Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu rovaniemeläinen yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa sekä toimittaa hydraulisylintereitä raskaisiin mobiileihin työkoneisiin lukuisille toimialoille. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat pohjoismaisia, globaalisti toimivia ja alansa johtavia konepajayrityksiä. Norrhydron kasvu- ja tuloshistoria on vankka ja se tavoittelee nyt merkittävää kasvuloikkaa kehittämänsä NorrDigi-sylinteriteknologian avulla. Suhteessa pidemmän aikavälin kasvu- ja tulosnäkymiin Norrhydron osakeanti on mielestämme hyvin kohtuuhintainen. NorrDigin potentiaalin realisoitumisen pitkä aikajänne vaatii joka tapauksessa sijoittajilta kärsivällisyyttä. Yhtiöstä julkaistu sijoitustutkimus on luettavissa täällä.

Vahvat kumppanuudet toimialojensa johtavien asiakkaiden kanssa

Norrhydron tärkeintä asiakaskuntaa ovat metsäkoneiden, kaivukoneiden, paalutuskoneiden, kallioporauskoneiden ja lastinkäsittelykoneiden globaalisti toimivat valmistajat. Yhtiöllä on 10-15 pääasiakkaansa kanssa kumppanuusmalli, joka ulottuu asiakkaan tuotekehitysvaiheesta tuotteen elinkaaren loppuun. Tämä yhdistettynä kaikkien tuotteiden asiakasräätälöintiin sitouttaa asiakkaan ja korottaa kynnystä toimittajan vaihtamiseen. Jaksolla 2014-H1’2021 Norrhydron liikevaihto kasvoi keskimäärin n. 8 %:n vuosivauhtia ja supistui vain kerran koronavuonna 2020. Konepajasektorin alihankkijoiden joukossa Norrhydron vähäinen syklisyys erottuukin edukseen.

NorrDigi-teknologia merkittävän kasvun kynnyksellä

Norrhydro on vuodesta 2009 yhdessä tutkimuslaitosten ja kumppaneiden kanssa kehittänyt NorrDigi-teknologiaa, joka perustuu monikammioiseen, digitaalisesti ja 16-portaisesti ohjattuun hydrauliseen sylinteriin. NorrDigi parantaa hydraulijärjestelmän tehokkuutta hyvin merkittävästi ja se on Volvo CE:n testeissä saavuttanut 5-12 %:n tuottavuuden kasvun, 45-60 %:n polttoaineen säästön sekä 80 %:sen energian talteenoton. Volvolla NorrDigi on läpäissyt prototyyppivaiheen ja kestävyyskokeet ja on nyt koeajovaiheessa, jolloin konetta käytetään aidossa työympäristössä. Volvon luottamus NorrDigiin on vahva, sillä yhtiö käyttää jo NorrDigiä markkinoinnissaan. Merkittävämpiin NorrDigi-tuotantovolyymeihin Volvolla päästään vuonna 2024. Volvolla on vuoteen 2024 ulottuva yksinoikeus NorrDigin käyttöön kaivukoneissa, mutta muissa työkoneissa Norrhydro neuvottelee jo useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa. NorrDigin lisensointi on eräs mahdollisuus teknologian skaalaukseen.

Kasvutavoitteet kunnianhimoisia, mutta perusteltuja

Norrhydron strategian keihäänkärkinä ovat strategisten kumppanuuksien laajentaminen sekä kasvu ja kansainvälistyminen NorrDigin avulla. Vuonna 2026 yhtiö tavoittelee 54 MEUR:n liikevaihtoa (CAGR = 18 %) sekä 16 %:n EBITDA-marginaalia ja samalla NorrDigin liikevaihto-osuuden nousua 0 %:sta 30 %:iin. Tavoitteet ovat perusteltuja, mutta koska NorrDigin kaupallistamisesta ja kannattavuudesta puuttuu vielä näyttöjä, ovat omat kasvuennusteemme n. 2-3 %-yksikköä hitaampia ja EBITDA-marginaaliodotuksemme n. 1,5 %-yksikköä alempana.  

Antihinta kohtuullinen suhteessa arvonmääritykseemme

Olemme määrittäneet Norrhydron arvoa osien summa –menetelmällä (perinteinen sylinteriliiketoiminta ja NorrDigi erikseen) sekä konsernin kassavirtalaskelmalla. Mallien tulokset ovat lähellä toisiaan ja näkemyksemme Norrhydron osakekannan arvosta ennen listautumista on 30-32 MEUR (3,7-3,9 euroa / osake). Suunniteltu 3,15 euron osakekohtainen antihinta jää 15-19 % tämän alle ja on siten kohtuullinen. Kurssipotentiaalin reaisoituminen edellyttää kuitenkin näyttöjä yhtiön pysymisestä suunnitellulla tulosuralla. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu rovaniemeläinen, hyvin etabloitunut hydraulisylintereiden valmistaja. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa sekä toimittaa hydraulisylintereitä raskaisiin mobiileihin työkoneisiin kuten metsäkoneisiin, maanrakennuskoneisiin, kaivoskoneisiin, materiaalinkäsittelykoneisiin sekä merenkulkusektorille. Norrhydro on erikoistunut korkealaatuisiin asiakasräätälöityihin, energiatehokkaisiin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa toimivien mobiilien työkoneiden hydraulisylintereihin.