Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Norrhydro: Herätyksen aika

Analyytikon kommentti 14.11.2022 5:45 Norrhydro
Yhtiö: Norrhydro
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.70 EUR
Kurssi: 3.19 EUR
Kurssi hetkellä: 14.11.2022 - 5:30 Analyysi päivitetty: 13.11.2022

Norrhydron osakekurssi on edelleen 17 % alempana kuin H1’22-raportin julkistuspäivänä. Mielestämme laskulle ei ole perusteita, sillä kysyntä- ja kannattavuusajurit ovat liikkuneet enemmänkin suotuisaan suuntaan. Ennusteemme vuosille 2022-2024 ovat ennallaan. Osakkeen riskikorjattu tuotto on jo houkutteleva ja myös suhteellinen arvostustaso puoltaa positiivista näkemystä. Nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä), vaikka laskemmekin tavoitehintamme 3,70 (aik. 4,10) euroon tuottovaatimuksen kohottua korkojen nousun myötä.  

Kysyntänäkymä säilyy suotuisana

Norrhydron pääasiakkaiden (mm. Ponsse, Sandvik, Cargotec, Metso Outotec) Q3-numerot ja etenkin tilauskertymä olivat vahvoja ja kasvattivat luottamusta Norrhydron tuotteiden kysyntänäkymiin. Vaikka valuutoilla ja hinnankorotuksilla olikin pääasiakkaiden saamissa asiakastilauksissa suuri merkitys, oli myös tilausten volyymikehitys hyvää. OEM-asiakkaiden Q3’22:n lopussa ennätyskorkealla olleet tilauskannat luovat Norrhydrolle hyvät kasvueväät vuodelle 2023. Yhtiön pörssinoteeratut asiakkaat kertoivat Q3-raporteissaan poikkeuksetta omien asiakkaidensa kaluston korkeasta käyttöasteesta, mikä luo hyvät näkymät myös Norrhydron asiakkailleen toimittamille varaosille (vajaa 20 % yhtiön liikevaihdosta).

Kannattavuusajurit liikkuvat oikeaan suuntaan

Norrhydron kustannusajurit ovat kehittymässä oikeaan suuntaan H1’22:n ja osin vielä H2’22:n alun painetilanteesta. Norrhydron materiaali- ja komponenttihankintojen hintoihin vaikuttava teräksen markkinahinta aleni jo Q3’22:lla noin -30 % v/v ja koko H2’22:lla hinnat tulevat myös olemaan arviolta -30 % v/v laskussa. Lyhyellä tähtäimellä odotamme tämän selvästi tukevan Norrhydron marginaaleja. Trendin odotetaan jatkuvan ja Bloombergin konsensusodotuksissa vuoden 2023 teräshinta on n. -28 % alempana kuin vuoden 2022 keskiarvo. Myös koko toimitusketjun kustannuskehitykselle tärkeä sähkön markkinahinta on rauhoittumassa: Q4’22:n hinta tulee olemaan -2 % v/v laskussa ja vaikka hinta onkin Q1’23:lla vielä kausiluonteisesti korkealla, indikoivat tämänhetkiset futuurihinnat selvää laskua vuosivertailussa Q2’23:lta eteenpäin.   

Kasvuodotuksemme ovat ennallaan

Odotamme edelleen Norrhydron liikevaihdon kasvavan 12-26 % v/v vuosina 2022-2024. Ajureita ovat nykyisten asiakkaiden hyvät näkymät, uudet asiakkuudet, NorrDigin kasvu sekä uuden tehtaan myötä laajentunut kapasiteetti. Ennustamme yhä EBITDA-marginaalin kohoavan vuoden 2022 oikaistusta 9,3 %:sta vuoden 2024 13,2 %:iin.

Arvostuksessa jo liikaa synkistelyä

Norrhydron merkittävimpiä riskejä ovat asiakaskysynnän jääminen taantuman myötä alle odotustemme, uuden tehtaan ylösajossa vielä ilmenevät vaikeudet sekä NorrDigi-sylinteriteknologian kaupallistamisen onnistuminen. Mielestämme osakkeen nykykurssi huomioi mainitut riskit jo ylisuhteisesti. Osakkeen kokonaistuotto-odotus nousee jo vuoden 2023 kertoimilla 20 %:iin eli yli 12 %:n tuottovaatimuksemme. Tällä perusteella riskikorjattu tuotto-odotus on houkutteleva. Osien summa –laskelmamme indikoi osakkeelle noin 4,0-4,2 euron arvoa kun DCF-arvo on noin 4,3 euroa per osake. Vuoden 2023 EV/EBITDA:lla arvostus on 20 % diskontolla suhteessa verrokkeihin, mikä puoltaa positiivista suositustamme. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 24,7 31,2 35,7
- kasvu-% 24,0% 26,4% 14,4%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 2,0 2,9
- EBIT-% 8,8% 6,4% 8,0%
EPS (oik.) 0,19 0,15 0,19
Osinko 0,06 0,05 0,06
P/E (oik.) 23,2 21,7 17,1
EV/EBITDA 15,9 13,0 8,6
Osinkotuotto-% 1,4% 1,6% 2,0%
Uusimmat ennusteet

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu rovaniemeläinen, hyvin etabloitunut hydraulisylintereiden valmistaja. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa sekä toimittaa hydraulisylintereitä raskaisiin mobiileihin työkoneisiin kuten metsäkoneisiin, maanrakennuskoneisiin, kaivoskoneisiin, materiaalinkäsittelykoneisiin sekä merenkulkusektorille. Norrhydro on erikoistunut korkealaatuisiin asiakasräätälöityihin, energiatehokkaisiin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa toimivien mobiilien työkoneiden hydraulisylintereihin.