Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme keskustelleet pienempien, erikseen vielä käsittelemättömien konepajojen kanssa niiden Venäjä-riippuvuudesta ja riskeistä. Glastonin, Norrhydron ja Robitin riskiprofiileissa on isojakin eroja, mutta yhdellekään näistä yhtiöistä Venäjä-riippuvuus ei muodosta kovinkaan merkittävää uhkaa. Ennusteemme, suosituksemme ja tavoitehintamme ovat tässä vaiheessa muuttumattomia (Glaston: lisää ja 1,20 euroa; Norrhydro: vähennä ja 4,00 euroa sekä Robit: lisää ja 4,20 euroa).

Glastonin Venäjä-riski vähäisin

Olemme käsitelleet kaikkein merkittävimmän Venäjä-riskin omaavia konepajayhtiöitä eli Ponssea ja Keslaa jo aiemmin. Oheinen taulukko kuvaa muiden pienempien konepajayhtiöiden Venäjä-liiketoimintaa.

Ennusteiden leikkaustarve voi kasvaa Norrhydrossa ja Robitissa

Kokonaiskuvamme on, että Glaston ja Robit ovat joko siirtymässä maastovaihteelle Venäjän-myynnissään tai toimivat jo näin. Luottoriskejä vältetään viimeiseen saakka ja maksuliikenteen rajoitukset hidastavat kauppaa muutenkin. Myös pakotesäännösten moniselitteisyys pitää yhtiöitä varpaillaan. Norrhydron Venäjä-riski on epäsuora ja yhtiö on toistaiseksi luottavainen 2022-ohjeistuksensa suhteen. Mainituista kolmesta yhtiöstä pidämme mahdollisena, että sekä Norrhydron että etenkin Robitin 2022-ennusteita joudutaan leikkaamaan jos Venäjän-markkinatilanne tai pakotteet kiristyvät edelleen. Verrattuna aiemmin käsiteltyihin Ponsseen ja Keslaan ei Norrhydron ja Robitin tilanne kuitenkaan ole yhtä yksiselitteinen. Glastonin osalta Venäjään liittyvä ennusteiden muutostarve taas on jo lähtökohtaisesti pieni.

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Glaston on vuonna 1870 perustettu lasinjalostusteollisuuden toimija, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä. Glaston toimii globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla yhdessätoista maassa. Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, autolasi-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuudelle. Suurin osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan rakennusteollisuudelle.