Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.80 SEK
Kurssi: 2.22 SEK
Kurssi hetkellä: 23.9.2021 - 7:06

Toistamme Sotkamo Silverin lisää-suosituksemme, mutta laskemme yhtiön tavoitehintamme 2,80 Ruotsin kruunuun (aik. 3,50 SEK) hopean hintaennusteiden laskusta ja kuluennusteiden noususta  johtuneita negatiivisia ennustemuutoksia heijastellen. Osakkeeseen on mielestämme hinnoiteltu jo varsin negatiivinen skenaario viime aikojen kurssilaskun jäljiltä, mutta markkinan myötätuulen hiipumisen ja osakkeen yleisesti korkean riskiprofiilin takia emme näe tuotto/riski-suhdetta toistaiseksi riittävän hyvänä positiivisempaan näkemykseen tässä vaiheessa.  

Hopean hinta on ollut alamäessä, mikä lyö lisää painetta yhtiön oman suorituksen harteille

Hopean hinta on laskenut toukokuulle osuneista viimeisen vuoden kuukausitason huipuista lähes 20 % ja Q3:n aikana alamäki on ollut kiihtymään päin. Arviomme mukaan hopean hinnan laskua on ajanut etenkin dollarin vahvistuminen ja myös Kiinan talouden rauhoittuminen on voinut painaa kysyntää. Sotkamo Silverin liikevaihdosta arviomme mukaan yli 65 % on alkuvuodesta kertynyt hopeasta ja siten yhtiön tulos on erittäin herkkä hopean hinnan muutoksille. Tätä korostaa mielestämme se, että Sotkamo Silverin yksikkökustannukset ovat olleet koko kaivoksen elinkaaren ajan vähintään korkeahkot. Nykyinen hopean noin 23 USA:n dollarin unssihinnan taso on mielestämme Sotkamo Silverin kannalta vielä siedettävä ja yhtiön pitäisi normaalilla tuotannon volyymillä ja saavutetulla kulutasolla pystyä mielestämme tekemään tällä hintatasolla kohtuullista kassavirtaa. Hintaennusteiden lievä lasku ja tietyiltä osin korkeana pysynyt kustannusinflaatio (ml. esim. energia) on kuitenkin painanut yhtiön lähiaikojen tulosennusteitamme alaspäin, vaikka USA:n dollarin lievä vahvistuminen on toiminut vastavoimana. Sotkamo Silverin ennusteissamme nojaamme metallien hintojen ja valuuttakurssien osalta Bloombergin konsensusennusteisiin. Suorien ennustemuutosten lisäksi hopean hinnan lasku on korottanut mielestämme osakkeen riskiprofiilia, sillä viime kvartaaleja vaativammassa markkinatilanteessa yhtiölle jää virhemarginaalia volyymien ja kulujen kanssa vähemmän. Näin ollen olemme myös nostaneet osakkeen tuottovaatimusta hieman.

Tuotannon osalta päivityksiä ei ole kuultu ja ennusteemme ovat tuotanto-ohjeistuksen haarukan alalaidalla

Tuotannon osalta emme ole tehneet oleellisia muutoksia kuluvan vuoden tai lähivuosien ennusteisiimme. Q1 oli volyymien osalta Sotkamo Silverille heikko, mutta Q2:lla yhtiö pääsi oikeaan suuntaan metallituotannon suhteen, vaikka malmin hopeapitoisuus jäi yhä alas. Olemme ennusteissamme olettaneet yhtiön pysyvän H2:lla vakaana noin Q2:n kohtalaisella tasolla. Yhtiö on pitänyt toistaiseksi 1,45-1,75 miljoonassa hopeaunssissa olevan kuluvan vuoden tuotanto-ohjeistuksensa ennallaan ja ennusteemme ovat nyt haarukan alalaidalla. Läpinäkyvyys volyymiin on kuitenkin kroonisesti heikko eikä ohjeistuksen kestävyyden suhteen siten voi vielä huokaista helpotuksesta. Lähivuosina olemme odottaneet volyymin paranevan hieman, mikä vaatii malmin laadun palautumista.

Osakkeeseen on mielestämme hinnoiteltu negatiivinen skenaario

Nämä muutokset ja hopean hinnan laskusta johtunut negatiivinen tarkastus muiden projektien arvoon laski osien summa -mallimme Sotkamo Silverin osakkeelle indikoimaa arvoa hieman. Osien summa -mallimme osakkeelle indikoima arvo on nyt reilusti pörssikurssin yläpuolella ja siten osakkeeseen on mielestämme hinnoiteltu jo varsin negatiivinen skenaario. Mielestämme yhtiö tarjoaa korkeita riskejä sietäville sijoittajille hyvää tuottopotentiaalia ja riittävän tuotto/riski-suhteen. Tuotto-odotuksen realisoituminen vaatii hopean hinnan laskun pysähtymistä ja lisäksi Q1:n ja Q4’19:n kaltaisten tuotantopettymysten välttämistä. Positiivisempaa näkemystämme emme yhtiöstä silti ota ennen kuin näkyvyys Hopeakaivoksen kassavirran tuottokykyyn kaikissa markkinatilanteissa on osoitettu.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 416,1 434,6
- kasvu-% 85,4% 13,8% 4,5%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 28,8 73,6
- EBIT-% -2,6% 6,9% 16,9%
EPS (oik.) -0,26 0,02 0,27
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 122,4 8,3
EV/EBITDA 11,5 6,0 3,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.