Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.00 EUR
Kurssi: 8.84 EUR
Kurssi hetkellä: 14.7.2021 - 7:13

Rapala julkaisee H1-raporttinsa torstaina kello 17.00. Kausiluontoisesti tärkeämpi vuosipuolisko on sujunut yhtiöltä vahvasti huhtikuussa annetun positiivisen tulosvaroituksen perusteella. Nykyisen ohjeistuksen mukaan 2021 liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi (2020: 21,5 MEUR), ja päämielenkiinto raportissa liittyy siihen, mitä ”merkittävä” Rapalalle numeerisesti tarkoittaa. Haemme raportista lisätietoja myös strategisen muutosprosessin etenemisestä, sillä pitkän ajan tuloskasvunäkymän ja osakkeen arvonmuodostuksen kannalta se on sijoittajan kannalta kaikkein olennaisinta.

Odotamme Rapalan liikevaihdon kasvaneen vuoden alkupuoliskolla 21 %:lla 141 MEUR:oon heikkoon vertailukauteen nähden, jota rasittivat etenkin Rapalan Pohjois-Amerikan varastojen reilun kuukauden sulkutoimet pandemian alettua. Viime syksystä lähtien myynnin kasvulle on antanut vahvaa nostetta pandemian seurauksena syntynyt kalastus- ja retkeilybuumi. Myös poikkeuksellisen hyvä alkuvuoden talvimyynti sekä omien vapa- ja kela-tuotteiden jo osittain käynnistynyt myynti tukevat liikevaihdon kasvua ennusteessamme. Negatiivisella puolella päättyvät 3rd party-liiketoiminnat (Shimano ja metsästys) vastaavat noin 20 MEUR:n poistuvaa myyntiä. Nämä huomioimalla Rapalan omien tuotteiden myynti kasvaa todella vahvasti.

Odotamme myyntikatteiden myös parantuvan selvästi myyntimixin painottuessa omiin tuotteisiin. Myös läpitullut kuluohjelma liittyen Batamin tehtaan sulkemiseen sekä Euroopan jakelutoimintojen tehostamiseen tukee liikevoittoa. Kokonaisuutena ennustamme Rapalan oikaistun H1-liikevoiton nousevan 17,8 MEUR:oon (H1’20: 4,2 MEUR). Raportoitu liikevoitto kasvaa ennusteessamme 16,8 MEUR:oon (H1’20: -0,8 MEUR) johtuen muutosprosessiin liittyvistä kertaeristä, joiden odotamme nyt maltillistuneen. Oikaistu EPS nousee ennusteessamme 0,28 euroon (H1’20: 0,00 euroa).

Rapala odottaa koko vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan merkittävästi edellisvuoden 21,5 MEUR:sta ja odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa. Ennusteissamme ”merkittävä" tarkoittaa, että 2021 liikevoitto kohoaa yli 40 %:lla 30,4 MEUR:oon. Sanallinen ohjeistus antaa vain lavean raamin, mutta H1:llä aikaansaatu liikevoitto antaa jo selvää indikaatiota koko vuoden tulosparannuksen kulmakertoimesta.

Raportissa mielenkiinto liittyy vahvasti myös strategian toteuttamisen etenemiseen. Nykyjohto on jo saanut hyviä tuloksia kustannusten laskun, varastojen pääoman vapautumisen ja omien tuotteiden kasvaneen myynnin muodossa. Ennustamme tuloskasvun eteenpäin mentäessä tulevan etenkin omien tuotteiden myynnin kasvun jatkumisesta strategian eri toimenpiteiden tukemana (mm. vapa- ja kelaliiketoiminta, Keski-Euroopan tiettyjen maiden oman jakelun ylösajo sekä muut orgaaniset kasvuhankkeet) ja fokuksemme on niistä kerrotuissa seikoissa.

 

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 261,3 276,1 287,8
- kasvu-% -5,1% 5,7% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 10,8 28,4 31,4
- EBIT-% 4,1% 10,3% 10,9%
EPS (oik.) 0,31 0,47 0,50
Osinko 0,00 0,10 0,15
P/E (oik.) 14,1 18,9 17,5
EV/EBITDA 9,9 9,7 9,6
Osinkotuotto-% 0,0% 1,1% 1,7%
Uusimmat ennusteet

Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynnistä noin 2/3 osaa muodostui konsernin omista tuotteista ja loput kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapalan jakeluverkosto on erittäin laaja ja se kattaen lähes 40 maata. Täysin omistettujen jakeluyhtiöiden lisäksi Rapalalla on yhdessä omistetut jakeluyhtiöt Shimanon kanssa joissa määräysvalta on Rapalalla. Lisäksi Rapala käyttää ulkopuolisia jakelijoita noin sadassa maassa.