Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 8.28 EUR
Kurssi hetkellä: 21.4.2021 - 8:32

Scanfil julkistaa Q1-raporttina perjantaina kello 9.00. Odotamme melko yksimielisen konsensuksen tavoin yhtiön tuloksen parantuneen kohtuullisesta vertailukaudesta. Kuluvan vuoden ohjeistuksensa Scanfil arviomme mukaan toistaa tässä vaiheessa vuotta. Odotamme Scanfilin varoittavan yhä etenkin puolijohteiden saatavuus- ja hintaongelmista, mutta toisaalta teollisuuden tuoreen uutisvirran perusteella kysyntä on luultavasti kehittynyt vähintäänkin yhtiön odotusten mukaisesti. Vastikään julkaisemamme laaja raportti Scanfilista on luettavissa täältä.

Scanfililla on vastassa kohtuulliset vertailuluvut, vaikka koronapandemia vaikutti etenkin yhtiön Kiinan tehtaisiin negatiivisesti jo vertailukaudella. Odotamme Scanfilin myynnin nousseen Q1:llä laaja-alaisesti eri asiakassegmenteissä ja yhtiön liikevaihdon kasvaneen siten 5 % 151 MEUR:oon. Liikevaihdon kehitystä rasittaa hieman Kiinassa myydyn mekaniikkatehtaan matalakatteisen välitysmyynnin päättyminen. Muut konsensukseen osallistuneet ennusteet ovat käytännössä samalla tasolla.

Oikaistua liikevoittoa arvioimme Scanfilin tehneen Q1:llä 10,0 MEUR, mikä on 16 % vertailukautta ylempänä ja konsensusennusteen tasolla. Arvioimme yhtiön yltäneen Q1:llä melko hyvään 6,6 % marginaaliin kasvun sekä hyvässä kunnossa olevan tehdasportfolion iskukyvyn ajamana. Odotamme Scanfilin selvinneen puolijohdemarkkinan häiriöistä toistaiseksi ilman suurempia marginaalirasitteita. Alariveillä rahoituskulujen ja verojen ennusteemme ovat Scanfilin normalisoiduilla tasoilla, joskin ei-kassavaikutteiset ja yhtiön kokonaisuuden kannalta merkityksettömät kurssierot voivatkin heiluttaa rahoituskuluja ja nettotulosta. Osakekohtaisen tuloksen ennustamme olleen Q1:llä vertailukauden tasolla ja sentin konsensusta ylempänä 0,12 eurossa (vrt. vertailukaudella kurssierot olivat positiiviset ja verot normaalia alemmat). Rahavirran osalta arvioimme Scanfilin vuoden lähteneen käyntiin normaalien kausitekijöiden takia suhteellisen hitaasti.

Scanfil on ohjeistanut kuluvalle vuodelle 600-640 MEUR:n liikevaihtoa sekä 40-44 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa tässä vaiheessa vuotta. Teollisuudesta ja teollisuusyhtiöltä viime aikoina kuultua hyvin vahvaa uutisvirtaa peilaten arvioimme myös Scanfilin tuotteiden kysyntänäkymien kehittyneen vähintäänkin yhtiön alkuvuoden positiivisten odotusten mukaisesti. Toisaalta puolijohteiden sekä mahdollisesti myös muiden komponenttien saatavuuteen ja hintoihin liittyvä epävarmuus on globaalien toimitusketjujen tilannetta peilaten arviomme mukaan edelleen korkealla. Tämä luo tiettyä sumeutta myös Scanfilin toimituskyvyn- ja kustannustason ylle. Odotamme kuitenkin lähtökohtaisesti yhtiön pystyvän taklaamaan komponenttipuolen haasteet tehokkaalla ostotoiminnalla ilman suurempia tuloslaskelmassa näkyviä häiriöitä.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 622,0 640,0
- kasvu-% 2,7% 4,5% 2,9%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 42,3 44,5
- EBIT-% 7,5% 6,8% 7,0%
EPS (oik.) 0,50 0,51 0,54
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 16,2 15,4
EV/EBITDA 7,2 9,6 9,0
Osinkotuotto-% 2,6% 2,3% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.