Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.00 EUR
Kurssi: 7.00 EUR
Kurssi hetkellä: 21.4.2021 - 8:17

Nostamme tavoitehintamme 9,0 euroon (aik. 6,7 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen. Rapala nosti myöhään tiistai-iltana ohjeistustaan reippaasti. Odotamme selvää positiivista kurssireaktiota tälle päivälle, sillä tekemiemme ennustenostojen jälkeen on nykyinen arvostus erittäin houkutteleva (2021e P/E 15x).

Ohjeistusta nostettiin reippaasti

Rapala odottaa nyt koko vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan merkittävästi edellisvuoden 21,5 MEUR:sta (aik. olevan samalla tasolla tai korkeampi). Rapalan mukaan näkymät vuodelle 2021 ovat parantuneet ensimmäisen kolmen kuukauden odotettua vahvemman taloudellisen kehityksen johdosta sekä loppuvuoden parantuneiden positiivisten liiketoimintanäkymien myötä. Keskeisimmät ajurit parantuneiden näkymien taustalla ovat poikkeuksellisen hyvä talvimyynti, vahvana jatkuva kalastustuotteiden kysyntä harrastuksen ollessa maailmanlaajuisesti suosittu COVID-turvallinen aktiviteetti sekä odotettua nopeampi strategian toimeenpano.

Strategian toteutumisen eteneminen luo pohjaa kestävälle tuloskäänteelle

Erityisen myönteistä ohjeistuksen noston taustalla on odotettua nopeampi strategian toimeenpano. Strategian tavoittelema käänne saatiin jo hyvään käyntiin viime vuonna, mikä näkyi pääomien vapautumisena varastoista ja H2’20:n liikevoiton vahvana parannuksena. Tälle vuodelle ohjeistettu merkittävä liikevoiton parannus vahvistaa luottamustamme entisestään käänteen vauhdikkaaseen etenemiseen. Vahvasti sujunut talviurheilu- sekä talvikalastuskauden myynti ei tullut yllätyksenä, sillä kausi oli säiden puolesta erittäin hyvä kaikilla relevanteilla markkinoilla, kun vuosi sitten tilanne oli päinvastainen. Koronapandemian antama myötätuuli kalastus- ja retkeily- markkinalla näkyy myös Rapalan numeroissa. Sen myötä harrastajamäärät ovat kasvaneet selvästi. Kalastusbuumi kantaa arviomme mukaan osittain myös pandemiaa pidemmälle, sillä mm. vapaa-ajan kalastusveneiden myyntimäärät ovat tärkeimmällä Pohjois-Amerikan markkinoilla nousseet, mikä tukee harrastuksen jatkumista.

Nostimme ennusteitamme selvästi

Nostimme vuoden 2021 liikevaihtoennustettamme 6 %:lla 276 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton ennustettamme 30,4 MEUR:oon (aik. 22,6 MEUR). Nostimme myös 2022-2023 liikevaihdon ja liikevoiton ennusteitamme ja uskomme tuloskasvun jatkuvan myös näinä vuosina noin 5 %/v tasolla mm. strategian mukaisen vapa- ja kelamyynnin kasvun myötä, vaikka pandemian päättyminen todennäköisesti hiljentää vahvaa kalastusbuumia.

Odotamme arvostuksen korjaavan selvästi ylöspäin pörssin auettua

Rapalan oikaistut tuloskertoimet (2021e P/E 15x ja EV/EBIT 11x ja 2022e P/E 14x ja EV/EBIT 11x) ovat houkuttelevat defensiiviselle kuluttajabrändiyhtiölle, sillä Rapalaa hinnoitellaan tulospohjaisesti 30 %:n alennuksella suhteessa verrokkeihin. Tuloskasvunäkymä säilyy mielestämme edelleen hyvänä, sillä yhtiön täyteen potentiaaliin (liikevoitto 15 %) suhteutettuna yhtiöllä on vielä varaa parantaa (2021e oikaistu liikevoittomarginaali 11,0 %). Luottamuksemme strategian toteuttamiseen on vahvistunut ohjeistuksen selvän noston jälkeen ja olemme laskeneet hieman Rapalalle soveltamaamme korkeaa tuottovaatimusta. Muistutamme sijoittajille myös, että vahvojen brändien arvon purkautumiselle on strategian onnistuneen toteutuksen ohella edelleen myös potentiaalinen toinen reitti Rapalan kilpailijan ostettua aiemmin 19,2 %:n osuuden yhtiöstä. Tämä tukee osaltaan osakkeen tuotto/riski-suhdetta.

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 261,3 276,1 287,8
- kasvu-% -5,1% 5,7% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 10,8 28,4 31,4
- EBIT-% 4,1% 10,3% 10,9%
EPS (oik.) 0,31 0,47 0,50
Osinko 0,00 0,10 0,15
P/E (oik.) 14,1 14,9 13,9
EV/EBITDA 9,9 8,0 7,9
Osinkotuotto-% 0,0% 1,4% 2,1%
Uusimmat ennusteet

Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynnistä noin 2/3 osaa muodostui konsernin omista tuotteista ja loput kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapalan jakeluverkosto on erittäin laaja ja se kattaen lähes 40 maata. Täysin omistettujen jakeluyhtiöiden lisäksi Rapalalla on yhdessä omistetut jakeluyhtiöt Shimanon kanssa joissa määräysvalta on Rapalalla. Lisäksi Rapala käyttää ulkopuolisia jakelijoita noin sadassa maassa.