Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.60 EUR
Kurssi: 5.42 EUR
Kurssi hetkellä: 10.2.2021 - 5:58

Rapalan tiistai-iltana julkaiseman H2-raportin tulosrivit sekä ohjeistus olivat odotustemme mukaiset. Myös strategian toteuttaminen vaikuttaa etenevän edelleen ripeästi yhtiön tehdessä oikeita asioita systemaattisesti monella rintamalla. Rapala järjestää tänään sijoittajapuhelun kello 11.00 ja päivitämme ennusteemme ja näkemyksemme sen jälkeen.

Rapalan toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 7,5 % 144 MEUR:oon jääden 2 % ennustamastamme 148 MEUR:sta. Omien tuotteiden myynti (109,2 MEUR) oli lähellä odotuksiamme, mutta kolmansien osapuolten tuotteiden jakelu laski odotuksiamme hieman enemmän 28 %:lla 35 MEUR:oon. Kolmansien osapuolten myynnin laskun taustalla olivat Shimanon sekä tiettyjen muiden jakelusopimusten päättymiset.  Myynti kasvoi Pohjois-Amerikassa 26 %:lla ja Muun Euroopan alueella 8 %:lla. Pohjoismaissa myynti puolestaan laski 25 %:lla ja Muussa maailmassa myynti laski 4 %:lla.

Yhtiön mukaan 10 MEUR:n uudelleenjärjestelyohjelma on saatu suurelta osin läpivietyä ja kertaeriä siitä kirjattiin vielä H2-tulokseen 5,7 MEUR:lla. Kertaeristä oikaistuna kulut olivat laskeneet odotustemme mukaisesti ja myös myyntikatteet parantuivat omien tuotteiden osuuden kasvaessa. Oikaistu H2-liikevoitto nousi vahvasti 17,3 MEUR:oon (H2’19: 5,9 MEUR) ollen lähellä odotuksiamme. Alemmilla riveillä ei ollut suuria yllätyksiä ja oikaistu osakekohtainen tulos oli linjassa ennustamamme 0,30 euron kanssa.

H2:n nettorahavirta oli ilahduttavasti todella vahva ja se yli kaksinkertaistui vertailukaudesta 29,1 MEUR:oon. Sen taustalla olivat ennätysmataliksi laskeneet varastot (68,8 MEUR, vrt. 2019 92,6 MEUR). Varastotasojen lasku on mielestämme selkeä osoitus strategian toteuttamisen etenemisestä ja Rapalan liiketoimintamallin transformaatiosta kohti keskitetympää toimintamallia. Sen myötä myös nettovelkaantumisaste laski 31,6 %:iin (2019: 49,2 %).  Huolimatta vahvasta rahavirrasta osinkoa ei esitetty maksettavaksi (ennusteemme 0,06 euroa). Uskomme tämän johtuvan siitä, että johto haluaa jättää paukkuja vielä uusiin yritysostoihin ja muihin kasvua vahvistaviin investointeihin.

Rapala ohjeisti 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan samalla tasolla tai korkeampi kuin edellisenä vuonna. Tämä vastaa hyvin nykyistä 2021 liikevoiton ennustettamme 22,2 MEUR (2020: 21,5 MEUR), emmekä odota tekevämme ennusteeseen suurta muutosta. Yhtiön korkean veroasteen pitäisi myös hiljalleen normalisoitua Batamin tappioiden jäädessä historiaan ja velkaantumisen voimakkaan laskun alentaessa rahoituskuluja. Osakekohtainen tulos paraneekin selvästi liikevoittoa reippaammin ennusteessamme.

Strategian toteuttamista yhtiö kommentoi myös luottamusta vahvistavasti. Tärkeimmät prioriteetit vuodelle 2021 ovat jatkaa yhtiön kasvua ydinliiketoiminnassa sekä aloittaa uusi Okuma kela- ja vapaliiketoiminta Euroopassa.  ONE RAPALA VMC -strategian avulla yhtiö aikoo jatkaa yhtenäisen tiimikulttuurin rakentamista, jotta maailmanlaajuisen organisaation ja brändiportfolion täysi potentiaali saadaan vapautettua. Tähän liittyen yhtiö on jo uudelleenjärjestellyt keskitetyn markkinointitoimintonsa sekä tuotekehitys- ja innovaatiofunktionsa sekä selkeyttänyt johtamismalliaan. Yhtiö tulee jatkossa keskittymään myös yhä tiukemmin asiakkaisiin ja kuluttajiin tarjoamalla uusia ja innovatiivisia tuotteita markkinoille. Lisäksi yhtiö vahvistaa liiketoiminnan operatiivista ja taloudellista perustaa mahdollistaaksemme paremman käyttöpääoman hallinnan ja kustannustehokkuuden.

 

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 265,0 265,5 276,6
- kasvu-% -3,8% 0,2% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 11,3 20,2 26,2
- EBIT-% 4,3% 7,6% 9,5%
EPS (oik.) 0,31 0,34 0,42
Osinko 0,06 0,10 0,15
P/E (oik.) 17,7 15,7 12,9
EV/EBITDA 11,6 8,2 7,3
Osinkotuotto-% 1,1% 1,8% 2,8%
Uusimmat ennusteet

Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynnistä noin 2/3 osaa muodostui konsernin omista tuotteista ja loput kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapalan jakeluverkosto on erittäin laaja ja se kattaen lähes 40 maata. Täysin omistettujen jakeluyhtiöiden lisäksi Rapalalla on yhdessä omistetut jakeluyhtiöt Shimanon kanssa joissa määräysvalta on Rapalalla. Lisäksi Rapala käyttää ulkopuolisia jakelijoita noin sadassa maassa.