Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.60 EUR
Kurssi: 8.64 EUR
Kurssi hetkellä: 3.8.2021 - 7:06

Scanfil julkistaa Q2-raporttina perjantaina kello noin 8:00. Odotamme melko yksimielisen konsensuksen tavoin Scanfilin tuloksen parantuneen kohtuullisesta vertailukaudesta melko selvästi. Kesäkuussa ylöspäin tarkastetun vuoden ohjeistuksensa Scanfil arviomme mukaan toistaa tässä vaiheessa vuotta. Lisäksi odotamme Scanfilin varoittavan yhä komponenttien hinta- ja saatavuusongelmista, mutta toisaalta teollisuudesta ja teollisuusyhtiöltä kuullun tuoreen uutisvirran perusteella kysyntä on luultavasti kehittynyt yhä suotuisasti. Huhtikuussa julkaistu laaja raportti Scanfilista on luettavissa täältä.

Scanfililla ei ole vastassa Q2:lla erityisen huonot vertailuluvut, vaikka koronapandemia vaikutti osaan yhtiön tehtaista negatiivisesti Q2’20:lla. Odotamme Scanfilin myynnin nousseen Q2:lla laaja-alaisesti eri asiakassegmenteissä teollisuuden hyvää vetoa peilaten ja yhtiön liikevaihdon kasvaneen siten 9 % 170 MEUR:oon. Ennustemme on konsensuksen ylälaita. Raportoitua kasvua rasittaa hieman Kiinassa myydyn mekaniikkatehtaan matalakatteisen välitysmyynnin päättyminen. Tällä ei osakkeen kokonaiskuvan kannalta ole mitään merkitystä ja vertailukelpoinen kasvu on hieman raportoitua kasvua ripeämpää.  

Oikaistua liikevoittoa arvioimme Scanfilin tehneen Q2:lla 11,7 MEUR, mikä on 15 % vertailukautta ylempänä ja konsensusennusteen tasolla. Arvioimme yhtiön yltäneen Q2:lla melko hyvään 6,9 %:n EBIT-%:iin kasvun ja hyvässä kunnossa olevan tehdasportfolion iskukyvyn ajamana. Odotamme Scanfilin selvinneen puolijohde- ja komponenttimarkkinan häiriöistä toistaiseksi ilman suurempia marginaalirasitteita, vaikka tilanne ei ainakaan Q2:n aikana ei todennäköisesti ehtinyt kääntyä parempaan päin. Alariveillä rahoituskulujen ja verojen ennusteemme ovat Scanfilin normalisoiduilla tasoilla, joskin ei-kassavaikutteiset ja yhtiön kokonaisuuden kannalta merkityksettömät kurssierot voivatkin heiluttaa rahoituskuluja ja EPS:ää. EPS:n ennustamme konsensuksen tavoin olleen Q2:lla sentin vertailukautta ylempänä 0,14 eurossa. Rahavirta voi jäädä suhteessa tulosta heikommaksi Q2:lla, mutta tämä johtuu vain normaaleista käyttöpääomaan liittyvistä kausitekijöistä.

Scanfil on ohjeisti kesäkuun positiivisessa tulosvaroituksessaan kuluvalle vuodelle 630-680 MEUR:n liikevaihtoa sekä 41-46 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa. Teollisuudesta ja teollisuusyhtiöltä viime aikoina kuultua hyvin väkevää uutisvirtaa peilaten arvioimme myös Scanfilin tuotteiden kysyntänäkymien kehittyneen edelleen hieman nousujohteiseen suuntaan. Toisaalta puolijohteiden ja myös muiden komponenttien saatavuuteen ja hintoihin liittyvä epävarmuus on globaalien toimitusketjujen ongelmien takia arviomme mukaan edelleen korkealla. Emme usko myöskään tilanteen lähteneen parantumaan vielä vaan mieluummin hieman heikentyneen.

Tämä luo tiettyä sumeutta myös Scanfilin toimituskyvyn ja myös kulutason ylle. Koko toimiala kärsii samasta ongelmasta ja näin ollen haasteet lähinnä siirtävät toimituksia eivätkä peru niitä, mikä lieventää osaltaan ongelman potentiaalisia haittoja.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 655,3 675,0
- kasvu-% 2,7% 10,1% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 44,0 46,5
- EBIT-% 7,5% 6,7% 6,9%
EPS (oik.) 0,50 0,53 0,56
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 16,3 15,4
EV/EBITDA 7,2 9,7 9,0
Osinkotuotto-% 2,6% 2,2% 2,4%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.