Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.10 SEK
Kurssi: 3.44 SEK
Kurssi hetkellä: 23.3.2021 - 8:15 Analyysi päivitetty: 18.2.2021

Sotkamo Silver tiedotti, että konserni on neuvotellut uudet ehdot 13,2 MEUR:n joukkovelkakirjalainaan. Joukkovelkakirjalainan muutoksen kirjallinen menettely on joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti saatettu päätökseen tänään.

Tämän mukaisesti joukkovelkakirjalainan haltijat ovat hyväksyneet lykätä yhtiön velvoitetta kerätä varoja joukkovelkakirjalainan takaisinmaksua varten pantatulle tilille vuoden 2021 jokaisena vuosineljänneksenä 1,35 MEUR eli yhteensä 5,4 MEUR vuoden 2021 aikana. Uudet takaisinmaksusummat ja -päivät ovat 1,35 MEUR 31.12.2021 ja 1,35 MEUR 31.3.2022. Lainan loppuosan uusi takaisinmaksupäivä on 27.6.2022 aiemman takaisinmaksupäivän 27.3.2022 sijasta.

Ehtojen muutoksia kirjallisessa muutosmenettelyssä tukivat joukkovelkakirjalainan haltijat, jotka omistavat yli 96 % joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta. Ehtojen muutokset parantavat Sotkamo Silverin rahoitusasemaa vuoden 2021 aikana.

Sotkamo Silver tiedotti myös, että yhtiö suunnittelee varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 myöntämän valtuutuksen perusteella suunnattua enintään 6 miljoonan osakkeen osakeantia.  Osakkeiden merkintäoikeus on annettu osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen rajoitetulle määrälle ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat etukäteen ilmaisseet kiinnostuksensa merkitä osakkeita. Suunnattu anti toteutettiin nopeutetulla tarjousmenettelyllä ja vielä illalla Sotkamo Silver tiedotti, että osakeannissa uusia osakkeita merkittiin 5 533 324 kappaletta merkintähinnalla 3,00 SEK/osake. Suunnatussa annissa kerättiin siten rahavaroja yhteensä 16,6 MSEK ennen annin kuluja.

Sotkamo Silver kertoi jo Q3’20-raportissaan neuvottelevansa rahoitusjärjestelyistä, mutta mielestämme lainojen takaisinmaksun lykkääminen ja suunnatun annin käyttö Hopeakaivoksen elinkaaren jatkamiseen tähtäävien investointirahoitukseen oli yllättävä ja hieman odotuksiamme heikompi lopputulema neuvotteluille. Vaikka Sotkamo Silverin tase on velkainen (2020 lopussa nettovelkaantumisaste noin 130 %), nykyinen jalometallimarkkinoiden vahva tilanne sekä Q2:lla toteutuva noin 2 MEUR:n optioanti huomioiden olimme odottaneet yhtiön selviävän tämän vuoden velkojen lyhennystarpeesta ja Hopeakaivoksen investoinneista ilman lisärahaa tai lykkäyksiä.

Näin ollen Sotkamo Silverin lyhyen ajan kassavirtaan liittyvä epävarmuus mielestämme nousi jossain määrin rahoitusuutisten takia. Sotkamo Silver julkistaa Q1-raporttinsa 29.4. Olemme ennusteissamme odottaneet yhtiön pystyvän todistamaan tänä vuonna kykynsä tuottaa vapaata kassavirtaa, kunhan markkinatilanne hopeamarkkinalla pysyy H2’20:n ja Q1:n kaltaisilla suotuisilla urilla. Omistajien kannalta yhtiön nouseminen selvästi kassapositiiviseksi tänä vuonna olisi mielestämme erittäin tärkeää, sillä Hopeakaivoksen elinkaari on lähtökohtaisesti lyhyehkö (ennusteissamme 10 vuotta).

Suunnatulle annille tyypillisellä noin 10 %:n alennuksella suhteessa yhtiön eiliseen pörssikurssiin tehty osakeanti kasvatti Sotkamo Silverin osakemäärää noin 3 %:lla. Annin pieni koko ja maltillinen alennus huomioiden osakeannin laimennusvaikutus osakesarjaan jää mielestämme rajalliseksi. Osakesarjan lievän laimentumisen ja etenkin lyhyen ajan kassavirtaan liittyvän epävarmuuden kasvun takia odotamme kuitenkin Sotkamo Silverin osakkeen reagoivan tänään rahoitusuutisiin lievästi negatiivisesti suhteessa yleiseen markkinaan. Julkistamme Sotkamo Silveristä laajan raportin lähiaikoina.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 423,1 423,5
- kasvu-% 85,4% 15,8% 0,1%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 74,5 80,1
- EBIT-% -2,6% 17,6% 18,9%
EPS (oik.) -0,26 0,25 0,31
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 13,6 11,2
EV/EBITDA 11,5 5,5 4,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.