Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin mukaan kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät kesäkuussa noin 1,7 mrd. euron nettomerkinnät, mikä on korkein taso viiteen vuoteen. Viimeisen 12 kk:n aikana sijotusrahastoihin on virrannut uutta pääomaa yhteensä noin 10,0 mrd. euron edestä. Vahvan sijoittajakysynnän ja suotuisan markkinasentimentin myötä rahastopääomat kohosivat kesäkuussa jälleen uuteen ennätykseen 150,0 mrd. euroon.

Kesäkuussa uusi pääoma ohjautui etenkin korkorahastoihin, sillä pitkän koron rahastot keräsivät 581 MEUR:n nettomerkinnät ja lyhyen koron rahastot ylsivät katsauskaudella puolestaan 556 MEUR:n uusmyyntiin. Osakerahastoihin uutta pääomaa virtasi 279 MEUR:n edestä ja kvartaalien lopussa tyypillisesti auki olevat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot keräsivät kesäkussa noin 102 MEUR:n merkinnät.

Keskeiset havaintomme seuraamiemme yhtiöiden kesäkuun kehityksestä ovat seuraavat:

Aktian nettomerkinnät olivat kesäkuussa -15 MEUR ja lunastukset kohdistuivat yksittäisiin osake- ja korkorahastoihin. Aktian kehittyvien maiden kororahastojen (ns. EMD-rahastot) lunastustahti tyrehtyi kesäkuussa ja EMD-rahastojen nettomerkinnät kääntyivät katsauskaudella noin 10 MEUR plussalle.

EAB Groupin osakerahastot keräsivät kesäkuussa hajanaisesti yksittäisiä pienempiä merkintöjä. Kesäkuun nettomerkinnät veti miinukselle yksittäiseen korkorahastoon kohdistuneet noin 6 MEUR:n nettolunastukset.

eQ:n avoimet kiinteistörahastot keräsivät Q2:lla noin 27 MEUR:n nettomerkinnät (Yhteiskuntakiinteistöt 33,7 MEUR ja Liikekiinteistöt -6,4 MEUR). Taso jäi suhteellisen selvästi ennusteistamme, sillä odotimme avoimien kiinteistörahastojen yltävän Q2:lla karkeasti noin 50 MEUR:n uusmyyntiin. Positiivista oli kuitenkin rahastojen tuottokehitys ja etenkin Liikekiinteistöt -rahaston selvästi edellisneljänneksistä parantunut tuottotaso (Yhteiskuntakiinteistöt +2,85 % ja Liike +1,91 %).

Evlin sijoitusrahastot keräsivät kesäkuussa 177 MEUR:n nettomerkinnät. Yhtiön uusmyynti painottui kesäkuussa kuitenkin yleisen markkinakehityksen mukaisesti matalamman palkkiotason lyhyen koron rahastoihin ja kaksi lyhyen koron rahastoa keräsi kaikista merkinnöistä noin 136 MEUR. Näistä oikaistuna muiden tuotteiden myynti säilyi kesäkuussa kuitenkin terveellä tasolla.

United Bankers ylsi katsauskaudella noin 32 MEUR:n uusmyyntiin ja lähes puolet merkinnöistä kohdistui hyväkatteiseen kiinteistörahastoon (UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt). Muilta osin UB:n rahastojen nettomerkinnät kohdistuivat kesäkuussa valtaosin uuteen UB Metsä Global -erikoissijoitusrahastoon (6,3 MEUR) sekä yksittäiseen lyhyen koron rahastoon (7,2 MEUR) yleistä markkinakehitystä mukaillen.

Alexandria ylsi kesäkuussa edelliskuukauden tasoiseen pirteään uusmyyntiin ja yhtiön sijoitusrahastot keräsivät 8 MEUR:n nettomerkinnät. Merkinnöistä lähes puolet kohdistuivat terveen palkkiotason kiinteistörahastotuotteisiin (Alexandria Kiinteistöt ja Alexandria Reaaliomaisuus) ja loput merkinnöistä painottuivat edelliskuukauden tapaan yhdistelmärahastoihin. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.