Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Norrhydro H2: Kannattavuus ilonaiheena

Analyytikon kommentti 11.02.2022 10:59 Norrhydro
Yhtiö: Norrhydro
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.85 EUR
Kurssi: 3.87 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2022 - 10:44 Analyysi päivitetty: 22.12.2021

Norrhydron H2-luvut olivat odotuksia vahvemmat etenkin suhteellisen kannattavuuden osalta. Liikevaihto-ohjeistus 2022:lle oli ennakkotietojen mukainen eikä yhtiö ohjeistanut kannattavuutta. NorrDigi on etenemässä suunnitelmien mukaan. Kaikkiaan raportti oli myönteinen ja lievästi positiivinen kurssireaktio on paikallaan. Suosituksemme osakkeelle on tällä hetkellä vähennä 3,85 euron tavoitehinnalla.

Kasvu ja kannattavuus yli ennusteemme 

H2-liikevaihto kasvoi 21 % v/v odotettuamme itse 16 %:n kasvua. Kasvun lähteenä olivat sekä uudet asiakkaat että vanhojen asiakkaiden vahva volyymikehitys. Odotuksia parempi H2-kannattavuus perustui sekä henkilöstökulujen että etenkin liiketoiminnan muiden kulujen jäämiseen selvästi alle odottamamme, kun taas materiaalikulujen osuus ylitti odotuksemme. Yhtiö kertoi raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousun rasittaneen kannattavuutta loppuvuonna, mutta osa kustannuksista on voitu pienellä viiveellä siirtää omiin hintoihin vuoden alusta lähtien. Norrhydron listautumiskulut (-1,17 MEUR) ylittivät selvästi odotuksemme (-0,8 MEUR), mutta on huomioitu kertaluonteisena kuluna. Osinkoehdotus (0,06 euroa) ylitti arviomme komeasti, mutta tuotto jää silti melko alhaiseksi (1,6 %).

NorrDigissä uusia asiakkaita

Norrhydro kertoi NorrDigin kaupallistamisen Volvon kanssa etenevän suunnitellusti. Yhtiö kertoi myös kahden uuden NorrDigi-asiakasprojektin käynnistyneen syksyllä materiaalinkäsittely- ja energiasektorin asiakkaille. Näistä odotetaan saatavan ratkaisut sarjatuotantoon parin vuoden sisällä. Uutinen on positiivinen, mutta sen huomioiminen ennusteissa vaatii vielä lisätietoja. Myös Rovaniemen tehdashanke etenee suunnitellusti. 

2022-ohjeistus ennallaan

Norrhydro säilytti aiemmin antamansa 2022-liikevaihto-ohjeistuksen 5-15 %:n kasvusta v/v. Pidämme itse haarukan alalaitaa turhan vaatimattomana ja oma kasvuennusteemme ennen raporttia oli +12 % v/v. Yhtiö ei antanut kannattavuusohjeistusta, mutta muistutti tulevien vuosien 12 %:n käyttökatetavoitteestaan ja pitkän ajan >15 %:n käyttökatetähtäimestään. Ennen raporttia oma odotuksemme 2022-käyttökate-marginaaliksi oli 11,8 %. Kaikkiaan 2022-ennusteemme muutospaineet näyttävät pieniltä.

Pientä plussaa kurssille

Kokonaisuutena raportti oli hyvä sekä liikevaihdon että etenkin kannattavuuden ylitettyä odotuksemme. Yhtiön lyhyen pörssi- ja raportointihistorian sekä meneillään olevien muutosten vuoksi kulurakenteen ennustettavuus ei ole paras mahdollinen ja tämä selittää ennustevirhettämme. Ennen lisätietojen saamista neutraalista positiiviseen oleva kurssireaktio on mielestämme perusteltu.     

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 24,2 27,1 30,5
- kasvu-% 21,6% 12,1% 12,5%
Liikevoitto (EBIT) 1,9 1,7 2,4
- EBIT-% 7,8% 6,1% 7,7%
EPS (oik.) 0,13 0,13 0,15
Osinko 0,02 0,04 0,05
P/E (oik.) 29,8 29,6 25,3
EV/EBITDA 16,0 16,0 11,3
Osinkotuotto-% 0,5% 1,0% 1,3%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Kehittämme ja valmistamme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsäkone-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä Norrdigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa edistyksellistä ja globaaleilla markkinoilla ainutlaatuista teknologiaa, joka vähentää päästöjä.