Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.10 SEK
Kurssi: 1.95 SEK
Kurssi hetkellä: 18.10.2021 - 6:22 Analyysi päivitetty: 15.10.2021

Sotkamo Silverin perjantaina julkistama Q3-raportti oli raju pettymys heikoksi jääneen tuotantomäärän takia.  Tuotantohaasteet ovat osoittautuneet aiempia aivan turhan positiivisia arvioitamme pitkäikäisemmiksi. Siten olemme laskeneet yhtiön ennusteitamme ja nostaneet riskipreemioita, sillä riskiä rakenteellisesta ongelmasta (malmin heikko laatu) ei voida sulkea pois. Sotkamo Silver on hinnoiteltu hieman osien summa -laskelmamme alapuolelle, mutta osakkeen hyvin korkeaan riskitasoon peilattuna tuotto-odotus ei mielestämme riitä. Näin ollen emme näe syitä riskinottoon osakkeen suhteen nykytiedon valossa ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) ja tavoitehintamme 2,10 SEK:iin (aik. 2,80 SEK).

Heikko tulos alhaisen tuotantomäärän takia

Sotkamo Silverin liikevaihto laski Q3:lla 36 % 83 MSEK::iin, mikä alitti roimasti ennusteemme. Metallien hinnat ja etenkin hinnanmuodostusmekanismit vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti suhteessa vertailukauteen, mutta pääongelma suhteessa ennusteisiimme oli Q3:lla jälleen volyymeissä. Volyymit olivat yhtiön tuotantohistorian heikoimmat ja ne alittivat reippaasti myös hyvän vertailukauden alapuolella olleet ennusteemme. Jo noin vuoden volyymien kanssa kipuillut Sotkamo Silver oli muuttanut kvartaalin aikana varsin yllättävästi louhintasuunnitelmaa, minkä takia Q3:lla prosessoitiin merkittävissä määrin rajamalmeja. Näin ollen koko kvartaalin metallipitoisuus jäi erittäin heikolle tasolle 68 grammaan tonnilta (Q3’20: 111 g/t) eikä tällä pitoisuudella ole edellytyksiä tehdä hyvää volyymiä, vaikka yhtiö sai rikastamosta läpi ennätyskorkean malmimäärän. Mielestämme tuotannon tökkiminen on erittäin huolestuttavaa, sillä Q4’20:llä alkanut ongelma on ollut odotuksiamme selvästi pidempi ja myöskään riskiä rakenteellisesta ongelmasta eli malmin odotettua heikommasta laadusta ei voida sulkea pois. Heikon liikevaihdon takia tulosrivit jäivät reippaasti odotuksista ja painuivat miinukselle liikevoittotasolta alaspäin, vaikka kulujen osalta raportti oli jopa jossain määrin rohkaiseva, kun huomioidaan absoluuttisesti vakaat kulut ja rikastamon läpi puskettu korkea malmimäärä. Kokonaisuutena pettymyksen puolelle jääneessä raportissa toinen positiivinen pilkahdus oli kassavirtalaskelmassa, joka oli heikosta käyttökatteesta huolimatta plussalla sekä liiketoiminnan että vapaan kassavirran osalta.

Tuotanto-ohjeistuksen saavuttaminen alkaa näyttää haastavalta ja leikkasimme tuotantoennusteitamme

Sotkamo Silver toisti Q3-raportissa tuotanto-ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön hopean tuotanto on tänä vuonna 1,45-1,75 miljoonaa unssia (2020: hopean tuotanto 1,58 Moz). Sotkamo Silver kuitenkin arvioi tuotannon jäävän haarukan alalaidan tienoille. Ohjeistuksen toisto oli sinänsä odotettua, mutta alkuvuoden toteuman jälkeen ohjeistuksen saavuttaminen vaatisi yhtiöltä nopeaa paluuta hyvälle volyymitasolle Q4:llä, mihin liittyen luottamus on kuluvan vuoden pettymysten ja käynnissä olevan louhintasuunnitelman muutoksen takia heikko. Laskimme tuotantoennusteitamme kautta linjan ja odotamme yhtiön joutuvan vielä laskemaan tuotanto-ohjeistustaan tänä vuonna. Päivitimme myös Sotkamo Silverin osien summa -mallin taustalla olevat markkinaparametrit. Mallimme nojaa Bloombergin konsensuksen metallien hintojen ennusteisiin, jotka pysyivät lähes ennallaan (2021e-2023e: hopea 22-25 USD/oz, spot-hinta noin 23 USD/oz). Tuotantokulujen osalta ennusteemme nousivat lievästi inflaation takia, mutta nostimme diskonttauskorkoja, sillä heikon suorituskyvyn jäljiltä osakkeen riskitaso on mielestämme kohonnut. Akuutteja taloudelliseen asemaan liittyviä riskejä emme yhtiössä näe, jos tuotanto paranee, mutta toisaalta ensi vuonna erääntyvien velkojen uudelleenrahoituksen osalta Sotkamo Silverin neuvotteluasema on mielestämme varsin heikko kaivoksen koko elinkaaren takkuilleen kassavirran takia.  

Riskinotto ei kiinnosta oman pelin takkuillessa

Muutokset laskivat osien summa -mallimme Sotkamo Silverin osakkeelle indikoimaa arvoa selvästi noin 2,10 SEK:iin osakkeelta. Sotkamo Silver on siten hinnoiteltu osien summan alapuolelle, mutta osakkeen hyvin korkeaan riskitasoon peilattuna tuotto-odotus ei mielestämme ole riittävä. Näin ollen vetäydymme seuraamaan sivusta, miten yhtiön tuotannon korjaamiseen tähtäävät toimenpiteet purevat, vaikka osakkeeseen ladattuna oleva odotusarvo ei olekaan korkea. Pidämme edelleen mahdollisena, että osaketta tukee yhtiön loppuvuodelle lupailema malmi- ja mineraalivarantoarvioiden päivitys. Odotamme aiemman aineiston pohjalta päivityksen antavan eväitä osakkeelle tärkeään kaivoksen elinkaaren pidentymiseen, mutta lyhyen tähtäimen haasteet ovat hyydyttäneet innon nojata varantoarvion päivityksen kaltaisiin pidemmän ajan tekijöihin.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 386,6 390,6
- kasvu-% 85,4% 5,8% 1,0%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 10,3 32,9
- EBIT-% -2,6% 2,7% 8,4%
EPS (oik.) -0,26 -0,07 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 -26,6 30,3
EV/EBITDA 11,5 6,7 5,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.