Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OmaSp seurannan aloitus: Kasvuyhtiö alelaarissa

Analyytikon kommentti 07.12.2020 5:59 OmaSp
Yhtiö: Oma Säästöpankki
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 9.10 EUR
Kurssi hetkellä: 7.12.2020 - 5:44

Aloitamme OmaSp:n seurannan 11,0 euron tavoitehinnalla ja osta-suosituksella. Näkemyksemme mukaan osake tarjoaa lähivuosille erinomaisen tuotto-odotuksen vahvan tuloskasvun ansiosta. Arvostus on myös edullinen kroonisesti matalalle arvostettuun pankkisektoriin nähden ja näemmekin myös arvostustasossa pientä nousuvaraa. Osakkeen riskitaso on mielestämme maltillinen ja kokonaisuutena osakkeen riski-/tuottosuhde on erittäin hyvä.

Kotimainen pankki

Oma Säästöpankki (OmaSp) on Suomen suurin säästöpankki, joka palvelee asiakkaitaan valtakunnallisen konttoriverkoston sekä digitaalisten kanavien kautta. OmaSp syntyi vuonna 2009 Töysän ja Kuortaneen Säästöpankkien fuusiosta. Yhtiö on tämän jälkeen kasvanut ripeästi ja kasvu on perustunut markkinaosuuksien voittamiseen etenkin asuntoluototuksessa sekä yritysjärjestelyihin. OmaSp:n kasvu on ollut vakuuttavaa ja pienestä kahden paikallissäästöpankin muodostamasta kokonaisuudesta on syntynyt tällä vuosikymmenellä aidosti valtakunnallinen toimija ja yhtiön tase on kasvanut vuoden 2010 333 MEUR:sta nykyiseen noin 4 mrd. euroon. Yhtiöstä julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täällä.

Yhtiön poikkeava strategia toiminut erittäin hyvin

Oma Sp:n strategian ytimenä on paikalliseen läsnäoloon, tavoitettavuuteen ja korkealuokkaiseen asiakaspalveluun nojaava liiketoimintamalli. Strategia poikkeaa merkittävästi toimialan trendeistä, sillä keskeiset kilpailijat ovat viime vuosina pyrkineet tehostamaan toimintaansa henkilökohtaisesta palvelusta karsimalla, päätöksentekoa keskittämällä ja supistamalla konttoriverkostojaan voimakkaasti. Valtavirrasta poikkeava strategia on osoittautunut menestykseksi ja yhtiön vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot ovat lähes kolminkertaistuneet vuosien 2014-19 välillä. Kasvu on ollut myös hyvin kannattavaa ja OmaSp onkin kulu/tuotto-suhteella (2019: 56,7 %) mitattuna yksi Suomen kannattavimpia pankkeja.

Hyvät edellytykset tuloskasvun jatkumiselle

Ennustamme OmaSp:n vertailukelpoisten tuottojen kasvavan lähivuosina noin 11 % vuosivauhtia (2019-24 CAGR-%). Tuottojen kasvua ajaa yhtiön vahva uusasiakashankinta ja markkinaosuuksien voittaminen. Kasvun keskiössä on korkokate ja yhtiön erittäin hyvällä tasolla säilyvä antolainausmarginaali, minkä lisäksi kasvu saa tukea antolainauksen mukana kasvavista palkkiotuotoista. Odotamme yhtiön kulutehokkuuden jatkavan parantumistaan kasvun myötä ja vakaina säilyvien luottotappioiden johdosta oikaistu EPS kasvaa ennusteissamme noin 17 % (2019-2024 CAGR-%). Keskeinen epävarmuus ennusteissamme liittyy erinomaisen antolainausmarginaalin kestävyyteen sekä luottotappiotasoihin. Yhtiö investoi tuloksensa valtaosin takaisin liiketoimintaansa ja voitonjakosuhde on finanssisektorin yhtiölle poikkeuksellisen matala (+20 %).

Tuloskasvun realisoituessa tarjolla vahva tuotto-odotus

Olemme tarkastelleet OmaSp:n arvostusta useasta eri kulmasta ja relevantit menetelmät antavat osakkeen käyväksi arvoksi 10-13 euroa. Koska yhtiön tulos kasvaa ennusteissamme ripeästi tulevina vuosina, nojaamme analyysissämme ennen kaikkea osakkeen kokonaistuottomalliin. OmaSp tarjoaa mielestämme erittäin hyvän tuotto-odotuksen lähivuosille (+20 % p.a.) vahvan tuloskasvunäkymän johdosta. Arvostustaso ei heijastele vahvoja tuloskasvunäkymiä ja näemme myös arvostuskertoimissa kohtuullista nousuvaraa (2021e P/E 9x) yhtiön arvostuksen ollessa alle verrokkien ja yhtiölle hyväksymämme tason.

Käy kauppaa. (OmaSp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liiketoiminnan tuotot 92,6 106,2 106,4
- kasvu-% 21,9% 14,8% 0,1%
Liikevoitto (EBIT) 32,7 34,9 37,2
Kulu/tuotto-suhde-% 54,3% 49,2% 53,0%
EPS (oik.) 0,71 0,74 1,01
Osinko 0,19 0,25 0,30
P/E (oik.) 12,4 12,3 9,0
P/B 0,8 0,8 0,7
Osinkotuotto-% 2,1% 2,7% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.