Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sampo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 48.00 EUR
Kurssi: 43.29 EUR
Kurssi hetkellä: 24.1.2022 - 5:04 Analyysi päivitetty: 8.12.2021

Sammon tytäryhtiö Topdanmark raportoi perjantaina Q4-tuloksensa, joka oli viime viikolla annettujen ennakkotietojen mukaisesti erittäin vahva. Hyvän tuloskehityksen taustalla oli vahinkovakuutuksen vahva vakuutustekninen suorittaminen ja hyvät sijoitustuotot. Topdanmarkin raportin perusteellla pohjoismaisten vahinkovakuuttajien toimintaympäristö on säilynyt Q4:llä suotuisana, mikä lupaa hyvää Sammon tärkeimmän omistuksen Ifin tulosraporttia ajatellen. Topdanmarkin raportissa valopilkkuna oli myös avokätinen voitonjakoehdotus, mikä on luonnollisesti pääomistaja Sammon näkökulmasta positiivista. 

Topdanmarkin nettotulos oli Q4:llä 625 MDKK, mikä ylitti merkittävällä marginaalilla vanhaksi jääneet konsensusodotukset (360 MDKK). Topdanmarkin vahvan Q4-tuloskehityksen taustalla oli Vahinkovakuutuksen hyvät sijoitustuotot, erittäin vankka vakuutustekninen tulos ja hyvistä sijoitustuotoista tukea saanut Henkivakutuuksen tulos. 

Vahinkovakuuttamisessa Topdanmarkin vakuutustekninen tulos kasvoi vertailukaudesta peräti 26 %:lla 469 MDKK:oon ja yhdistetty kulusuhde (ennen run-off-eriä) parantui vertailukaudesta 3,5 %-yksiköllä 83,6 %:iin. Vahvaa vakutuusteknistä suorittamista ajoi etenkin katsauskauden hyvät sääolosuhteet sekä kotivakuutuksissa jatkunut alla olevan korvaussuhteen parantuminen. Topdanmark lopetti Q3-tulosraportin yhteydessä koronapandemian vaikutusten arvioinnin sen vaikeasta kvantifioinnista johtuen, mutta totesi Q4-raportissa, että tietyt vakuutuslajit (mm. matkavakuutukset) kärsivät odotetusti edelleen päällä olevasta pandemiatilanteesta. Kokonaisuudessaan vahinkovakuuttajien toimintaympäristö vaikuttaa säilyvän Pohjoismaissa edelleen suotuisana. 

Topdanmark antoi Q4-raportin yhteydessä tulosohjauksen vuodelle 2022. Vahinkovakuuttamisessa yhtiö odottaa maksutulon kasvavan kuluvana vuonna 4,0-5,5 % (ennallaan) ja yhdistetyn kulusuhteen olevan ennen run-off-eriä 85,5-88,0 % (aik. 86,0-89,0%). Koko konsernin nettotuloksen arvioidaan olevan kuluvana vuonna 1200-1450 MDKK ennen run-off-eriä. Konsensusennusteet odottivat ennen Q4-raporttia Topdanmarkin vuoden 2022 tuloksen asettuvan 1495-1638 MDKK:n haarukkaan. Konsensusennusteet pitävät kuitenkin sisällään tietyn olettaman run-off-tuottojen tasosta ja näin ollen konsensuksen vertaaminen suoraan yhtiön omaan tulosarvioon ei ole mielekästä. 

Topdanmark tulee jakamaan keväällä avokätiset osingot, sillä yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 34,5 DKK:n osingonjakoa (perusosinko 23,5 DKK + lisäosinko 11,0 DKK). Lisäosinko ei tullut meille yllätyksenä, sillä Topdanmarkin tase on vahva (Q4’21: Solvenssi II 293 % ennen voitonjaon huomiointia) ja yhtiö toi jo Q3-konferenssipuhelussa varsin suoraan esiin mahdollisuuden ylimääräiselle voitonjaolle. Topdanmarkin vuolas voitonjako on pääomistaja Sammon kannalta luonnollisesti myönteistä ja Sampo tulee kuittaamaan yhtiöstä keväällä noin 194 MEUR:n osingot, mikä tukee yhtiön omaa voitonjakoa. Kokonaisuuden kannalta Topdanmarkin ylimääräinen voitonjako jää kuitenkin rajalliseksi, sillä Sampo tulee olemaan Nordea-irtaantumisen jälkeen merkittävästi ylipääomitettu ja odotamme yhtiön palauttavan omistajilleen lähivuosina pääomia hieman yli 8 euroa/osake. 

Käy kauppaa. (Sampo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 10 329,8 10 616,5 10 907,0
- kasvu-% 22,8% 2,8% 2,7%
Liikevoitto (EBIT) 2 730,5 2 193,7 1 665,7
- EBIT-% 26,4% 20,7% 15,3%
EPS (oik.) 2,84 2,13 2,34
Osinko 1,80 4,40 3,49
P/E (oik.) 15,6 20,9 19,0
EV/EBITDA 8,4 8,7 11,4
Osinkotuotto-% 4,1% 9,9% 7,9%
Uusimmat ennusteet

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum.