavaiheita. Voimakkaammin kasvavat yhtiöt (Gofore, Vincit, Siili ja Nixu) ovat positioituneet vahvemmin kasvaville digitaalisille IT-palvelu- tai kyberturva-alueille ja ovat pääasiassa onnistuneet hyvin nettorekrytoinneissaan, mikä mahdollistaa vahvemman kasvun. Hitaammin kasvavat (Tieto, Solteq ja Innofactor) kärsivät osittain markkinan hitaammin kasvavista osa-alueista ja tästä johtuen digitaalisten palveluiden kasvu ei vielä pääse vahvemmin näkymään kyseisten yhtiöiden kasvussa. Kannattavuutta tarkastellessa parasta yli 10 %:n liikevoittomarginaalia vuosina 2019-2020 odotetaan Vincitiltä, Goforelta ja Tiedolta. Edellä mainitut yhtiöt ovat jo aikaisemmin todistaneet pystyvänsä kyseiseen suhteellisen vakaaseen kannattavuustasoon, joko ketterän organisaatiomallin tai sitten tuotteiden vetämänä. Solteqilta, Digialta ja Siililtä odotetaan noin 6-9 %:n liikevoitto-% vuosina 2019-2021. Solteqilla ja Digialla on takanaan transformaatio ja nyt haetaan useamman vuoden jälkeen paluuta takaisin sektorin keskimääräiselle kannattavuustasolle. Sektorin matalimmat kannattavuusodotukset ovat Innofactorilla johtuen useista ongelmista viime vuosina ja Nixulla tietoisesti johtuen kasvuinvestoinneista. 

Yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää toteutuakseen valtavan määrän käsipareja rakentamaan, integroimaan ja ylläpitämään uusia sovelluksia, minkä takia IT-konsulttiyhtiöiden pitkän aikavälin kysyntäfundamentit ovat erinomaisia. Tämän ansiosta IT-palveluyhtiöt tarjoavat sijoittajalle hyvän mahdollisuuden sijoittaa digitalisaatiotrendiin palveluliiketoiminnan rajatummalla riskillä.

Olemme viime aikoina tarkastelleet myös IT-palveluyhtiöiden yrityskauppojen arvostuksia, josta kommentti on luettavissa tästä. Lisäksi olemme katsoneet yhtiöiden H2’18 rekrytointeja, koska se indikoi parhaiten liikevaihdon muutosta. Kommentti on luettavissa tästä.

 

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti.

Tieto keskittyy strategiassaan toimialaosaamisen vahvistamiseen ja tarjooman laajentamiseen koko elinkaaren kattaviin IT-palveluihin. Painopiste on markkinoilla, joilla voimme olla kolmen johtavan IT-palvelutuottajan joukossa.