Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tiedotti perjantaina, että se on myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvat Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin sellutehtaalle. Ympäristöluvassa on määritelty uuden tehtaan ympäristöpäästöjen raja-arvot. Metsä Groupin mukaan seuraavaksi saatua ympäristölupaa analysoidaan tarkemmin. Päätösvalmius Kemin sellutehtaan investoinnista on tämän hetken käsityksen mukaan mahdollista saavuttaa alkuvuonna 2021. Sellutehtaan investointi olisi 1,5 miljardia euroa ja tehtaan rakentaminen kestäisi noin kaksi ja puoli vuotta.

Mielestämme positiivinen lupapäätös oli odotettu, sillä Kemin uuden sellutehtaan tarkoitus on korvata alueella jo toimiva vanhempi tehdas. Lähtökohtaisesti uskomme myös lupaehtojen olleen isoilta linjoiltaan jokseenkin Metsä Fibren hakemuksen mukaiset. Pidämme myös todennäköisenä, että luvasta tullaan valittamaan, mutta käsityksemme mukaan yhtiö voi nyt saadun päätöksen nojalla aloittaa projektin edistämisen. Näin ollen arvioimme, että Metsä Boardin osakkuusyhtiö Metsä Fibre (Metsä Boardin omistusosuus Metsä Fibrestä on 24,9 %) tekee myönteisen investointipäätöksen hankkeesta Q1’21:n aikana. Suhtaudumme hankkeeseen Metsä Boardin perspektiivistä positiivisesti, sillä osittain vanhan tehdasinfran päälle tehtynä sellutehdasinvestointi on näkemyksemme mukaan pääomatehokas tapa kasvattaa kapasiteettia. Lisäksi havusellua valmistetaan maailmalla keskimäärin pienellä ja vanhalla tuotantokapasiteetilla, joten Kemin uudesta sellutehtaasta tulee arviomme mukaan erittäin kilpailukykyinen ja siten hankkeella on mielestämme hyvät edellytykset saada sijoitetulle pääomalle pääoman kustannusta korkeampi tuotto sellusyklien yli tarkasteltuna. Lisäksi Kemin uusi sellutehdas voi näkemyksemme mukaan avata Metsä Boardille joitakin mahdollisuuksia kasvattaa Kemin vahvaa päällystettyjen lainerikartonkien liiketoimintaa pienillä tai keskisuurilla pullonkaulainvestoinnoilla.

Valmetilla on jo aiesopimus Kemin uuden sellutehtaan pääprosessilaitteiden toimittamisesta. Sopimuksen arvo on noin 350-400 MEUR, joten kyseessä on Valmetin mittakaavassakin suuri hanke. Projekti myös antaa yhtiölle työkuormaa melko pitkäksi ajaksi, mutta suurprojektien katemarginaalit ovat harvemmin Valmetin portfolion parhaasta päästä. Arvioimme Valmetin aiesopimuksen muuttuvan sitovaksi Q1’21:llä. Kemin uuden sellutehtaan suurta tilausta oli odotettu kirjattavaksi jo Valmetin Q4:n tilauskertymään, mutta projektin vahvistumisen aikataululla ei arviomme mukaan käytännön merkitystä Valmetin kannalta eikä tilauksen vahvistumisen aikataulu vaikuta lainkaan esimerkiksi hankkeen myöhempään liikevaihto- ja tuloskertymään. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Metsä Board on kannattava ja aito kartonkiyhtiö, jolla on vahva markkina-asema. Olemme johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla.