Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin perusteella kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät joulukussa 919 MEUR:n nettomerkinnät. Sijoitusrahastoista lähti alkuvuonna merkittävästi pääomia pois koronakriisin myötä, mutta viime kuukausien vahvan osakemarkkinakehityksen johdosta rahastopääomat kohosivat joulukuussa kaikkien aikojen ennätystasolle 132,2 mrd euroon (11/2020: 129,1 mrd).

Joulukuun nettomerkinnöistä valtaosa kohdistui lyhyen koron rahastoihin (617 MEUR) ja yhdistelmärahastoihin (280 MEUR). Marraskuussa eniten merkintöjä keränneiden osakerahastojen nettomerkinnät jäivät joulukuussa noin 47 MEUR:oon (11/2020: 270 MEUR). Kvartaalien lopussa tyypillisesti lunastuksille ja merkinnöille auki olevat vaihtoehtoiset rahastot (mm. kiinteistö- ja metsärahastot) keräsivät noin 84 MEUR uutta pääomaa.

Seuraamistamme yhtiöistä uusmyynti sujui joulukuussa hyvin United Bankersilla, jonka hyväkatteinen metsärahasto keräsi Q4:llä noin 22 MEUR:n nettomerkinnät. eQ:n kiinteistörahastojen (Hoiva ja Liike) uusmyynti jatkui Q4:llä edelleen odotetusti kaksijakoisena, kun Hoivarahasto keräsi noin 33 MEUR uutta pääomaa ja vastaavasti Liikekiinteistöt-rahastoon kohdistui noin 21 MEUR:n nettolunastukset. Muiden seuraamiemme yhtiöiden osalta joulukuun numerot olivat pitkälti odotettuja.

Sijoittajien on hyvä huomata, että sijoitusrahastopääomien merkitys vaihtelee yhtiöittäin merkittävästi. Esimerkiksi Evlillä tai United Bankersilla sijoitusrahastot edustavat merkittävää osaa koko yhtiön palkkioista, kun taas Taalerilla sijoitusrahastojen osuus palkkioista on rajallisempi.

Nettomerkinnät jäivät valtaosalla seuraamistamme yhtiöistä koko vuoden osalta vahvasta vuoden 2019 tasosta erityisesti alkuvuonna nähdyistä lunastuksista johtuen. Koko vuoden nettomerkintöjä tarkasteltaessa silmiinpistävää ovat erityisesti Evlin ja Aktian nettomerkinnät, joista muodostui käytännössä peilikuva vuoteen 2019 nähden. Vaikka uusmyynti jäikin enemmistöllä seuraamistamme yhtiöistä vuoden 2019 tasosta, ovat rahastopääomat ja jatkuviin palkkioihin pohjautuvat tulovirrat kohonneet vahvan markkinakehityksen myötä lähes kaikilla yhtiöillä ennätystasolle.

Yhtiöt ovatkin tällä hetkellä kautta linjan erinomaisessa tuloskunnossa ja usea seurannassamme oleva yhtiö (eQ, Evli ja EAB) on tarkastanut viime aikoina lopuvuoden 2020 osalta näkymiään ylöspäin. Yhtiöt lähtevätkin kokonaisuudessaan kuluvaan vuoteen erittäin hyvistä asetelmista ja odotamme sektorilta vahvaa tuloskasvua. Huomautamme kuitenkin, että tulosparannus on vahvasti linkissä yleiseen markkinatilanteeseen ja ilman markkinan tarjoamaa myötätuulta on sektorin laaja-alainen tuloskasvu hankalaa.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.