Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.20 EUR
Kurssi: 5.68 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2021 - 6:13

Nostamme tavoitehintamme 6,2 euroon (aik. 5,6 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen. Rapalan H2-tulos ja ohjeistus olivat odotustemme mukaisia ja teimme ennusteisiimme vain pientä hienosäätöä. Markkinan luottamus Rapalaan on palautunut arvostuskertoimien nousun muodossa odotuksiamme nopeammin. Jatkossa tuloskasvun realisoituminen on arviomme mukaan osakkeen keskeisin ajuri. Mielestämme osakkeen kyydissä kannattaa pysyä, sillä yhtiö tekee nyt strategiansa ohjaamana ripeästi oikeita asioita brändien potentiaalin esiin kaivamiseksi.

Rapala tekee näkemyksemme mukaan oikeita asioita kestävän tuloskäänteen aikaan saamiseksi

Kommentoimme Rapalan H2-raporttia eilen tarkemmin täällä. Tiivistettynä H2-tulos ja ohjeistus olivat odotustemme mukaisia ja rahavirta ylitti odotuksemme selvästi. Nykyisen johdon alaisuudessa strategian toteuttaminen on arviomme mukaan pysynyt hyvässä vauhdissa. Yhtiön mukaan se on jatkanut yhtenäisen tiimikulttuurin rakentamista sekä selkeyttänyt johtamismalliaan ja alkanut keskittyä tekemisessään yhä tiukemmin asiakkaisiinsa sekä kuluttajiin. Yksi keskeinen osa brändistrategiaa on ollut myös tuotekehitykseen panostaminen. Lisäksi yhtiö vahvistaa edelleen liiketoiminnan operatiivista ja taloudellista perustaa mahdollistaakseen paremman käyttöpääoman hallinnan ja kustannustehokkuuden. Strategian pääkohdat pureutuvat mielestämme yhtiötä kroonisesti kiusanneisiin ongelmiin ja ovat täysin oikeita yhtiön potentiaalin esiin saamiseksi. Niillä on jo saatu hyviä tuloksia kustannusten laskun, pääoman vapautumisen ja omien tuotteiden kasvaneen myynnin muodossa.

Vuodelle 2021 annettu ohjeistus oli linjassa odotustemme kanssa

Laskimme vuoden 2021 liikevaihtoennustettamme 2 %:lla 261 MEUR:oon. Rapala kertoi, että päättyvät 3rd party-liiketoiminnat (Shimano ja metsästys) vastaavat noin 30 MEUR:n myyntiä, mikä luo odotuksiamme isomman vastatuulen. Toisaalta lisäsimme tuoreen Okuma-yritysoston ennusteisiimme, mikä tuki hieman jo 2021 ennusteitamme. Aiemmin Okumaa jaellut Svendsen Sport jakelee Okumaa vielä osalla Euroopan markkinoista kuluvan vuoden ajan. Osalla markkinoista (ml. Suomi) Rapalan Okuma-myynti voi kuitenkin alkaa jo tänä vuonna. Tekemiemme muutosten myötä 2021 liikevoiton (vrt.) ennusteemme nousi marginaalisesti 22,6 MEUR:oon (2019 21,5 MEUR), mikä on myös linjassa Rapalan antaman 2021-ohjeistuksen ”liikevoitto (vrt.) samalla tasolla tai korkeampi kuin edellisenä vuonna” kanssa. Tulostasolla on 2022-2024 eväitä nousta vielä selvästi, jos yhtiö saa korkean myyntikatteen omaavien konsernin omien tuotteiden myynnin käännettyä kestävälle kasvu-uralle (mm. vapa- ja kelaliiketoiminta sekä muut orgaaniset kasvuhankkeet) sen skaalatessa kuluja tehokkaasti.

Jatkossa tuloskasvun realisoituminen on osakkeen keskeisin ajuri arvostuskertoimien noustua neutraaleiksi

Rapalan oikaistut tuloskertoimet (2021e P/E 17x ja EV/EBIT 13x ja 2022e P/E 14x ja EV/EBIT 11x) ovat edelleen suhteellisen edulliset defensiiviselle kuluttajabrändiyhtiölle, sillä Rapalaa hinnoitellaan tulospohjaisesti edelleen alennuksella suhteessa verrokkeihin. Arvostuskertoimet ovat kuitenkin nousseet pohjiltaan nopeasti ja lähelle historiallisia tasoja. Jatkossa odotamme osakekurssin seuraavan enemmän tuloskasvun realisoitumista. Tuloskasvunäkymä säilyy edelleen hyvänä strategian toteuttamisen edetessä (2020-2024e CAGR 20 %), sillä yhtiön täyteen potentiaaliin (liikevoitto 10-15 %) on vielä rutkasti matkaa (vrt. 2020 liikevoittomarginaali 8,2 %). Menneiden vuosien tulospettymykset pitävät tuottovaatimuksemme edelleen korkeana, mutta mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde säilyy edelleen hyvänä huolimatta viime viikkojen vahvasta kurssinoususta.

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 261,3 261,3 272,4
- kasvu-% -5,1% 0,0% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 10,8 20,6 26,9
- EBIT-% 4,1% 7,9% 9,9%
EPS (oik.) 0,31 0,34 0,42
Osinko 0,00 0,10 0,15
P/E (oik.) 14,1 16,8 13,5
EV/EBITDA 9,9 8,3 7,6
Osinkotuotto-% 0,0% 1,8% 2,6%
Uusimmat ennusteet

Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynnistä noin 2/3 osaa muodostui konsernin omista tuotteista ja loput kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapalan jakeluverkosto on erittäin laaja ja se kattaen lähes 40 maata. Täysin omistettujen jakeluyhtiöiden lisäksi Rapalalla on yhdessä omistetut jakeluyhtiöt Shimanon kanssa joissa määräysvalta on Rapalalla. Lisäksi Rapala käyttää ulkopuolisia jakelijoita noin sadassa maassa.