Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: LeadDesk
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 26.00 EUR
Kurssi: 22.50 EUR
Kurssi hetkellä: 6.10.2021 - 6:01

LeadDesk on eurooppalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, jonka tuote tehostaa yritysten myyntiä ja asiakaspalvelua. Yhtiö on viime vuosina kasvanut määrätietoisesti pilvimurroksessa vahvasti kasvavalla Euroopan markkinalla. Yritysostoja hyödyntävän strategian ja markkinan myötätuulen avulla näemme lähivuosien kasvulle hyvät ajurit. Yrityskaupat rajoittavat lyhyen tähtäimen orgaanista kasvua, jonka tulevan kulmakertoimen taso tarkentuu vasta ajan kuluessa. Ennustetarkistusten jälkeen nykyarvostus (2022e EV/S 3,9x) tarjoaa mielestämme edelleen riittävän tuotto-odotuksen riskeihin nähden. Toistamme lisää-suosituksen, mutta laskemme tavoitehintamme 26,0 euroon (aik. 28,0 euroa). Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

LeadDesk tehostaa eurooppalaisten yritysten myyntiä ja asiakaspalvelua SaaS-ohjelmistolla

LeadDeskin tuotteen keskeinen arvo sen käyttäjälle on asiakaskontaktien hallinnan tehokkuuden kasvu, sillä se keskittää useita viestintäkanavia yhden ohjelmiston kautta hallittavaksi ja mahdollistaa viestinnän automaatiota (esim. chatbotit). Yhtiön ratkaisu kattaa suuren kontaktimäärän asiakasviestinnän molempiin suuntiin: asiakkaalta yritykselle (Inbound-myynti ja asiakaspalvelu) ja yritykseltä asiakkaalle (Outbound-myynti). LeadDeskin liiketoiminta on lähes puhtaasti jatkuvaa (91 % liikevaihdosta) ja korkeakatteista (myyntikate 76 % liikevaihdosta). Skaalautuvan SaaS-liiketoimintamallin myötä LeadDeskillä on kasvun onnistuessa merkittävä kannattavuuspotentiaali pitkällä tähtäimellä.

Euroopan valloituksen etenemiselle on hyvät edellytykset pilvimurroksen tuella

LeadDeskin kohdemarkkina on pilvimurroksen myötä lähivuodet vahvassa kasvussa (arviolta ~21 % vuosittain). Mielestämme yhtiöllä on selkeä ja uskottava kasvustrategia markkinan myötätuulesta hyötymiseksi. LeadDeskin tuote on arviomme mukaan hyvin kilpailukykyinen Euroopassa, ja yhtiö on myös aktivoitunut vahvistamaan tätä kilpailukykyä useilla yritysostoilla. Asiakasrintamalla LeadDesk on samaan aikaan myös kiihdyttänyt panostuksiaan Enterprise-segmenttiin, millä yhtiö laajentaa kohdemarkkinaansa ja mahdollistaa kasvun jatkumisen kypsemmilläkin markkinoilla. Lisäksi näytöt uusien markkinoiden avaamisesta ovat olleet hyviä. LeadDeskiltä onkin nähdäksemme lupa odottaa seuraavaa laajennusta Ranskan tai Italian markkinoille. Mikäli yhtiö onnistuu kasvuhankkeidensa lisäksi hallitsemaan organisaationsa kasvua, näemme sillä hyvät edellytykset edetä Euroopan valloituksessaan.

Ennustamme kasvun jatkuvan lähivuosina vauhdikkaana, mutta lisäsimme ennusteisiin vielä turvamarginaalia

Yrityskauppojen integraatiot vaikuttavat etenevän hyvin, minkä myötä orgaaniseen kasvuun liittyvät lyhyen tähtäimen riskit ovat nähdäksemme laskeneet. Odotamme LeadDeskin orgaanisen kasvun piristyvän integraatioiden edetessä (H1’21 +15 %) lähivuosina kohti 20 %:a. Näkyvyys kasvun piristymisen aikatauluun tarkentuu kuitenkin nähdäksemme vasta ensi vuoden alkupuolella. Laskeaksemme ennusteriskejä lisäsimme vielä asteen varovaisuutta kasvun ennusteisiimme. Ennustamme LeadDeskin ylläpitävän keskimäärin noin 29 %:n orgaanisen liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden (oik. EBIT-%) yhdistelmää vuosina 2021-2025. Odotamme kilpailutilanteen kiristymisen hidastavan kasvua tämän jälkeen, mutta näemme LeadDeskillä edellytykset noin 25 %:n liikevoittotasoon pitkällä tähtäimellä.

Ennustetarkistusten jälkeen tuotto-odotus on edelleen kunnossa

LeadDeskin jatkuva liikevaihdon kasvu ja asteittain nouseva kannattavuus ovat näkemyksemme mukaan yhtiön arvonluonnin ja arvostuksen tärkeimmät ajurit. Arvostus (2022e EV/S 3,9x) on hieman kiristynyt lyhyellä tähtäimellä, sillä yrityskauppojen hidastama orgaaninen kasvu painaa orgaanisen kasvun ja kannattavuuden yhdistelmää (2021e: 26 %). Eteenpäin katsova skenaariomme indikoi kuitenkin edelleen toimivaa 11 %:n vuosittaista tuotto-odotusta.

Käy kauppaa. (LeadDesk)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 13,8 25,9 31,9
- kasvu-% 11,7% 88,0% 23,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,3 0,2 0,4
- EBIT-% 2,2% 0,7% 1,3%
EPS (oik.) 0,07 0,28 0,35
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 516,2 79,9 63,7
EV/EBITDA 94,0 32,6 25,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu pilvipohjaisten contact center – ohjelmistojen tarjoaja suuren kontaktimäärän asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. LeadDeskin Software as a Service -mallilla toimitettavan selainpohjaisen ohjelmiston avulla myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö pystyy työskentelemään tehokkaasti kontaktoinnissa sekä asiakaskontaktien vastaanotossa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa ja Espanjassa.