Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Raute uudistaa organisaatiomalliaan

Analyytikon kommentti 29.08.2019 6:56 Raute
Yhtiö: Raute
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 22.50 EUR
Kurssi: 20.70 EURKurssi hetkellä: 29.8.2019 - 6:41

 

Raute tiedotti eilen, että yhtiö uudistaa johtamismalliaan konsernin johtoryhmän vastuualueiden osalta. Uusi organisaatio ottaa aikaisempaa organisaatiomallia paremmin huomioon strategian toteuttamisen vaatimukset, yhtiön kasvutavoitteet ja erilaiset asiakastarpeet. Rauten tavoitteena on kasvaa ensisijaiseksi toimittajaksi yhä useammalle asiakkaalle ja yhä useammalla markkina-alueella, eritysesti kehittyvillä markkinoilla.

Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen jakaantuvat johtoryhmässä neljään erilaiseen asiakastarpeiseen perustuvaan vastuualueeseen. Ne ovat 1) teknologisen kehityksen kärkeen tähtäävä Power 2) perusteknologiaan ja kehittyviin markkinoihin panostava Grow 3) perinteisiin ja uusiin digitaalisiin palveluihin fokusoituva Basic Services ja 4) uusiin digitaalisiin ratkaisuihin sekä mittausteknologiaan keskittyvä Metrix. Vastuualueiden johtajat Raute on nimittänyt yhtiön sisältä ja heistä tulee konsernin johtoryhmän jäseniä. Konsernin myynnistä kokonaisuutena vastaa edelleen toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

Lisäsi Rauten tavoitteena myös parantaa globaalin organisaation suorituskykyä eri kysyntätilanteissa kasvun ja kannattavuuden suhteen. Johtoryhmän työnjaossa tämä jakaantuu neljään vastuualueeseen. Ne ovat 1) innovaatiot, tuotteet ja palvelut sekä tuotekehitys 2) toimitusketju ja laatu 3) henkilöstön kehittäminen ja työturvallisuus 4) talous, rahoitus ja liiketoiminnan tuki. Vastuualueiden johtajat Raute on nimittänyt yhtiön sisältä ja myös heistä tulee myös konsernin johtoryhmän jäseniä. Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin sijaisena toimii 1.9.2019 alkaen talousjohtaja Tarja Järvinen.

Pidämme organisaatiomuutosta ja asetettuja tavoitteita loogisina, kun huomioidaan Rauten vahvuudet korkean teknologiatason toimittajana sekä tietyt haasteet kehittyvillä markkinoilla (etenkin Kiina). Arviomme mukaan etenkin kehittyvillä markkinoilla (ml. Venäjä, Aasia, Etelä-Amerikka ja Afrikka) onnistumisen merkitys korostuu Rautelle lähivuosina, sillä kysynnän painopiste on siirtymässä yhtiön kilpailuedun kovimmasta ytimestä ja viime vuosina vahvasti vetäneestä Euroopasta kohti kehittyviä markkinoita sekä tuntemattomampia asiakkaita. Näin ollen valittu organisaatiomalli tukee mielestämme yhtiön kehittyvillä markkinoilla ensisijaisesti olevia kasvutavoitteita sekä vaalii teknologiajohtajuuteen nojaavaa yläsegmentin kilpailuetua. Organisaatiomuutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta näkemykseemme osakkeesta.

 

Käy kauppaa. (Raute)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 181,0 147,9 134,0
- kasvu-% 22,2% -18,3% -9,4%
Liikevoitto (EBIT) 14,9 9,8 9,7
- EBIT-% 8,2% 6,7% 7,2%
EPS (oik.) 2,78 1,82 1,74
Osinko 1,40 1,45 1,50
P/E (oik.) 7,7 11,4 11,9
EV/EBITDA 4,5 5,5 5,1
Osinkotuotto-% 6,6% 7,0% 7,2%
Uusimmat ennusteet