Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Martela
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 2.84 EUR
Kurssi hetkellä: 5.2.2021 - 8:56

Martela julkisti tänään aamulla Q4-raporttinsa, joka jäi operatiivisesti odotuksistamme. Johdon kommenttien perusteella markkinatilanne on edelleen haastava ja erityisesti alkuvuoden menekkiin liittyy tavanomaista korkeampaa epävarmuutta. Tämä ja Martelan liiketoiminnan perusluonne huomioiden pidämmekin tässä vaiheessa koko vuodelle annettua paranevan liikevaihdon ja liiketuloksen ohjeistusta järkevänä lähestymistapana, vaikka koko vuoden tulosennusteemme onkin viritetty ohjeistusta korkeammalle. Osinkoa Martela ei odotetusti tule päättyneeltä tilikaudelta jakamaan.

Martelan liikevaihto laski Q4:llä 26,5 % 21,9 MEUR:oon, mikä alitti 24,4 MEUR:n tasalla olleen ennusteemme. Liikevaihdon laskun pääajurina oli odotetusti koronapandemiasta johtunut epävarmuus, loppuvuodesta kiristyneet rajoitustoimet sekä näistä etenkin yksityisen sektorin kysyntään heijastuneet vaikutukset. Julkisella sektorilla tilanne oli odotetusti helpompi, sillä johdon kommenttien mukaan tältä alueelta saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta.

Pandemian aiheuttamat ongelmat näkyivät ensimmäistä kertaa nyt myös palveluissa palvelumyynnin 30 %:n liikevaihdon laskua heijastellen. Tällä hetkellä myydyt palvelut ovat arviomme mukaan pääosin muutto- ja kierrätyssidonnaisia, minkä myötä strategisesti tärkeän ja työympäristöjen murrosvaiheeseen mahdollisuuksia tarjoavan WaaS-palvelukonseptin osuus tulovirroista on vielä pieni.

Martela teki Q4:llä 2,2 MEUR:n liiketappion, joka oli selvästi odotuksiamme suurempi. Q4:llä yhtiön kannattavuutta rasittivat etenkin vanhojen IT-järjestelmien alasajoon liittyneet 0,9 MEUR:n sekä toimitusjohtajan vaihdokseen liittyneet 0,4 MEUR:n kertaluontoiset kustannukset. Q4:llä Martela jatkoi suunnitelmiensa mukaisesti kiinteiden kustannusten sopeutustoimia. Kokonaisuudessaan toteutetut kuluviilaukset ovat olleet toimivia ja edellä mainitut kertaluontoiset erät sivuuttaen Martelan Q4:n kiinteä kustannustaso vaikuttaakin jääneen ennusteitamme matalammaksi. Näin ollen raportoitujen lukujen taakse kätkeytyy tuloskäänteen oikeansuuntaisen etenemisen kannalta hyvinkin tärkeä ja kokonaisuuteen kirkkautta tuova elementti. Tuloslaskelman alariveillä rahoituserät sekä verot olivat kutakuinkin linjassa ennusteisiimme ja osakekohtainen tulos laski -0,51 euroon operatiivista suoritusta heijastellen.

Q4:n operatiivisesta tappiosta huolimatta liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 MEUR, minkä taustalla on arviomme mukaan ollut käyttöpääoman vapautuminen. Q4:n lopussa Martelan omavaraisuusaste oli 23 % ja nettovelkaantumisaste 38 %. Martelan liiketoiminnan luonne huomioiden taseasema ei ole vielä erityisen hälyttävä. Selvää on kuitenkin se, ettei taseasema tällä hetkellä tarjoa yhtiölle täysiä vapausasteita eikä Q4:n lopussa myöskään kaikkien rahoitusjärjestelyjen kovenanttiehdot täyttyneet. Näihin ehtoihin liittyvä problematiikka ei ole yhtiölle uutta ja vastaavaa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana useaan otteeseen.

Alkaneelle vuodelle Martela ohjeisti paranevaa liikevaihtoa ja liiketulosta. Erityisesti tulosohjeistus oli tämänhetkisiä ennusteitamme varovaisempi, sillä odotamme koko vuodelle selvästi petraavaa liiketulosta. Pettymykseksi ohjeistusta ei kuitenkaan missään nimessä tule tulkita, sillä erityisesti yhtiön alkuvuoden kysyntäkuvaan ja siten tuloskehitykseen liittyy yhä tavanomaista suurempaa epävarmuutta ja liiketoiminnan ennustettavuus on normaaleissakin olosuhteissa vaikeaa. Tällä hetkellä odotammekin Martelan toimintaympäristön piristyvän selvemmin vasta H2:n puolella, mitä peilaten emme alustavasti näe koko vuoden ennusteisiimme kohdistuvan oleellisia muutostarpeita. Keskeisimpinä alkaneen vuoden tulosajureina näemme puolestaan toteutetuista säästö- ja tehostustoimista täysimääräisten hyötyjen irti saamisen, uusien sopeutusliikkeiden vaikutukset sekä loppuvuotta kohti elpyvän kysyntäympäristön kohentamat volyymit.

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 90,9 95,1 98,9
- kasvu-% -14,4% 4,7% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,2 1,8 2,1
- EBIT-% -2,4% 1,8% 2,1%
EPS (oik.) -0,77 0,21 0,26
Osinko 0,00 0,10 0,12
P/E (oik.) -3,7 13,8 10,7
EV/EBITDA 6,2 2,6 2,2
Osinkotuotto-% 0,0% 3,5% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Martela on vuonna 1945 perustettu työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa yksi alansa suurimpia. Päämarkkina-alueita yhtiölle on Suomi, Ruotsi ja Norja, minkä lisäksi he myyvät ratkaisuja jälleenmyyjäverkostonsa kautta. Tuotanto sijaitsee Suomessa ja Puolassa.