Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Koskisen
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 6.25 EUR
Kurssi hetkellä: 14.3.2023 - 5:49 Analyysi päivitetty: 24.2.2023

 

Viime vuoden lopussa listautunut puunjalostusyhtiö Koskisen raportoi pörssihistoriansa ensimmäisen tilinpäätöstiedotteensa ensi torstaina. Ennustamme Koskisen kannattavuuden olevan edelleen yhtiölle varsin mainiolla tasolla Q4:llä etenkin Levyteollisuuden hyvän kysynnän ja korkeiden myyntihintojen ajamana. Odotamme yhtiön jakavan osinkoa 0,43 euroa osakkeelta hallituksen listautumisen yhteydessä antaman arvion mukaisesti. Hiljattain julkaistu seurannan aloitus -raportti Koskisesta on vapaasti luettavissa täältä.

Odotamme liikevaihdon olleen vielä hyvällä tasolla hintojen ajamana

Koskisen ei ole julkaissut vertailulukuja Q4’21:ltä. Ennustamme Koskisen kotiuttaneen Q4’22:llä noin 68 MEUR:n liikevaihdon. Segmenteittäin odotamme Sahateollisuuden yltävän 32 MEUR:n liikevaihtoon pidemmän aikavälin keskiarvoja korkeampien markkinahintojen vetämänä, vaikka volyymitasot ovat olleet laskusuunnassa jäähtynyttä rakentamista ja talouden hiljenevää kuvaa heijastellen. Levyteollisuuden osalta odotamme 36 MEUR:n liikevaihtoa vielä korkeana pysyvien vanerin ja lastulevyn hintojen siivittämänä. Levyteollisuuden volyymien arvioimme pysyneen terveinä talouden hidastumisesta huolimatta, sillä odotamme Venäjältä aiemmin tulleen tarjonnan poistumisen jättämän aukon Euroopan koivuvanerimarkkinassa avittavan Koskisen Levyteollisuuden vanerin kysyntää.

Käyttökate on luultavasti vielä hyvällä tasolla Levyteollisuuden siivittämänä

Ennustamme Q4’22:llä Koskisen tehneen 9,2 MEUR:n oikaistun käyttökatteen (raportoitu käyttökate: 7,7 MEUR), joka vastaa noin 13 %:n oikaistua käyttökatemarginaalia. Täten odotamme koko vuoden 2022 osalta oikaistun käyttökatemarginaalin (64,7 MEUR) asettuvan ohjeistushaarukan (oik. käyttökate-%: 21–23 %) alalaitaan 21 %:iin. Arviomme mukaan Q4:llä Koskisen konsernitason kannattavuus pysyi hyvänä. Odotamme sahatavaran ja -jalosteiden volyymien ja markkinahintojen laskun sekä kustannusinflaation painaneen Sahateollisuuden kannattavuuden nollan tuntumaan. Tilanteen kuitenkin paikkaa Levyteollisuus, jonka liikevaihdon vahva kehitys on pitänyt kulupaineet kurissa (esim. koivutukin saatavuusongelmat ja sitä kautta korkea hinta). Näin ollen odotamme Levyteollisuuden suhteellisen kannattavuuden pysyvän mainiolla (EBITDA: 21 %) tasolla edellisen kvartaalin tapaan (Q3’22 EBITDA-%: 18 %). Lisäksi raportoitua tulosta heikentävät listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut. Hieman kasvavat poistot, tavanomaiset rahoituskulut ja verot huomioiden odotamme yhtiön kerryttäneen Q4:llä 0,20 euron oikaistun osakekohtaisen tuloksen.

Ohjeistus tiedossa - vuonna 2023 Levyteollisuus kannattelee tulosta

Koskisen antoi listautumisesitteen yhteydessä ohjeistuksen vuodelle 2023, jonka mukaan se arvioi, että vuonna 2023 sen liikevaihto ei ylitä vuoden 2022 tasoa, ja sen oikaistu käyttökatemarginaali on 12–14 %. Ennustamme liikevaihdon laskevan 13 % vuonna 2023 268 MEUR:oon ja oikaistun käyttökatteen olevan noin 31 MEUR. Tulostaso vastaa 11,6 %:n oikaistua käyttökatemarginaalia, joka on ohjeistushaarukan alalaidan tuntumassa. Näin ollen arvioimme yhtiön toistavan ohjeistuksensa tässä vaiheessa. Ennusteissamme vuosi 2023 on pitkälti Q4:n kaltainen. Tämän taustalla on Levyteollisuuden koivuvanerimarkkinan tarjontahäiriö (ts. Venäjän poistuminen markkinoilta pakotteiden myötä), joka pitänee koivuvanerin hintoja korkeilla tasoilla. Sen sijaan Sahateollisuudelle odotamme kuluvan vuoden olevan vaikea sahatavaran- ja jalosteiden oletetun hintojen sekä volyymien laskun ja kustannusinflaation ristiaallokossa. Taloudellisen tilannekatsauksen lisäksi raportissa meitä kiinnostavat Koskisen Levyteollisuuden kysyntänäkymän tilanne sekä puun saatavuuteen ja kustannuspaineiden hallintaan liittyvät johdon kommentit.

Analyytikko / Kirjoittaja

Eemeli Oikarainen

Eemeli Oikarainen

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 308,5 267,8 277,7
- kasvu-% -1,0% -13,2% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) 55,0 19,2 15,6
- EBIT-% 17,8% 7,2% 5,6%
EPS (oik.) 1,67 0,58 0,46
Osinko 0,43 0,20 0,23
P/E (oik.) 3,7 10,7 13,5
EV/EBITDA 2,0 4,2 4,6
Osinkotuotto-% 7,0% 3,3% 3,7%
Uusimmat ennusteet

Koskisen on suomalainen perheomisteinen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria puutuotemarkkinoilla. Puutuotteet ovat hyvä vaihtoehto materiaaleille monissa käyttötarkoituksissa niiden positiivisen hiilinielun (eli ne sitovat hiilidioksidia enemmän kuin niiden tuotannon aikana vapautuu), kestävyyden ja uusiutuvuuden ansiosta. Koskisen hiilikädenjälki ylittää moninkertaisesti sen hiilijalanjäljen, sillä sen tuotteet sitovat hiiltä vuosikymmeniksi.