Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 16.50 EUR
Kurssi: 14.75 EUR
Kurssi hetkellä: 26.4.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 2.3.2022

Raute julkistaa perjantaina kello 9.00 Q1-raporttinsa. Rautella on vastassa raskaasti tappiolliset vertailuluvut, jotka yhtiön pitäisi ylittää selvästi, vaikka Venäjälle ennen kriisiä myytyjen tilausten toimituksiin ja kirjauksiin liittyvä epävarmuus on hyvin korkealla. Näin ollen odotamme yhtiöltä vaisua nollatulosta Q1:ltä. Uusien tilausten osalta kvartaali on todennäköisesti ollut hiljaisempi, emmekä usko Rauten antavan ohjeistusta Venäjän toimituksiin liittyvien suurien kysymysmerkkien takia. Toistamme varovaisen näkemyksemme Venäjä-riskien takia, vaikka idän tilanne ei mielestämme uhkaakaan Rautea rakenteellisesti.

Ennustettavuus Q1:een liittyen on poikkeuksellisen heikko

Käsityksemme mukaan Raute toimitti Venäjälle ennen kriisiä myytyä mittavaa tilauskantaa lähes normaalisti helmikuun loppuun asti. Maaliskuussa tahti on hidastunut selvästi lähinnä maksuliikenneongelmien takia, mutta joitakin toimituksia on käsityksemme mukaan silti tehty pitkin maaliskuuta. Näin ollen odotamme Rauten liikevaihdon kasvaneen Q1:llä erittäin matalasta vertailutasosta noin 45 % 36 MEUR:oon. Tällä liikevaihtotasolla yhtiön pitäisi arviomme mukaan yltää noin nollatulokseen, vaikka inflaatio, Venäjän ongelmat, tulokseen kirjattavat useamman sadan tuhannen investoinnit ERP-uudistuksen pilvipalveluosuudesta nakertavatkin kannattavuutta. Kassavirrassa Venäjän ennakkomaksujen virran todennäköinen hidastuminen voi aiheuttaa lisäharmeja. Ennusteissamme olemme lähteneet siitä arviosta, että Venäjälle olemassa olevaa todennäköisesti useamman kymmenen miljoonan euron tilauskantaa on siirretty eikä peruttu. Tilausten peruutuessa sen sijaan keskeneräisten projektien katkaisemiseen liittyvät tuloskirjaukset voisivat käsityksemme mukaan olla arvaamattomia, mikä lisää ennusteisiin muutenkin liittyvää korkeaa epävarmuutta entisestään.

Emme odota ihmeitä uusien tilauksien osalta

Raute ei saanut Q1:llä tiedotuskynnyksen ylittäneitä tilauksia. Näin ollen positiivisen tilaus/laskutus-suhteen saavuttaminen on arviomme mukaan yhtiölle vaikeaa, kun lisäksi huomioidaan Q1:n melko korkea liikevaihtotaso, Q4:n pienten projektien tilausryöpsähdys ja Venäjälle maaliskuussa lopetettu myynti. Kokonaisuutena Rauten markkinatilanne oli näkemyksemme mukaan suotuisa edelliskvartaalien tavoin aina helmikuun loppuun asti, mutta arvioimme Venäjän hyökkäyksen vähintään lykänneen investointikysyntää Q1:n lopulla ja epävarmuutta ovat olleet kasvattamassa myös rahapolitiikan kiristyminen ja talouskasvuodotusten rauhoittuminen. Tätä kokonaiskuvaa heijastellen odotamme yhtiön uusien tilausten asettuneen Q1:llä noin 25 MEUR:oon, mikä olisi pienistä puroista kerättynä kohtuullinen tilausvirta Rautelle. Kysynnän osalta odotamme yhtiön viilaavan kommenttejaan aiemmin mainittujen tekijöiden takia pari pykälää varovaisempaan suuntaan.

Arvioimme Rauten jatkavan ilman ohjeistusta toistaiseksi

Raute perui ohjeistuksensa maaliskuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Raute ei ole kommentoinut toistaiseksi Venäjän osuutta yhtiön vuoden alun erittäin vahvasta 158 MEUR:n tilauskannasta, mutta arviomme mukaan tilauskanta ilman Venäjää olisi jonkun verran Q4’20:n lopun 94 MEUR:n tasoa alempana. Liikevaihtotaso vaikuttaa oleellisesti melko kiinteällä kulurakenteella operoivan Rauten tulokseen. Näin ollen emme usko yhtiön palauttavan ohjeistustaan tässä vaiheessa, sillä epävarmuudet tilanteen kestosta eivät ole helpottanet yhtään ja arviomme mukaan pakotteet voivat laajentua koskemaan suoraan Rautenkin toimituksia. Näin ollen olemme varautuneet ennusteissamme kasvaviin ongelmiin Venäjän toimitusten osalta ja tältä pohjalta kuluvan vuoden tulosodotuksemme ovat absoluuttisesti alhaiset, vaikka odotammekin yhtiön parantavan numeroitaan tappiollisista vertailuluvuista.

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 142,2 133,5 130,0
- kasvu-% 23,7% -6,1% -2,6%
Liikevoitto (EBIT) -2,2 0,9 4,0
- EBIT-% -1,6% 0,7% 3,1%
EPS (oik.) -0,42 0,20 0,75
Osinko 0,00 0,20 0,50
P/E (oik.) -47,7 77,6 20,1
EV/EBITDA 34,8 11,9 6,9
Osinkotuotto-% 0,0% 1,3% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Raute on vuonna 1908 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.