Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Optomed
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 4.00 EUR
Kurssi: 4.21 EUR
Kurssi hetkellä: 12.12.2022 - 5:23 Analyysi päivitetty: 4.11.2022

Optomedin hallitus päätti 9.12.2022 kokouksessaan laskea liikkeeseen 1 140 358 uutta osaketta rajoitetulle määrälle sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana. Merkintähinta on 3,56 euroa osakkeelta, osakemäärä kasvaa 7,4 % ja Optomed kerää annista noin 4,1 MEUR:n bruttotuotot. Osakeanti ei sinänsä ollut yllätys kireän rahoitustilanteen takia, mutta sen ajoitus ennen Aurora AEYE:n FDA-lupapäätöstä oli meille yllätys. Optomedin viime kuukausien voimakas kurssinousu mahdollisti osakeannin tekemisen siedettävään hintaan, minkä takia annin vaikutus Optomedin osakkeen käypään arvoon on mielestämme rajallinen. Positiivisella puolella anti pienentää yhtiön rahoitusriskiä yhtiön lähtiessä sijoitustarinan kannalta kriittiseen vuoteen. Emme ole toistaiseksi tehneet muutoksia analyysiimme, ja tarkastelemme näkemystämme myöhemmin.

Suunnatulla annilla kerätään 4,1 MEUR:n bruttotuotot

Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 140 358 osaketta ja yhtiö odottaa saavansa annista noin 4,1 MEUR:n bruttotuotot. Summasta tullaan vähentämään osakeannin kulut, joiden arviomme olevan kokoluokassa 300-400 TEUR (toukokuun 2022 osakeannissa kulut olivat 382 TEUR). Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on yhtiön mukaan taseen vahvistaminen sekä riittävän rahoituksen varmistaminen yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla. Syyt ovat odotettuja ja rahoitustarve on ollut selkeä. Sijoittajiin kuuluu yhtiön mukaan suomalaisia kokeneita ja institutionaalisia sijoittajia, mukaan lukien Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo uutena sijoittajana.

Merkintähinta on siedettävä, osakemäärä kasvaa yli 7 %

Merkintähinta oli 3,56 euroa osakkeelta vastaten yhtiön osakkeen viimeisen 30 päivän määräpainotettua keskihintaa ja noin 17,4 %:n preemiota osakkeen viimeisen kolmen kuukauden määräpainotettuun keskihintaan (2,94 euroa). Mielestämme merkintähinta on mielestämme olosuhteisiin nähden siedettävä, ja itse asiassa hieman korkeampi kuin Optomedin 5.5.2022 tekemän suunnilleen vastaavan suunnatun annin merkintähinta (3,45 euroa). Merkintähinta vastaa kuitenkin noin 15,4 %:n alennusta verrattuna osakkeen päätöskurssiin 9.12.2022, minkä takia osakekurssiin kohdistunee painetta maanantaina. Oma tavoitehintamme on ollut 4,0 euroa, mihin alennus on noin 11 %.

Optomedin osakkeiden kokonaismäärän odotetaan olevan 16 541 355 osaketta osakeannin toteutumisen jälkeen. Merkityt osakkeet vastaavat noin 7,4 % Optomedin osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 6,9 % osakeannin jälkeen. Diluutio on siis kohtuullinen ja alennus suhteessa tavoitehintaamme siedettävä, joten anti ei vaikuta mielestämme merkittävästi näkemykseemme tai yhtiön käypään arvoon. Positiivista on se, että Optomedin rahoitustilanne paranee merkittävästi ja liiketoimintaan liittyneet rajoitukset löystyvät yhtiön lähtiessä sijoitustarinan kannalta kriittiseen vuoteen.

Osakeannin ajoitus oli yllätys

Optomedin kassatilanteen liiketoiminnalle aiheuttamat rajoitteet ovat olleet tiedossa, joten osakeantia itsessään ei voi pitää yllätyksenä. Sen sijaan sen ajoitus oli meille yllätys, koska mielestämme yhtiön olisi ollut loogista odottaa Aurora AEYE:n FDA-luvan saamista ja kerätä sitten pääomia oletettavasti korkeammalla osakekurssilla (pienempi diluutio). Rajallisenkin kassan olisi mielestämme pitänyt riittää hyvin alkuvuoteen 2023, ja tuoreiden uutisten jälkeen olemme odottaneet FDA-lupaa Q1’23:n lopussa. Suosittelemme lukemaan FDA-prosessin viimeisimmistä käänteistä täältä.

Luonnollisesti FDA-päätöksen odottamiseen olisi liittynyt riski siitä, ettei FDA-lupaa jostain syystä olisi tullut, jolloin pääomia olisi jouduttu keräämään mahdollisesti erittäin heikossa tilanteessa. Tämä riski pienentyy nyt jossain määrin. Lisäksi Optomedin osakekurssin voimakas nousu viime kuukausina on mahdollistanut rahoituksen keräämisen siedettävällä liudennuksella, mikä on varmasti vaikuttanut Optomedin hallituksen päätökseen. Emme ole toistaiseksi huomioineet osakemäärän kasvua tai vahvistunutta tasetta analyysissämme, vaan teemme tämän seuraavan päivityksemme yhteydessä.

 

 

Käy kauppaa. (Optomed)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 14,9 14,6 19,4
- kasvu-% 14,1% -1,9% 32,9%
Liikevoitto (EBIT) -4,8 -5,4 -3,0
- EBIT-% -32,2% -37,1% -15,6%
EPS (oik.) -0,31 -0,37 -0,24
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -31,3 -11,4 -17,5
EV/EBITDA -66,6 -29,0 -84,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.