Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 8.30 EUR
Kurssi: 7.96 EUR
Kurssi hetkellä: 13.12.2021 - 5:48 Analyysi päivitetty: 27.10.2021

Laskemme Scanfilin tavoitehintamme 8,30 euroon (aik. 8,75 euroa) ja suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) yhtiön perjantaina antaman melko lievän tulosvaroituksen jälkeen. Odotamme yhä Scanfilin pystyvän nostamaan tulostaan lähivuosina, mutta toisaalta osakkeen arvostustaso on kohonnut kuluvan vuoden 20 % kurssinousun myötä. Siten arvioimme Scanfilin seuraavan 12 kk:n tuotto-odotuksen asettuvan enää tuottovaatimuksen tasolle.

Scanfili laski tulosohjeistustaan ja kavensi liikevaihto-ohjeistuksensa haarukkaa

Scanfil antoi perjantaina negatiivisen tulosvaroituksen, jossa yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 680-700 MEUR ja oikaistun liikevoiton 38-41 MEUR (aik. liikevaihto 680-710 MEUR ja oikaistu liikevoitto 41-44 MEUR). Scanflin mukaan tulosohjeistuksen lasku johtuu pääasiassa materiaalien saatavuushaasteiden jatkumisesta, koronatilanteen heikentymisestä ja valuuttapohjaisista syistä. Kysyntä sen sijaan on jatkunut vahvana Q4:n aikana. Arvioimme yhtiön toimitusten jääneen hieman arvioitua alemmas etenkin puolijohteiden hyvin heikkona pysyneen saatavuuden takia. Odotuksia alempiin volyymeihin peilattuna Scanfilin miehitys tehtailla on luultavasti ollut ylisuuri ja henkilöstötarvetta on nostanut lisäksi heikentynyt koronatilanne. Arviomme mukaan näiden syiden luoma marginaalipaine on pääsyy tulosvaroitukselle ja isojen valuuttaliikkeiden sekä kohonneen varaston yhdistelmän vaikutus on pienempi. Kokonaisuutena varoitus on mielestämme lievähkö, sillä pidämme ongelmaa väliaikaisena ja tuottavuuden palautus on pääosin yhtiön omissa käsissä. Myös vahvan kysynnän säilyminen oli positiivista.

Laskimme lyhyessä päässä ennusteitamme tulosvaroituksen jälkeen

Scanfilin kuluvan vuoden liikevaihtoennusteemme oli uuden haarukan sisällä, emmekä tehneet oleellisia muutoksia lähivuosien liikevaihtoennusteisiimme. Q4:n tulosennusteitamme laskimme selvästi tulosvaroituksen takia ja vuoden 2021 oikaistun liikevoiton ennusteemme putosi 6 % 39,4 MEUR:oon. Vaikka odotamme Scanfilin parantavan tuottavuuttaan melko pikaisesti tehtaiden normaalien henkilöstöjoustojen optimoinnin kautta, lisäsimme todennäköisesti vielä ensi vuoteen jatkuvien materiaalihaasteiden takia ensi vuoden ennusteisiimme turvamarginaalia ja vuoden 2022 oikaistun liikevoiton ennusteemme laski 5 % 44,8 MEUR:oon. Kuluvan vuoden ennusteemme vastaa Scanfilille vaatimatonta 5,7 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia ja ensi vuonnakin odotamme yhtiön kannattavuuden jäävän potentiaalinsa alapuolelle 6,4 %:iin. Arviomme mukaan ensi vuoden tuloskasvua ajavat etenkin tehostuva tuottavuus (ml. parantuva miehityksen hallinta ja Hampurin tehtaan sulun hyödyt), maltillinen volyymikasvu ja myyntimixin parantuminen (ml. läpilaskutusmyynnin lasku). Vuonna 2023 Scanfililla on mielestämme edellytyksiä nousta potentiaalinsa mukaiselle 7 %  liikevoitto-%:n tasolle, kun tuottavuusrasitteet eivät enää kurista. Pääriskejä lähivuosien ennusteidemme kannalta ovat materiaalien saatavuus ja globaali talous.

Vuoden tähtäimellä tuotto-odotus on pudonnut neutraaliksi

Scanfilin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 18x ja 15x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 14x ja 12x. Vuoden 2021 vaisulla kannattavuudella kertoimet ovat kohollaan, mutta osakkeen kuluvan vuoden 20 % kurssinousun jälkeen ensi vuoden kertoimetkin ovat mielestämme neutraalit. Suhteellisesti Scanfilin arvostus on linjassa verrokkeihin nähden ja DCF-mallimme on osakekurssin tasolla. Mielestämme kohollaan oleva arvostus neutraloi lyhyellä tähtäimellä tuloskasvua ja arviomme 12 kk:n tuotto-odotuksen jäävän noin tuottovaatimuksen tasolle. Siten siirrymme odottamaan yhtiössä tuloskasvukuvan varmistumista, vaikka Scanfilista pitkällä perspektiivillä houkuttelevan sijoituskohteen tekevät elementit eivät ole hävinneet minnekään.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 692,0 700,0
- kasvu-% 2,7% 16,2% 1,2%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 39,4 44,7
- EBIT-% 7,5% 5,7% 6,4%
EPS (oik.) 0,50 0,44 0,54
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 17,9 14,8
EV/EBITDA 7,2 9,9 8,5
Osinkotuotto-% 2,6% 2,4% 2,6%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.