Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Koskisen
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 6.30 EUR
Kurssi hetkellä: 16.3.2023 - 9:06 Analyysi päivitetty: 24.2.2023

Koskisen aamulla julkaisema Q4-tulos oli odotuksiamme parempi ja koko vuoden tulos oli yhtiön historian paras. Koskisen toisti listautumisen yhteydessä annetun ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiö arvioi, että vuonna 2023 sen liikevaihto ei ylitä vuoden 2022 tasoa (318 MEUR), ja sen oikaistu käyttökatemarginaali on 12–14 %. Yhtiön hallitus toisti listautumisen yhteydessä kerrotun aikomuksensa ehdottaa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi vuonna 2023 osinkoa 0,43 euroa osakkeelta.

Liikevaihto ylitti odotukset molempien liiketoimintasegmenttien osalta

Koskisen liikevaihto laski erittäin vahvasta vertailukaudesta Q4:llä 16 % 77,4 MEUR:oon (ennuste: 68 MEUR) vertailukaudella sahatavaran ja -jalosteiden hintojen oltua ennätystasoilla. Liikevaihtotaso ylitti melko selvästi ennusteemme, molempien liiketoimintasegmenttien odotuksiamme vahvemman liikevaihtokertymän ansiosta. Segmenteittäin Sahateollisuus kerrytti liikevaihtoa kvartaalilta 35,5 MEUR (ennuste: 32 MEUR) ja liikevaihto laski vertailukaudesta odotetun paljon myyntihintojen oltua vertailukaudella ennätystasoilla ja volyymien pienennyttyä vertailukaudesta. Levyteollisuuden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 32,5 % hyvän kysynnän ja korkealla olleiden keskihintojen vetämänä ja liikevaihtoa kertyi 41,9 MEUR (ennuste: 36 MEUR), mikä ylitti selvästi ennusteemme. Erityisesti koivuvanerituotteiden kysyntä jatkui vahvana myös vuoden viimeisellä kvartaalilla. Lastulevyssä kysyntä oli vertailukautta hieman alhaisemmalla tasolla.

Odotettua paremman liikevaihtokertymän myötä kannattavuus oli odotuksia parempi

Koskisen oikaistu käyttökate oli Q4:llä 10,7 MEUR (ennuste: 9,2 MEUR). Tulostaso vastasi yhtiölle varsin mallikasta 13,8 %:n käyttökatemarginaalia. Käyttökatteen absoluuttista laskua vertailukauteen tuli odotetun paljon, sillä Sahateollisuus teki Q4’21:llä erittäin vahvaa tulosta sahatavaran myyntihintojen oltua ennätystasoilla. Tulostaso kuitenkin ylitti ennusteemme odotettua paremman liikevaihtokertymän myötä, mutta suhteellisesti kannattavuustaso oli odotetulla tasolla. Kustannusten noususta huolimatta Sahateollisuuden kannattavuus piti pintansa meidän odotuksiamme paremmin. Vastaavasti Levyteollisuuden kannattavuus (EBITDA-%: 22,4 %) myös ylitti odotuksemme tuotteiden keskihintojen ja asiakaskysynnän odotuksia paremman kehityksen myötä. Raportoituun tulokseen vaikuttivat odotetusti noin 1,2 MEUR:n listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut.

Odotuksiamme matalampia poistoja ja parempaa operatiivista tulosta heijastellen Q4:n oikaistu liikevoitto oli 8,7 MEUR (ennuste: 6,2 MEUR) vastaten hyvää 11 %:n marginaalia. Tavanomaiset rahoituskulut ja paremman operatiivisen tuloksen myötä odotettua suuremmat verot huomioiden Koskisen EPS oli 0,26 euroa, mikä ylitti ennusteemme.

Kuluvan vuoden näkymiin ei muutoksia

Koskisen toisti listautumisen yhteydessä annetun ohjeistuksen vuodelle 2023, jonka mukaan se arvioi, että vuonna 2023 sen liikevaihto ei ylitä vuoden 2022 tasoa (318 MEUR), ja sen oikaistu käyttökatemarginaali on 12–14 % (2022: 21 %). Arvioimme tuloksen näkökulmasta yhtiön liiketoimintaedellytysten säilyvän suhteellisen hyvinä, vaikka Sahateollisuuden näkymät heikot ovatkin. Koskisen ohjeistaman ja sille hyvällä tasolla pysyvän tulostason taustalla on arviomme mukaan Levyteollisuuden koivuvanerimarkkinan tarjontahäiriö (ts. Venäjän poistuminen markkinoilta pakotteiden myötä), joka pitänee koivuvanerin hintoja korkeilla tasoilla. Sen sijaan Sahateollisuudelle odotuksissa on, että kuluva vuosi on haastavampi sahatavaran- ja jalosteiden oletetun hintojen sekä volyymien heikon kehityksen (hidastunut talouden ja rakentamisen aktiviteetti) ja kustannusinflaation ristiaallokossa.

Alustavan arviomme mukaan Koskisen lähivuosien ennusteisiimme kohdistuu vähäisiä muutospaineita Q4-raportin pohjalta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Eemeli Oikarainen

Eemeli Oikarainen

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 308,5 267,8 277,7
- kasvu-% -1,0% -13,2% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) 55,0 19,2 15,6
- EBIT-% 17,8% 7,2% 5,6%
EPS (oik.) 1,67 0,58 0,46
Osinko 0,43 0,20 0,23
P/E (oik.) 3,8 10,8 13,6
EV/EBITDA 2,0 4,3 4,7
Osinkotuotto-% 6,9% 3,2% 3,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Koskisen on suomalainen perheomisteinen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria puutuotemarkkinoilla. Puutuotteet ovat hyvä vaihtoehto materiaaleille monissa käyttötarkoituksissa niiden positiivisen hiilinielun (eli ne sitovat hiilidioksidia enemmän kuin niiden tuotannon aikana vapautuu), kestävyyden ja uusiutuvuuden ansiosta. Koskisen hiilikädenjälki ylittää moninkertaisesti sen hiilijalanjäljen, sillä sen tuotteet sitovat hiiltä vuosikymmeniksi.