Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Scanfil: Jatkuvaa parannusta kohti tavoitteita

Analyytikon kommentti 15.09.2021 6:45 Scanfil
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.75 EUR
Kurssi: 8.40 EUR
Kurssi hetkellä: 15.9.2021 - 6:30 Analyysi päivitetty: 8.8.2021

Scanfil järjesti eilen historiansa ensimmäisen pääomamarkkinapäivän eilen Helsingissä. Päivän esitykset ovat katsottavissa täältä. CMD:llä Scanfil keskittyi esittelemään strategiaansa ja operaatioitaan, mutta suurempia uusia linjoja ei sinänsä odotetusti avattu ja vuoden 2023 tavoitteet pysyivät ennallaan. Emme tee muutoksia näkemykseemme Scanfilista CMD:n jälkeen. Keskeiset huomiomme päivän esityksistä ovat alla ja lisäksi huhtikuussa julkaistu laaja raportti yhtiöstä on edelleen ajankohtainen (luettavissa täältä).

Strategian isoihin linjoihin ja tavoitteisiin ei tehty muutoksia

Scanfil keskittyi CMD:llä esittelemään strategiaansa, myyntiä, operaatioita, SMART-tehdaskonseptia sekä taloudellista tilannettaan. Tehtaiden roolittamiseen, orgaaniseen kasvuun, harkittuihin yritysostomahdollisuuksiin ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävän strategiaansa yhtiö ei päivittänyt. Tämä on mielestämme perusteltua, sillä strategia on toiminut erinomaisesti ja kokonaisuutena yhtiö on hyvin vakaissa asemissa, kun huomioidaan viime vuosina nähty asiakasrakenteen tasapainottuminen, skaalan kasvu, 6-7 %:n liikevoittomarginaaliin vakaantunut kannattavuus sekä selvästi mukavuusalueen puolelle vahvistunut tase. Vuodelle 2023 asetetut taloudelliset tavoitteet (sis. 700 MEUR:n liikevaihto orgaanisen kasvun kautta ja 7 %:n liikevoittomarginaali) yhtiö piti CMD:llä ennallaan. Tämä ei ollut mielestämme yllättävää, vaikka periaatteessa arvioimmekin yhtiön edenneen viime aikojen vahvan kysyntätilanteen turvin hieman odotuksia nopeammin kasvun osalta ja myös kannattavuuden puolesta tavoitetaso alkaa olla lähellä. Pidämme tavoitteita hyvin realistisina ja vuoden 2023 ennusteet ovat käytännössä tavoitteiden tasolla. Selkein lyhyen ajan riski tavoitteiden toteutumisen kannalta on vaikea komponenttitilanne etenkin puolijohteiden osalta, mikä ei Scanfilin kommenttien ja muiden lähteiden perusteella ole helpottanut. 

Joustavuus ja operaatioiden jatkuva parantaminen ovat kriittinen osa valmistoiminnan luonnetta

Valmistavaan toimintaan keskittyneen Scanfilin ydinoperaatio on tuotanto. Tehdastasolta ja tehtaiden suorituskyvystä löytyvät myös pääsyyt (toimitusvarmuus, laatu ja hinta), miksi asiakkaat valitsevat Scanfilin valmistuskumppanikseen. Yhtiö korosti esityksissä toistuvasti operaatioiden joustavuuden ja jatkuvan parantamisen tärkeyttä. Jälkimmäisen kehittämiseksi yhtiö asemoi jatkuvasti tehtaitaan suorituksen ja strategisen aseman perusteella. Esitykset vahvistivat näkemystämme, jonka mukaan Scanfililla ei ole viime vuonna tapahtuneen Hangzhoun tehtaan myynnin (haaste strateginen asema) ja Q3:n loppuun mennessä toteutuvan Hampurin tehtaan sulkemisen (haaste etenkin suorituskyky) jäljellä varsinaisia heikkoja lenkkejä tehdasverkossaan kummallakaan kategorialla mitattuna. Tämä lisää mielestämme luottamusta konsernitason suorituskyvyn vakauteen, mutta maali on toki liikkuva. Jatkuvaan parantamista ja joustavuutta Scanfili edistää esimerkiksi dataa ja uusia teknologioita hyödyntävällä SMART-konseptilla, jota on rullataan läpi tehdasverkkoon asteittain lähivuosina.   

Myyntivoimaa on lisätty etenkin USA:han ja Kiinaan, mutta uusia asiakkaita haetaan myös Keski-Euroopasta

Scanfil on historiallisesti kasvanut aina valikoivasti ja huolehtinut pragmaattisesti, että tulos kestää liikevaihdon kasvun mukana. Mielestämme tämä on oikea lähtökohta, vaikka orgaanisen kasvun osalta Scanflil ei viime vuosina olekaan aina yltänyt kilpailukentän kärkeen. Kokonaisuutena yhtiö vaikutti nyt tyytyväiseltä myyntiorganisaation tilanteeseen ja myyntivoimaa on lisätty etenkin Kiinaan ja USA:han. Näistä ensimmäistä tukee myös Suzhoun tehtaalla hiljattain julkistettu investointisuunnitelma (ml. optio tehtaan kapasiteetin tuplaamiseen), joka pohjautuu arviomme mukaan juuri Kiinan paikallisesti hyviin kysyntänäkymiin. Lisäksi uusia asiakkaita haetaan etenkin Keski-Euroopasta, jossa myös tuotannon ulkoistamisasteella on arviomme mukaan nousuvaraa. Myynnin maltillista uudelleenorganisointia ja mielestämme järkeviä painopisteitä peilaten Scanfililla on mielestämme hyvät edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä 3-6 %:n vuosivauhtia kasvavan markkinan mukana. Orgaaninen ja epäorgaaninen liikevaihdon kasvu tulee arviomme mukaan olemaan lähivuosina myös osakkeen selkein arvoajuri jatkossa, sillä kannattavuus on jo lähellä toimialan logiikkaan peilattuna hyvää 7 %:n liikevoitto-%:n tasoa.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 672,2 680,0
- kasvu-% 2,7% 12,9% 1,2%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 43,4 47,0
- EBIT-% 7,5% 6,5% 6,9%
EPS (oik.) 0,50 0,53 0,57
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 15,9 14,8
EV/EBITDA 7,2 9,6 8,7
Osinkotuotto-% 2,6% 2,3% 2,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.