Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Norrhydro
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 3.60 EUR
Kurssi: 4.14 EUR
Kurssi hetkellä: 2.12.2021 - 5:38 Analyysi päivitetty: 1.12.2021

Aloitamme Norrhydron seurannan myy-suosituksella sekä 3,60 euron tavoitehinnalla. Vuonna 1985 perustettu Norrhydro suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa sekä toimittaa hydraulisylintereitä raskaisiin mobiileihin työkoneisiin lukuisille toimialoille. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat pohjoismaisia, globaalisti toimivia ja alansa johtavia konepajayrityksiä. Norrhydron kasvu- ja tuloshistoria on vankka ja se tavoittelee nyt merkittävää kasvuloikkaa kehittämänsä NorrDigi-sylinteriteknologian avulla. Suhteessa lyhyemmän aikavälin tulosnäkymiin Norrhydron osake on korkealle hinnoiteltu (ensimmäisen pörssipäivän yli 31 %:n kurssipompun jälkeen). Yhtöistä julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täällä.

Vahvat kumppanuudet toimialojensa johtavien asiakkaiden kanssa

Norrhydron tärkeintä asiakaskuntaa ovat metsäkoneiden, kaivukoneiden, paalutuskoneiden, kallioporauskoneiden ja lastinkäsittelykoneiden globaalisti toimivat valmistajat. Yhtiöllä on 10-15 pääasiakkaansa kanssa kumppanuusmalli, joka ulottuu asiakkaan tuotekehitysvaiheesta tuotteen elinkaaren loppuun. Tämä yhdistettynä kaikkien tuotteiden asiakasräätälöintiin sitouttaa asiakkaan ja korottaa kynnystä toimittajan vaihtamiseen. Jaksolla 2014-H1’2021 Norrhydron liikevaihto kasvoi keskimäärin n. 8 %:n vuosivauhtia ja supistui vain kerran koronavuonna 2020. Konepajasektorin alihankkijoiden joukossa Norrhydron vähäinen syklisyys erottuukin  edukseen.

NorrDigi-teknologia merkittävän kasvun kynnyksellä

Norrhydro on vuodesta 2009 yhdessä tutkimuslaitosten ja kumppaneiden kanssa kehittänyt NorrDigi-teknologiaa, joka perustuu monikammioiseen, digitaalisesti ja 16-portaisesti ohjattuun hydrauliseen sylinteriin. NorrDigi parantaa hydraulijärjestelmän tehokkuutta erittäin merkittävästi. Volvolla NorrDigi on läpäissyt prototyyppivaiheen ja kestävyyskokeet ja on nyt koeajovaiheessa, jolloin konetta käytetään aidossa työympäristössä. Volvon luottamus NorrDigiin on vahva, sillä yhtiö käyttää sitä jo markkinoinnissaan. Merkittävämpiin NorrDigi-tuotantovolyymeihin Volvolla päästään vuonna 2024. Volvolla on myös vuoteen 2024 ulottuva yksinoikeus NorrDigin käyttöön kaivukoneissa, mutta muissa työkoneissa Norrhydro neuvottelee jo useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Kasvutavoitteet kunnianhimoisia, mutta perusteltuja

Norrhydron strategian keihäänkärkinä ovat strategisten kumppanuuksien laajentaminen sekä kasvu ja kansainvälistyminen NorrDigin avulla. Vuonna 2026 yhtiö tavoittelee 54 MEUR:n liikevaihtoa (CAGR = 18 %) sekä 16 %:n EBITDA-marginaalia ja samalla NorrDigin liikevaihto-osuuden nousua 0 %:sta 30 %:iin. Tavoitteet ovat perusteltuja, mutta koska NorrDigin kaupallistamisesta ja kannattavuudesta puuttuu vielä näyttöjä, ovat omat kasvuennusteemme n. 2-3 %-yksikköä hitaampia ja EBITDA-marginaaliodotuksemme n. 1,5 %-yksikköä alempana.  

Osakkeen arvostus on korkea lyhyemmällä aikavälillä

Koska Norrhydro koostuu kahdesta näkymiltään hyvin erilaisesta liiketoiminnasta (perinteiset hydraulisylinterit ja NorrDigi), arvotamme yhtiötä etupäässä osien summa -mallin mutta lisäksi myös DCF-mallin avulla. Osien summa –mallimme antaa osakkeen arvoksi noin 3,5-3,6 euroa keskiarvon ollessa 3,6 euroa/osake. Osien summasta reilu 80 % kuuluu perinteiselle hydraulisylinteriliiketoiminnalle, joka on helpommin arvotettava. DCF-mallimme indikoi osakkeelle noin 3,6 euron käypää arvoa. Osakkeen tuotto/riskiprofiili on lyhyemmällä aikavälillä epäsuotuisa, sillä tuotto-odotuksen nousu tuottovaatimuksen yli edellyttäisi selvästi odotuksia parempaa tuloskehitystä 2022-2024.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 19,9 23,0 25,3
- kasvu-% -4,1% 15,5% 10,1%
Liikevoitto (EBIT) 3,0 1,8 1,3
- EBIT-% 15,3% 7,7% 5,3%
EPS (oik.) 0,24 0,12 0,11
Osinko 0,06 0,01 0,02
P/E (oik.) 0,0 34,7 36,5
EV/EBITDA 1,2 17,7 19,1
Osinkotuotto-% inf% 0,2% 0,6%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Kehittämme ja valmistamme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsäkone-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä Norrdigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa edistyksellistä ja globaaleilla markkinoilla ainutlaatuista teknologiaa, joka vähentää päästöjä.