Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Laskemme nousuvaran kaventumisen myötä Sanoman suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) ja päivitämme tavoitehinnan ennustemuutoksia mukaillen 10,70 euroon (aik. 10,80 euroa). Sanoman Q2-raportti vahvisti yhtiön etenevän rakennemuutosten ja tehokkuuden kasvun myötä tuloksellisesti oikeaan suuntaan haastavassakin markkinaympäristössä. Pidämme osakkeen arvostustasoa kohtuullisen vahvaan tuloskasvunäkymään, vahvaan kassavirta- ja osinkotuottoon sekä maltilliseen riskitasoon nähden edelleen houkuttelevana.

  • Sanoma raportoi kausiluonteisesti vahvalta Q2:lta odotusten mukaisesti vakaasta vertailukelpoisen liikevaihdon kehityksestä ja selvästä operatiivisen tuloksen kasvusta. Q1:lla vastatuulta tarjonnut Learningin voimistunut kausiluonteisuus ja tilaussiirtymät toimivat nyt odotustemme mukaisesti positiiviseen suuntaan ja tukivat merkittävästi kannattavuutta, vaikka mainosmarkkinan heikko kehitys painoi medialiiketoimintojen tulostason samaan aikaan selvästi alle odotustemme. Sanoman vertailukelpoinen liikevaihto nousi Q2:lla markkinaodotusten mukaisesti noin +1 %:n vertailukaudesta Learningin vahvan kasvun (+11 %) ja Suomessa toteutetun festivaaliliiketoimintaa harjoittavan yritysoston tukemana. Medialiiketoimintojen orgaaninen liikevaihdon kehitys oli kuitenkin lievästi odotuksia negatiivisempaa mainostulojen ja maksu-TV:n tilausmäärien pienentymisen myötä. Q2:n vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto kasvoi 10 % vertailukaudesta ja osui markkinaodotuksiin. Operatiiviseen tulokseen vaikutti positiivisesti Learningin vahvat volyymit sekä kustannusten jaksottuminen, Suomen yritysosto, sekä Hollannin rakennemuutosten myötä laskenut kustannustaso. Tuloskasvua hidasti mainostulojen lasku, Liiga-sopimuksen päättymisen myötä laskeneet maksu-TV -tilaukset, sekä aikakauslehtien myynnin lasku.  
  • Sanoma toisti Q2-raportin yhteydessä odotetusti lievästi laskevaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehitystä ja parantuvaa operatiivista liikevoitto-%:a ennakoivan ohjeistuksen. Pidämme Q2-raportin perusteella Sanoman ohjeistusta hyvin realistisena ja odotamme yhtiön yltävän yli 5 %:n tuloskasvuun kuluvana vuonna. Toisaalta pidämme mediamarkkinan heikon kehityksen ja hieman laskeneiden ennusteiden myötä ohjeistuksen nostoa aiempaa epätodennäköisempänä. Q2-raportti ei kuitenkaan muuttanut näkemystämme Sanomalle lähivuosina ennustamastamme selvästä tuloksen ja kassavirran kasvusta. Positiivista tuloskehitystä ajaa ennusteessamme painettua mediaa kannattavampien digituottojen osuuden kasvu, jatkuva kustannustehokkuuden parantuminen, yritysostot ja merkittävästi laskevat rahoituskustannukset. Tuloksen ja operatiivisen tehokkuuden kasvun myötä odotamme myös liiketoiminnan rahavirtaan selvää kasvua, mikä mahdollistaa yhdessä merkittävästi laskeneen velkaisuuden myötä arviomme mukaan keskimäärin yli 5 %:n osinkotuoton ja noin 6 %:n EPS:n ja noin 15 % osingon kasvun vuosille 2018-2020. Lisäksi Sanoman riskiprofiili on laskenut selvästi, kun yhtiön taseriskit sekä velkaisuus ovat vähentyneet merkittävästi ja yhtiön liiketoiminnasta on tullut sisältötuottojen osuuden kasvun myötä vähemmän suhdanneherkkää ja ennakoitavampaa.
  • Laskimme Q2:n myötä hieman lähivuosien tulosennusteita ja odotamme Sanomalta nyt vuodelle 2018 noin -2 %:n vertailukelpoisen liikevaihdon laskua (aik. -1 %) ja 14,1 %:n oikaistua liikevoitto-%:a (aik. 14,2 %) ja 0,76 euron osakekohtaista tulosta (aik. 0,80 euroa). Odotamme Sanoman osakkeen tarjoavan lähivuosina noin 10-15 %:n kokonaistuoton osakkeelle. Yhtiön arvostuskertoimet (FY’18 EV/EBIT 10x ja P/E 13x) ovat lisäksi matilliset, joten osakkeen riski/tuottosuhde on mielestämme edelleen houkutteleva. Positiivista kuvaa tukee myös osien summa -laskelma (12,5 euroa) ja näkemyksemme mukaan maltillisiin kasvuoletuksiin nojaava kassavirtalaskelma (11,2 euroa). Riskejä näkemyksellemme ovat painetun median laskun kiihtyminen ja suhdanteen hiipuminen.

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 1 433.4 1 301.3 1 310.2
kasvu-% -12.5% -9.2% 0.7%
Liikevoitto (EBIT) -239.0 174.4 193.3
EBIT-% -16.7% 13.4% 14.7%
EPS (oik.) 0.72 0.76 0.83
Osinko 0.35 0.45 0.50
P/E (oik.) 15.0 12.7 11.6
EV/EBITDA -44.6 6.1 5.3
Osinko-% 3.2% 4.7% 5.2%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.