Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Martela
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.30 EUR
Kurssi: 3.45 EURKurssi hetkellä: 7.11.2019 - 6:05

Nostamme Martelan tavoitehintamme 3,30 euroon (aik. 2,80 euroa), mutta toistamme osakkeen aikaisemman vähennä-suosituksemme. Eilen julkaistu Q3-raportti oli merkittävästi odotuksiamme parempi, kun yhtiön aikaisemmin toteuttamat tehostamistoimenpiteet purivat kannattavuuteen voimakkaasti ja tulos nousi erinomaiselle tasolle. Käänteen kestävyyteen liittyy kuitenkin mielestämme edelleen epävarmuutta ja haluamme yhtiöltä näyttöjä hyvästä tuloksentekokyvystä usean kvartaalin ajalta ennen kuin olemme valmiita hyväksymään osakkeeseen nykyistä korkeampia arvostuskertoimia.

Tehostamistoimenpiteet purivat Q3-kannattavuuteen voimakkaasti

Martelan Q3-liikevaihto oli lähes odotustemme mukainen, mutta yhtiön tehostamistoimenpiteet purivat kannattavuuteen odotuksiamme voimakkaammin ja kannattavuus nousi yhtiön mittakaavassa erinomaiselle tasolle (4 % raportoitu EBIT-%) ylittäen ennusteemme kirkkaasti. Uudet tilaukset kehittyivät yhtiön mukaan hyvin kaikissa muissa segmenteissä kuin julkisella sektorilla. Tämä oli mielestämme rohkaisevaa ja kasvatti yhdessä Q3-raportin kanssa luottamusta siitä, että liikevaihdon myönteinen kehitys jatkuisi loppuvuonna. Aikaisempi 2019-ohjeistus odotetusti toistettiin ja sen saavuttamiseen liittyvä riski pieneni Q3-raportin myötä.

Markkinatilanne säilyy erittäin haasteellisena

Vahvasta Q3-tuloksesta huolimatta yhtiön johdon kommentit markkinatilanteesta Q3-raportissa ja Q3-tiedotustilaisuudessa olivat arviomme mukaan hyvin varovaisia. Yhtiö kertoi Q3-raportissa, että markkinatilanne tulee lähitulevaisuudessa pysymään erittäin haasteellisena ja että Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet. Johto myös korosti, että Q3-kaudella nähty katteiden parantuminen ei ollut markkinalähtöistä, vaan perustui täysin yhtiön omiin tehostamistoimenpiteisiin. Yleistaloudelliseen kehitykseen liittyy epävarmuutta ja talousympäristön heikentyminen voisi vaikuttaa yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Nostimme ennusteitamme Q3-raportin myötä

Nostimme merkittävästä Q3-tulosylityksestä huolimatta Martelan kuluvan vuoden ennusteitamme vain hieman. Martelan liiketoiminnassa  yksittäisen kvartaalin liikevaihto ja tulos voivat vaihdella voimakkaasti ja historiassa tulos on vaihdellut erityisesti Q3- ja Q4-kausien välillä. Vuosina 2015-2018 vuoden viimeinen kvartaali oli liikevoittomarginaalin ja euromääräisen liikevoiton osalta heikompi kuin kolmas kvartaali ja pidämme nytkin todennäköisenä, että Q4’19-liikevoitto tulee olemaan pienempi kuin kertaluonteisilla kuluilla oikaistu Q3’19-liikevoitto (1,5 MEUR). Lähivuosien osalta ennusteemme nousivat ja ennustamme nyt yhtiön yltävän noin 2,3 %:n liikevoittomarginaaliin lähivuosina (aik. ennuste 1,5-2,0 %). Korostamme, että tähän ennusteeseen liittyy epävarmuutta. Yhtiön kuluvan vuoden tammi-syyskuun tulos oli selvästi tappiollinen ja Q3-kautta edeltäneet 7 kvartaalia olivat kaikki tappiollisia. Merkittävin ennusteisiimme liittyvä riski on liikevaihto, sillä yhtiön liikevaihto laski 2015-2018 ja mikäli tämä jatkuisi (mitä emme odota), jäisi yhtiön tuloskehitys ennustamastamme. Esimerkiksi yleistaloudellisen suhdanteen äkillisellä heikentymisellä voisi toteutuessaan olla hyvin negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon

Emme ole valmiita hyväksymään nykyistä korkeampia arvostuskertoimia

Päivitetyillä ennusteillamme vuoden 2020 EV/EBIT-kerroin on ennusteillamme noin 8,4x ja vastaava P/E-kerroin noin 10,7x. Nämä kertoimet eivät ole verrokkiryhmään nähden korkeita, mutta emme näe niissä nousuvaraa huomioiden ensi vuoden ennusteisiimme liittyvä epävarmuus. Nykyinen osakkeen arvostustaso hinnoittelee Martelalle jo selkeää tuloskäännettä lähivuosille ja haluamme tähän käänteeseen paremman näkyvyyden ennen kuin asetamme osakkeeseen nykyistä korkeampia odotuksia. 3,30 euron tavoitehintamme perustuu hyväksymäämme noin 10x vuoden 2020 P/E-kertoimeen ja noin 8x EV/EBIT-kertoimeen.

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Martela suunnittelee ja toteuttaa parhaita työ- ja oppimisympäristöjä. Tarjoamme käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tämän päivän työympäristöön - liikkuvaan työhön ja monitilatoimistoihin. Martelan tavoitteena on tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen alan parhaita palveluita sekä laadukkaita, ergonomisia ja innovatiivisia tuotteita. Nopeat toimitukset ja toimiva palveluverkosto tukevat näihin tavoitteisiin pääsemistä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 103,1 105,7 108,6
- kasvu-% -5,9% 2,5% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) -2,1 -1,6 2,4
- EBIT-% -2,0% -1,5% 2,2%
EPS (oik.) -0,57 -0,40 0,32
Osinko 0,10 0,10 0,10
P/E (oik.) -5,2 -8,6 10,7
EV/EBITDA 23,7 6,7 2,8
Osinkotuotto-% 3,4% 2,9% 2,9%
Uusimmat ennusteet