Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Norrhydro: Lähitulevaisuus turvattu

Analyytikon kommentti 21.04.2022 6:03 Norrhydro
Yhtiö: Norrhydro
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.10 EUR
Kurssi: 3.77 EUR
Kurssi hetkellä: 21.4.2022 - 5:48 Analyysi päivitetty: 20.4.2022

Norrhydro nosti keskiviikkona reippaasti vuoden 2022 liikevaihto-ohjeistustaan. Tulosohjeistusta ei kuitenkaan vieläkään annettu ja samalla yhtiö muistutti geopoliittisen tilanteen ja koronan yhtiölle H2’22:lla aiheuttamista riskeistä. Olemme nostaneet ennusteitamme kohtuullisesti, mutta mainittujen riskien ja vielä lähivuosien kertoimilla korkean arvostuksen vuoksi säilytämme edelleen varovaisen suhtautumisemme osakkeeseen. Toistamme vähennä-suosituksemme, mutta nostamme ennustemuutostemme myötä tavoitehinnan 4,10 (aik. 4,00) euroon.  

Kauppa uusille asiakkaille käy hyvin ja samalla myyntimix tasapainottuu

Norrhydro nosti ohjeistuksensa vuoden 2022 liikevaihdon kasvusta aiemmasta 5-15 %:sta v/v 15-25 %:iin v/v. Taustalla on odotuksia vahvempi tilauskannan kasvu, joka tulee sekä viime vuonna saaduilta että kokonaan uusilta asiakkailta. Norrhydro myös indikoi, että tilauskertymä on asiakastoimialojen osalta aiempaa tasapainoisempi, minkä uskomme tarkoittavan että etenkin materiaalinkäsittelyn ja maanrakennuksen asiakkaiden (mm. Junttan, Mantsinen, Sandvik ja HMF) tilaukset ovat kasvaneet hyvin. Oletamme luonnollisesti Norrhydron huomioineen ennusteessaan täysimääräisesti tärkeimmän asiakkaansa Ponssen Venäjän-liiketoiminnan keskeytymisen. NorrDigin vuoden 2022 liikevaihto-odotuksissa ei ole tapahtunut muutoksia. NorrDigin pilottiprojektien määrä on ennallaan, mutta neuvotteluavauksien määrä on kasvussa. Koska Norrhydron pääasiakkaiden tilauskannat ovat pitkiä, kohdistuu liikevaihtoriski enemmänkin vuoteen 2023 ja tämä tietenkin riippuu maailmantalouden muutoksista.    

Komponentteja riittää toistaiseksi

Norrhydro kertoi, että komponenttien saatavuus on turvattu ainakin H1’22:n ajaksi. Myös omia varastotasoja on nostettu. Yhtiön mukaan komponenttien kustannusnousu saadaan varsin lyhyellä aikavälillä siirrettyä asiakashintoihin. Pääsääntö on, että sekä komponenttien hankintahinnat että omien tuotteiden asiakashinnat päivittyvät kvartaaleittain. 

Ennustemuutokset merkittäviä vain vuodelle 2022

Olemme nostaneet vuosien 2022-2024 liikevaihtoennusteitamme 2-8 %:lla ja arvioitamme oikaistuksi liikevoitoksi 2-7 %:lla. Marginaaliodotuksemme eivät ole nousseet toimitusketjuun tällä hetkellä liittyvien riskien vuoksi ja yhtiön operatiivisen vivun ollessa muutoinkin alhainen. 

Merkittävää kurssinousuvaraa ei vielä voida osoittaa

Norrhydro sijoituskohteena edellyttää sijoittajalta kärsivällisyyttä. Ennen tuotannon onnistunutta ylösajoa uudessa tehtaassa ja NorrDigi-toimitusten näkymistä selvästi yhtiön numeroissa ovat positiiviset ajurit keskeisiä luottamuksen ja osakekurssin ylläpitäjiä. Lyhyellä tähtäimellä näistä voi edelleen ilmetä pulaa, vaikka liikevaihto-ohjeistuksen nosto olikin positiivinen yllätys. Osien summa- sekä DCF-laskelmiemme keskiarvo indikoi osakkeelle 4,2-4,3 euron arvoa. Osakkeen kokonaistuotto-odotus taas on sekä vuoden 2022 että 2023 kertoimilla negatiivinen ja jää vielä vuoden 2024 kertoimellakin alle tuottovaatimuksemme. Suhteellinen arvostus toimii konserninumeroilla mielestämme Norrhydrolle melko huonosti kertoimien ollessa vuosille 2022-2023 selvästi yli verrokkien mediaanin. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 24,7 30,4 32,9
- kasvu-% 24,0% 23,2% 8,2%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 2,0 2,8
- EBIT-% 8,8% 6,7% 8,4%
EPS (oik.) 0,19 0,16 0,18
Osinko 0,06 0,05 0,06
P/E (oik.) 23,2 23,9 21,0
EV/EBITDA 15,9 13,8 9,9
Osinkotuotto-% 1,4% 1,4% 1,7%
Uusimmat ennusteet

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu rovaniemeläinen, hyvin etabloitunut hydraulisylintereiden valmistaja. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa sekä toimittaa hydraulisylintereitä raskaisiin mobiileihin työkoneisiin kuten metsäkoneisiin, maanrakennuskoneisiin, kaivoskoneisiin, materiaalinkäsittelykoneisiin sekä merenkulkusektorille. Norrhydro on erikoistunut korkealaatuisiin asiakasräätälöityihin, energiatehokkaisiin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa toimivien mobiilien työkoneiden hydraulisylintereihin.