Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 SEK
Kurssi: 2.78 SEK
Kurssi hetkellä: 4.6.2021 - 6:25

Toistamme Sotkamo Silverin 3,50 Ruotsin kruunun tavoitehintamme ja lisää-suosituksemme. Osake on hinnoiteltu osien summansa alapuolelle ja odotamme arvostuseron kuroutuvan umpeen, kunhan yhtiö saa palautettua kaksi edelliskvartaalia tökkineen tuotantonsa Q4’19-Q3’20:n tasoille ja samalla kassavirtansa hyvässä markkinassa plussalle. Nämä parantaisivat myös sijoittajien viime aikoina kolhiintunutta luottamusta yhtiöön ja laskisivat osakkeen riskejä, jotka ovat kuitenkin kroonisesti korkeat. Yhtiön pitkän ajan suunnan kannalta pääroolissa ovat metallihintojen lisäksi malminetsintäinvestoinnit ja Hopeakaivoksen elinkaaren jatko yli nykyisten mineraalivarantojen. Tähän liittyvää kohtalaista odotusarvoa on mielestämme hinnoiteltu osakkeeseen rajallisesti. Yhtöistä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Sotkamo Silver keskittyy tuotantoon ja malminetsintään Sotkamon Hopeakaivoksella

Sotkamo Silverin päähanke on ollut jo vuosia Sotkamon Hopeakaivos, jonka yhtiö sai nostettua tuotantoon vuonna 2019 vakautettua tuotannon vuonna 2020. Hopeakaivoksella yhtiöllä on vielä noin 5 vuoden ennakoitua volyymiä vastaavat malmivarat sekä lisäksi vielä huomattavia mineraalivaroja. Arviomme mukaan yhtiö keskittyy lähivuosina Hopeakaivoksen nykyisen kassavirtapotentiaalin realisointiin sekä pidentämään Hopeakaivoksen elinkaarta malminetsinnän kautta. Yhtiön pitkän tähtäimen strategiaan kuuluvat Hopeakaivoksen lisäksi arviomme mukaan myös muut Kainuun alueen hankkeet sekä toimialan trendin mukaisesti vastuullinen kaivostoiminta.

Sotkamo Silver on jalometalliyhtiö, jonka riskiprofiili on kroonisesti korkea

Sotkamo Silver on jalometalliyhtiö, sillä yhtiön ennakoidusta liikevaihdosta noin 65 % tulee arviomme mukaan sen päätuotteesta hopeasta ja noin 15 % kullasta. Historiallisesti globaalin BKT:n mukana 3-4 % vuodessa kasvanut hopean kysyntä ja hyvä markkinatasapaino ovat 2000-luvulla nostaneet hopean hintaa, jonka keskeisiä ajureita ovat kullan hinta, rahapolitiikka, Yhdysvaltojen dollarin kurssi ja tuotantokustannusten taso. Odotamme saavan Sotkamo Silverin saavan kassavirtansa plussalle ja nousuun lähivuosina suotuisalta näyttävässä markkinassa yhtiön kulutaso onkin ollut odotuksia korkeampi. Emme ole tehneet oleellisia muutoksia ennusteisiimme. Metallien hintojen lisäksi Sotkamo Silverin pääriskejä sekä negatiivisessa että positiivisessa perspektiivissä ovat mielestämme valuutat, geologia ja tuotanto. Kokonaisuutena Sotkamo Silverin riskiprofiili on mielestämme korkea johtuen yhtiön profiilista yhden kaivoksen junioriyhtiönä, toimialan volatiilista luonteesta ja korkeasta nettovelasta. Lyhyellä tähtäimellä riskejä nostaa myös tökkinyt tuotanto, vaikka emme näekään volyymiongelmia ainakaan toistaiseksi rakenteellisina.

Osake on hinnoiteltu osien summansa alapuolelle

Määritämme Sotkamo Silverin tavoitehintamme osien summa -menetelmällä, jossa Hopeakaivoksen arvo (noin 85 % konsernin arvosta) perustuu vielä 10 vuoden tuotannon DCF-analyysiin ja muiden projektien arvo projekteihin arviomme mukaan uponneisiin malminetsintäkuluihin ja/tai mineraalien potentiaaliseen arvoon maassa (in-situ). Vakaana pysynyt osien summa –laskelmamme on tällä hetkellä noin 25 % yhtiön osakekurssin yläpuolella. Siten pidämme osaketta maltillisesti hinnoiteltuna konsensuksen nykyisillä metallien hintojen ja valuuttakurssien skenaarioilla osakkeen korkeista riskeistä huolimatta. Myös yhtiön malminetsintäpotentiaalin arvoa on hinnoiteltu osakkeeseen vain rajallisesti. Hopeakaivoksen elinkaaren jatkuessa osakkeessa voisikin mielestämme olla riskien vastineeksi selvää nousuvaraa pidemmällä sihdillä, mutta tämäkin vaatii parannusta operatiiviseen suorittamiseen.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 415,2 436,2
- kasvu-% 85,4% 13,6% 5,1%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 42,5 78,0
- EBIT-% -2,6% 10,2% 17,9%
EPS (oik.) -0,26 0,09 0,29
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 31,8 9,6
EV/EBITDA 11,5 6,2 4,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.