Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Raute
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 25.00 EUR
Kurssi: 24.10 EUR
Kurssi hetkellä: 20.7.2021 - 7:16

Raute julkistaa perjantaina kello 9:00 Q2-raporttinsa. Tuntuva tulosparannus tappiollisesta vertailukaudesta ja Q1:stä on selviö, mutta absoluuttisesti odotamme yhtiöltä vain kohtuullista tulosta. Tilauskertymä on kuitenkin Liettuan ison LVL-kaupan myötä hyvä. Ohjeistuksensa liikevaihdon ja liiketuloksen kasvusta Raute toistanee vielä, vaikka tulosennusteemme käytännössä odottavat yhtiön nostavan tulosohjeistustaan vuoden aikana. Emme tee muuta positiivista näkemystämme Rautesta, sillä osake on selvästi piristyvään näkymään suhteutettuna mielestämme kohtuullisesti hinnoiteltu (2022e: P/E 14x, EV/EBIT 10x).

Rauten pääsi Q2:lle 7 % vertailukautta korkeammalla ja absoluuttisesti hyvällä 98 MEUR:n tilauskannalla. Tilauskantaa dominoi vertailukauden tavoin yksi pitkä suurprojekti. Siten emme usko Rauten yltäneen korkeaan liikevaihtotasoon Q2:llä, mutta ennustamme silti Rauten liikevaihdon kasvaneen 33 % erittäin alhaisesta vertailuluvusta 32,5 MEUR:oon. Tästä arviomme mukaan noin 13 MEUR on palveluita, joiden sisällä varaosakauppa on luultavasti käynyt asiakkaiden vahvaa markkinaa peilattuna pirteästi. Sen sijaan palvelutyössä koronapandemia on luultavasti jarruttanut Rautea yhä. Rauten liiketuloksen ennustamme nousseen tappiolliseksi jääneestä vertailukaudesta ja Q1:stä merkittävästi liikevaihdon normalisoitumisen takia. Ennustamallamme liikevaihtotasolla ja normalisoituvalla kulurakenteella (ml. tukien ja lomautusten loppuminen) Raute voi yltää silti mielestämme korkeintaan kohtuullisen kannattavuuteen, joten liiketulosennusteemme on 1,7 MEUR:ssa (Q1’21e: EBIT-% 5,2 %). Alariveillä ennustamme Rauten rahoituskulujen olleen nollissa ja veroasteen noin normaali, joten odotamme yhtiötä 0,31 euron EPS:ää Q2:ltä.   

Raute on tiedottanut Q2:lla Liettuan suuresta 30 MEUR:n LVL-tehdastilauksesta, mutta heinäkuussa tiedotettu Venäjän keskikokoinen 16 MEUR:n vanerilaitetilaus kirjataan arviomme mukaan vasta Q3:lle. Liettuan iso kauppa nostaa jo yksin tilauskertymän kohtuulliselle tasolle, minkä lisäksi odotamme pientien projektien ja palveluiden kysynnän olleen Q2:lla hyvää nousujohteisen Q1:n jälkimainingeissa. Siten uusien tilausten ennusteemme on 59 MEUR:ssa Q2:lla. Lisäksi arvioimme Rauten viestivän edelleen hyvästä markkina-aktiviteetista etenkin (Venäjän) suurprojektien ja varaosien osalta, vaikka asiakkaiden päätöksentekoa jäytänyt epävarmuus on tuskin täysin poistunutkaan. Siten myös näkymät uusien tilausten osalta ovat mielestämme positiiviset. Lisäksi arviomme mukaan noin 125 MEUR:oon Q2:n lopussa noussut tilauskanta antaa Rautelle jo varsin hyvää näkyvyyttä seuraavaan reiluun vuoteen.  

Raute antoi helmikuussa kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen parantuvan tänä vuonna. Vertailulukujen asettama rima ei ole etenkään tuloksen osalta korkealla (2020 liiketulos tappiolla) ja tulosohjeistukseen yltäminen on arviomme mukaan yhtiölle vaivatonta. Odotamme kuitenkin Rauten toistavan ohjeistuksensa Q2-raportissa. Tuloksen osalta ennusteissamme on jo mielestämme merkittäväksi luokiteltava parannus, vaikka hyväksi vuoden 2021 tulos ei pääsekään Q1:ltä jääneen ison takamatkan takia pääsekään nousemaan. Ohjeistuksen nosto on kuitenkin ajankohtaista arviomme mukaan vasta loppuvuodesta tilannekuvan selkeydyttyä.  

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 115,0 133,8 144,5
- kasvu-% -24,0% 16,4% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) -1,9 4,6 9,6
- EBIT-% -1,6% 3,4% 6,6%
EPS (oik.) -0,21 0,75 1,80
Osinko 0,80 0,90 1,00
P/E (oik.) -108,6 32,2 13,4
EV/EBITDA 42,5 11,1 6,9
Osinkotuotto-% 3,5% 3,7% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Raute on vuonna 1908 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.