Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 SEK
Kurssi: 2.79 SEK
Kurssi hetkellä: 16.7.2021 - 7:09

Sotkamo Silverin eilen julkistama Q2-raportti vastasi hyvin ennusteitamme. Säilytämme Sotkamo Silverin lisää-suosituksemme ja 3,50 SEK:n tavoitehintamme ennallaan, sillä myös ennustemuutokset olivat vähäisiä. Sotkamo Silver on hinnoiteltu hieman osien summa -laskelmamme alapuolelle ja tuotto-odotus on kroonisesti korkeiden riskien vastineeksikin hyvä. Kesäkuussa julkaistu laaja raportti Sotkamo Silveristä on luettavissa täältä.

Yhtiö saavutti Q2:lla selvän tasoparannuksen kahden heikon kvartaalin jälkeen

Sotkamo Silverin liikevaihto kasvoi Q2:lla 62 % 109 MSEK::iin, mikä oli linjassa ennusteemme kanssa. Metallien hinnat olivat Q2:lla merkittävästi heikkoa vertailukautta ylempänä, kun taas tuotantovolyymit jäivät hyvästä vertailukaudesta. Yhtiö onnistui kuitenkin puristamaan hopean tuotannon rikastamon vahvan suorituksen ansiosta selvästi vaikeita Q1:stä ja Q4’20:sta ylemmäs ja ennusteemme tasolle, vaikka malmin hopeapitoisuus oli yhä alhainen. Pitoisuuden vaihtelu on toimialalle tyypillistä ja sen välttäminen on lähes mahdotonta ja arviomme mukaan myös yhtiö on pitkän ajan louhintasuunnitelmansa puitteissa joutunut operoimaan alhaisen metallipitoisuuden lohkoja. Kulujaan Sotkamo Silver pystyi alentamaan Q2:lla edelliskvartaalien tavoin niukasti, joten yhtiön Q2:n käyttökate ylsi vahvaan markkinatilanteeseen peilattuna kohtuulliselle tasolle 36 MSEK:iin ja ylitti ennusteemme niukasti. Myös kassavirta parani tulosta ja korkomaksujen ajoitusta heijastellen heikosta Q1:stä. Lisäksi investoinnit olivat Q2:lla osin ajoitustekijöistä johtuen pienet, joten vapaa kassavirtakin nousi Q2:lla niukasti plussalle. Positiivisen kassavirran ja etenkin rahoitusjärjestelyiden myötä Sotkamo Silverin kassa vahvistui 52 MSEK:iin. Näin ollen rahoitusasema antaa jo yhtiölle kohtuullista puskuria ja mahdollistaa varsin mukavasti H2:lla jatkuvan Hopeakaivoksen jatkokehityksen, vaikka vahva Sotkamo Silverin tase ei missään tapauksessa olekaan.

Tuotanto-ohjeistuksen saavuttaminen on mielestämme edelleen realistista

Sotkamo Silver toisti Q2-raportissa tuotanto-ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön hopean tuotanto on tänä vuonna 1,45-1,75 miljoonaa unssia (2020: hopean tuotanto 1,58 Moz). Tämä oli odotettua ja Q2:lla selvästi oikeaan suuntaan kehittyneen volyymin ansiosta ohjeistuksen saavuttaminen on mielestämme realistista, mutta negatiivisiin yllätyksiin ei toki ole H1:n ja etenkin Q1:n jäljiltä varaa (H1: hopean tuotanto 0,78 Moz). Emme tehneet oleellisia muutoksia loppuvuoden volyymiennusteisiimme ja odotamme tuotannon osuvan yhtiön haarukan alalaidan tienoille (2021e: hopean tuotanto 1,50 Moz). Päivitimme Sotkamo Silverin osien summa -mallin taustalla olevat markkinaparametrit. Mallimme nojaa Bloombergin konsensuksen metallien hintojen ennusteisiin, jotka pysyivät lähes ennallaan (2021e-2023e: hopea 23-26 USD/oz, spot-hinta noin 26 USD/oz). Myös tuotantokulujen osalta ennusteemme pysyivät ennallaan emmekä muuttaneet oleellisesti myöskään diskonttauskorkoja.

Näemme tuotto-odotuksen houkuttelevana nykymarkkinassa, kunhan markkina ja volyymit pitävät

Muutokset nostivat osien summa -mallimme Sotkamo Silverin osakkeelle indikoimaa arvoa lievästi noin 3,60 SEK:iin osakkeelta. Sotkamo Silver on siten hinnoiteltu konsensuksen hintaennusteilla osien summan alapuolelle, joten näemme osakkeen korkeista riskeistä huolimatta houkuttelevana 12 kk:n tähtäimellä. Tuotto-odotuksen realisoituminen vaatii suotuisana pysyvän markkinan lisäksi Q1:n ja Q4’20:n kaltaisten tuotantopettymysten välttämistä. Lisäksi on mahdollista, että tänä vuonna osaketta tukee yhtiön loppuvuodelle lupailema ja viime vuoden sekä tämän vuoden kairauksiin perustuva malmi- ja mineraalivarantoarvioiden päivitys. Odotamme aiemman aineiston pohjalta päivityksen antavan eväitä osakkeelle tärkeään kaivoksen elinkaaren pidentymiseen.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 422,2 430,6
- kasvu-% 85,4% 15,5% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 46,8 78,3
- EBIT-% -2,6% 11,1% 18,2%
EPS (oik.) -0,26 0,11 0,29
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 25,9 9,6
EV/EBITDA 11,5 5,9 4,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.