Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.75 EUR
Kurssi: 8.16 EUR
Kurssi hetkellä: 27.8.2021 - 9:01 Analyysi päivitetty: 8.8.2021

Scanfil tiedotti aamulla suunnittelevansa Kiinan Suzhoussa sijaitsevan tehtaan laajennusinvestointia. Suzhoun tehdas on yksi yhtiön yhdeksästä valmistavasta yksiköstä ja se palvelee etenkin Advance Consumer Applications ja Medtech & Life Science -segmenttien alta löytyviä globaaleja asiakkuuksia. Tätä heijastellen Suzhoun yksikkö valmistaa arviomme mukaan esimerkiksi jakeluautomatikkaa ja erilaisia mittausjärjestelmiä. Tehtaan strategisena roolina on puolestaan toimia lähellä asiakkaiden markkinoita ja tarjota siten sekä kilpailukykyinen että tehokas vaihtoehto lopputuotteiden volyymituotantoon.

Suzhoun tehtaan nykyinen kokonaispinta-ala on noin 17 000 neliömetriä, josta tuotanto- ja varastotilan osuus on noin 10 000 neliötä. Suunniteltu laajennusinvestointi nostaisi tuotantotilaa noin 11 000 neliömetrillä. Rakennustöiden on arvioitu käynnistyvän ensi vuonna, kun taas investoinnin kokonaiskustannuksen arvioidaan asettuvan noin 6 MEUR:oon. Näin ollen investoinnin taloudellinen kokoluokka on varsin marginaalinen, sillä H1’21:n lopussa Scanfilin taseen loppusumma oli 385 MEUR.

Kokonaisuudessaan suunnitelmat laajennusinvestoinnista ovat positiivisia, sillä mielestämme lisäkapasiteettiin investoiminen kielii johdon luottamuksesta sekä omaan kilpailukykyyn että pidemmälle katsoviin kasvumahdollisuuksiin liittyen. Lisäksi kun huomioidaan Scanfilin hyvä peruskannattavuus sekä pääoman tehokas käyttö, uskomme myös suunnitellun investoinnin tuottopotentiaalin olevan selvästi pääoman tuottovaadetta korkeammalla. Näin ollen pidämme suunniteltua investointia järkevänä liikkeenä omistaja-arvoa luovan allokoinninkin kannalta.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 672,2 680,0
- kasvu-% 2,7% 12,9% 1,2%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 43,4 47,0
- EBIT-% 7,5% 6,5% 6,9%
EPS (oik.) 0,50 0,53 0,57
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 15,4 14,3
EV/EBITDA 7,2 9,3 8,4
Osinkotuotto-% 2,6% 2,3% 2,6%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.