Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Norrhydro: Kasvutarinalle jatkoa

Analyytikon kommentti 23.12.2021 6:09 Norrhydro
Yhtiö: Norrhydro
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.85 EUR
Kurssi: 4.22 EUR
Kurssi hetkellä: 23.12.2021 - 5:54 Analyysi päivitetty: 22.12.2021

Norrhydro antoi eilen positiivisen tulosvaroituksen sekä vuoden 2021 että vuoden 2022 liikevaihtokehityksestä. Taustalla on perinteisten sylintereiden odotettua vahvempi kysyntä vanhoilta asiakkailta samalla kun yhtiö on tavoitteidensa mukaisesti hankkinut myös uusia asiakkaita. Ennustenostomme vuosille 2021-2023 ovat kohtuullisen reippaita, mutta yhtiön osake säilyy edelleen tiukasti hinnoiteltuna. Toistamme osakkeen vähennä-suosituksemme, vaikka ennustenostojemme myötä korotammekin tavoitehintamme 3,85 (3,60) euroon. 

Asiakkailla menee odotettuakin paremmin

Norrhydro nosti eilen arviotaan vuoden 2021 liikevaihdosta aiemmasta 22,5-23,2 MEUR:sta (+13…+17 % v/v) yli 24 MEUR:oon (> +21 % v/v). Odotuksia nopeampi kasvu perustuu perinteiseen sylinteriliiketoimintaan ja Norrhydron mukaan kysyntä on telakkateollisutta lukuun ottamatta vahvaa kaikilla asiakastoimialoilla. Uskomme, että nyt kerrotusta lisäkasvusta merkittävä osa tulee varsin tuoreilta asiakkailta eli Sandvikilta ja HMF:ltä, mutta kasvua vauhdittavat myös muutamat uudet asiakkaat. Norrhydro on aiemmin kertonut, että sen asiakasprospekteissa on noin 15 pääosin kotimaista yhtiötä ja oletamme tämän potentiaalin nyt alkaneen realisoitua. Pidämme myös mahdollisena, että Norrhydron NorrDigi-liikevaihto ylittää tähänastisen 0,3 MEUR:n ennusteemme vuodelle 2021.

Norrhydro kohotti myös arviotaan vuoden 2022 liikevaihdon kasvusta aiemmasta 5-10 %:sta 5-15 %:iin. Taustalla ovat jo edellä luetellut tekijät ja oletamme, että kasvuhaarukan alalaita on jätetty ennalleen vain varovaisuussyistä, jotka liittyvät koronaan, toimitusketjuihin ja logistiikkaan.

Marginaalipaineet on saatu pidettyä kurissa

Norrhydro säilytti aiemman arvionsa 11-12 %:n käyttökatemarginaalista vuonna 2021. Yhtiön mukaan liikevaihto-ennuste kyetään saavuttamaan normaalityötuntien puitteissa eikä teknologiateollisuuden ylityökiellosta (4.-19.12.2021) ole ollut juuri haittaa. Norrhydro sanoi myös, että alihankittujen osien ja komponenttien hinnankorotukset saadaan ”pienellä viiveellä” vietyä omiin tuotehintoihin. Logistiikassa on niin ikään edelleen haasteita, mutta tämäkään ei ole juuri painanut marginaaleja. 

Ennusteet reippaanpuoleisesti ylös

Koska toimitusvolyymit sekä vanhoille että uusille asiakkaille ylittävät aiemmat ennusteemme, olemme nostaneet vuosien 2021-2023 liikevaihtoennusteitamme 5-7 %:lla. Norrhydron tulosvipu on melko pieni ja ennustemuutok-semme oikaistuksi liikevoitoksi (+6…+9 %) ovat tämän kanssa linjassa. Marginaalien väliaikainen lasku v. 2022 on edelleen relevantti odotus NorrDigin alkuvaiheen tappiollisuuden sekä kasvavien vuokrien ja poistojen vuoksi. 

Osakkeen arvostus on kuitenkin edelleen tiukka

Norrhydron osakkeen arvostus on positiivista tulosvaroitusta seuranneen nousun (+5 %) jälkeen ennustenostoistamme huolimatta edelleen kireä. Nykyarvostus on noin 10 % preemiolla suhteessa osien summa -mallimme ja DCF-mallimme keskiarvoon. Osake sopiikin vain hyvin kärsivälliselle sijoittajalle. Kauempana tulevaisuudessa arvostuskuva kohentuu ja vuoden 2023 EV/EBITDA-kerroin (12x) on enää 15 % yli verrokkien. Vuoden 2024 kertoimilla kokonaistuotto-odotus on jo positiivinen, vaikka ei vielä ylläkään tuottovaatimukseemme.

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 19,9 24,2 27,1
- kasvu-% -4,1% 21,6% 12,1%
Liikevoitto (EBIT) 3,0 1,9 1,5
- EBIT-% 15,3% 7,8% 5,6%
EPS (oik.) 0,24 0,13 0,13
Osinko 0,06 0,01 0,03
P/E (oik.) 0,0 32,5 33,7
EV/EBITDA 1,2 17,4 18,3
Osinkotuotto-% inf% 0,2% 0,6%
Uusimmat ennusteet

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Kehittämme ja valmistamme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsäkone-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä Norrdigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa edistyksellistä ja globaaleilla markkinoilla ainutlaatuista teknologiaa, joka vähentää päästöjä.