Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Rapala: Uistin irtosi pohjasta

Analyytikon kommentti 18.11.2020 5:55 Rapala VMC
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.80 EUR
Kurssi: 3.44 EUR
Kurssi hetkellä: 18.11.2020 - 5:40

Nostamme Rapalan tavoitehintamme 3,8 euroon (aik. 2,8 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Rapalan maanantaina palauttama 2020-ohjeistus yllätti meidät vahvuudellaan ja nostimme ennusteitamme selvästi. Paluu vahvaan tuloskasvuun jo H2:n aikana lisää myös luottamustamme strategian toteuttamisen ripeään etenemiseen uuden johdon alaisuudessa. Viime kuussa Rapalasta julkaisemamme laaja raportti on vapaasti luettavissa täältä.

Vuodelle 2020 annettu ohjeistus löi odotuksemme heittämällä

Uuden 2020 ohjeistuksensa mukaan Rapala odottaa liikevaihdon laskevan vuodesta 2019, raportoidun liikevoiton laskevan tai olevan samoilla tasoilla kuin vuonna 2019 ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2019. Nostimme 2020 liikevaihtoennustettamme 11 % 265 MEUR:oon (2019: 275 MEUR) ja oikaistun liikevoiton ennustettamme 240 % 18,9 MEUR:oon (2019: 17,9 MEUR). Muistutamme sijoittajia, että jo H2’20:n aikana Rapalan jakelusta poistuu arviomme mukaan noin 7 MEUR:n Shimano-myynti jakelusopimusten päättyessä kahdessa erässä ja myös tätä taustaa vasten on omien tuotteiden myynti H2’20:lla ollut todella vahvaa.

Strategian keskeisten projektien eteneminen on edelleen tärkeää pitkän ajan tuloskehityksen kannalta

Kuluttajien lisääntynyt vapaa-aika sekä koronapandemian myötä kasvanut tarve pitää sosiaalista etäisyyttä ovat tukeneet selvästi myös urheilukalastusmarkkinaa kesästä lähtien, mikä näkyy nousseina harrastaja- ja kalastuslupien määrinä mm. USA:ssa. Vastaavaa markkinan antamaa myötätuulta ei ole mielestämme realistista ennustaa enää H2’21 alkaen, mutta odotamme kalastusbuumin myötätuulen tukevan Rapalan lukuja vahvasti vielä 2021 kevään tärkeällä sesongilla ja olemme nostaneet ennusteitamme sen osalta selvästi. Kokonaisuutena 2021 liikevaihto pysyy ennusteessamme silti vuoden 2020 tasolla, sillä lopun Shimano-myynnin poistumasta arvioimamme negatiivinen vaikutus liikevaihtoon on noin 18 MEUR. Samalla kuitenkin läpitulevien kulusäästöjen ja myyntimixin parantumisen myötä 2021 oikaistu liikevoitto nousee ennusteessamme 19,9 MEUR:oon. 2022 alkaen strategian keskeiset projektit eli kulusäästöohjelman tavoittelemien säästöjen (yht. 10 MEUR) läpitulo kokonaisuudessaan, 13 Fishing-myynnin sekä Shimanolta vapautuneiden maiden jakelun ylösajon ripeys määrittävät tuloskasvun kulmakerrointa. Kulusäästöt vaikuttavat tulevan läpi jopa hieman ennakoitua nopeammin, mutta myynnin kasvattamiseen tähtäävien projektien etenemiseen on toistaiseksi rajallinen näkyvyys, eikä niiden pidemmän ajan potentiaaliin voi vielä kunnolla nojata. 

Tuotto-odotus on riippuvainen strategian toteutuksen onnistumisesta

Rapalan 2020e oikaistut tuloskertoimet (P/E 14x ja EV/EBIT 12x) ovat laskeneet edullisiksi defensiiviselle kuluttajabrändiyhtiölle syksyn vahvan kehityksen myötä. 2021e kertoimet laskevat ennusteessamme edelleen hieman (P/E 12x ja EV/EBIT 11x), vaikka tulostaso (liikevoittomarginaali 7,5 %) on edelleen vaatimaton suhteessa yhtiön täyteen potentiaaliin (liikevoitto 10-15 %). Myös suhteessa verrokkeihin Rapalaa hinnoitellaan 20-50 %:n alennuksella. Mikäli strategian toteutus onnistuu ja yhtiön kannattavuus lähtee vielä kunnolla elpymään nykyisestä, näemme osakkeessa vielä rutkasti nousuvaraa. Luottamuksemme on jälleen hieman noussut, että uuden johdon käsissä brändeissä piilevä potentiaali saadaan tuotua esiin ja liikevoittomarginaali voi palata lähemmäksi omia historiallisia sekä kilpailijoiden tasoja (yli 10 %). Menneiden vuosien tulospettymykset pitävät tuottovaatimuksemme edelleen korkeana, mutta mielestämme osakkeen tuotto/riskisuhde nousee myös nykyhinnalla positiiviseksi. 

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 275,4 265,0 265,0
- kasvu-% 5,0% -3,8% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 13,4 8,9 17,9
- EBIT-% 4,9% 3,4% 6,8%
EPS (oik.) 0,21 0,25 0,30
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) 13,1 13,7 11,5
EV/EBITDA 7,8 10,0 7,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Rapala konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa.