Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sanoma: Vakaampi ja suhteellisesti vahvempi

Analyytikon kommentti 09.12.2020 5:42 Sanoma
Yhtiö: Sanoma
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 13.38 EUR
Kurssi hetkellä: 9.12.2020 - 5:27

Sanoma järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa se esitteli liiketoimintojen viime aikaista kehitystä, taustoitti tulevia kasvuaihioita ja jonka yhteydessä yhtiö viilasi taloudellisia tavoitteitaan. Sisällytimme viimeisimmän yritysoston ennusteisiimme sen toteutumisajankohdan tarkennettua, mutta kokonaiskuva säilyi näkemyksemme mukaan ennallaan. Tarkistamme tavoitehintamme 13,0 euroon (aik. 12,5 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme, sillä osinkoon nojaava tuotto-odotus ei mielestämme yllä riittävälle tasolle puoltaakseen lisäostoja.

Arvioimme Media Finlandin olevan pandemian jälkeen suhteellisesti vahvempi

Keskeiset huomiomme pääomamarkkinapäivästä Media Finlandin osalta ovat segmentin vahvistunut markkina-asema mainosmyynnissä, vahva digitaalisten liiketoimintojen kasvunäkymä sekä odotetulla polulla edennyt aluemedia-liiketoimintojen integrointi. Vuonna 2020 tammi-syyskuussa Suomen mainosmarkkina on laskenut 21 %, kun taas Sanoman vertailukelpoisen myynnin lasku on selvästi maltillisempi 13 %. Vuoden edetessä Sanoman suhteellinen etumatka on kasvanut, mikä tukee aiempaa arviotamme siitä, että pandemia vahvistaa sen markkina-asemaa. Tämän ja digitaalisen kulutuksen kasvuun hyvin sopivan tarjooman myötä olemme luottavaisia segmentin kykyyn nostaa sen kannattavuus ennusteidemme ja taloudellisten tavoitteiden mukaiselle tasolle (oper. liikevoitto % ilman PPA-poistoja 12-14 %) huolimatta siitä, että kokonaisuudessa segmentin liikevaihdon kasvunäkymä on vaisuhko.

Huomioimme Santillana Spain-yrityskaupan ennusteissamme

Sanoma tarkisti Learningin taloudellisia tavoitteita kannattavuuden osalta ja tavoittelee yli 23 %:n (aik. 20-22 %) operatiivista liikevoitto-% ilman PPA-poistoja. Kannattavuustavoitteen noston taustalla on vahvan kannattavuuden omaavan Santillana Spainin osto, mikä nostaa kokoluokkansa ansiosta koko segmentin kannattavuutta tuntuvasti. Yhtiön mukaan yritysjärjestelyn valmistelu on edennyt aikaisempia odotuksia nopeammin ja yhtiön yritysoston toteutuvan viimeistään vuoden 2021 alkupuolella. Järjestelyn toteutumisajankohdan tarkennettua sisällytimme sen lähivuosien tulosennusteisiimme, jotka nousivat 16 %. Näkemyksemme mukaan Learning on vahvan markkina-asemansa ansiosta asemoitunut hyvin hyötyäkseen kohdemarkkinoiden lähivuosien kasvusta sekä vauhdittuvasta digitalisaatioasteen noususta. Sanoma nosti velkaantuneisuustavoitteensa (nettovelka/oik. käyttökate) alle 3x tasolle (aik. < 2,5x) ja arvioi, että vuoteen 2022 mennessä sillä on 300-400 MEUR käytettävissä yritysostoihin. Näin ollen yhtiöllä on edellytykset jatkaa epäorgaanista kasvua hieman aikaisempia odotuksiamme ripeämmin, mikä on yhtiön näyttöjen valossa mielestämme sijoittajien kannalta positiivista.

Arvostuksen nousuvara vähissä, tuotto-odotus nojaa osinkoon

Näkemyksemme mukaan Sanoman sijoitusprofiilin kehittyminen vakaampaan ja ennustettavampaan suuntaan on jatkunut Learningin kasvun ja medialiiketoiminnan digitaalisten tilaustuottojen kasvaessa. Tämä tukee hyväksyttävää arvostustasoa, mutta näkemyksemme mukaan lähivuosien arvostuskertoimissa (2021-2022e P/E-kertoimet 17-16x ja EV/EBIT-kertoimet 16-15x) ei ole perusteltua nousuvaraa. Tätä näkemystämme tukee sekä kassavirtamallimme että osien summa -laskelmamme. Näkemyksemme mukaan nykykurssilla sijoittajan tuotto-odotus nojaa ennustamaamme lähivuosien noin 4 %:n osinkotuottoon, mikä on hyvä taso, mutta ei kuitenkaan riittävä lisäostojen perusteeksi.

Käy kauppaa. (Sanoma)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 913,2 1 058,5 1 267,1
- kasvu-% -30,6% 15,9% 19,7%
Liikevoitto (EBIT) 102,0 283,3 165,1
- EBIT-% 11,2% 26,8% 13,0%
EPS (oik.) 0,49 0,62 0,79
Osinko 0,50 0,52 0,54
P/E (oik.) 19,4 21,7 16,9
EV/EBITDA 9,0 6,4 7,8
Osinkotuotto-% 5,3% 3,9% 4,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.