Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.70 SEK
Kurssi: 1.51 SEK
Kurssi hetkellä: 25.1.2022 - 4:18 Analyysi päivitetty: 13.12.2021

Sotkamo Silver tiedotti, että yhtiön hopean tuotanto vuonna 2021 oli 1,38 miljoonaa unssia. Tämä vastaa 9.12. annettua tuotanto-ohjeistusta. Lisäksi Sotkamo Silver arvioi tuottavansa noin 1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2022. Yhtiön ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin maksimoida kaivoksen liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi Sotkamo Silver säätää malmisyötteen metallien suhteellista määrää, mikä saattaa vaikuttaa tuotettuihin hopeaunsseihin.

Kuluvan vuoden ohjeistuksen keskikohta ylitti lievästi ennusteemme

Sotkamo Silverin viime vuoden tuotantoennusteemme oli täsmälleen yhtiön joulukuussa antaman ohjeistuksen mukaisella tasolla, joten tiedote ei ollut viime vuoden osalta yllättävä eikä aiheuta muutospaineita yhtiön Q4:n ennusteisiimme. Kuluvan vuoden tuotanto-ohjeistuksen antaminen jo ennen tilinpäätösraporttia sekä etenkin ohjeistuksen tarkkuus olivat sen sijaan mielestämme hieman yllättäviä tietoja tässä vaiheessa. 

Olemme odottaneet Sotkamo Silver tuotantomäärän asettuvan tänä vuonna 1,42 miljoonaan hopeaunssiin, mikä on noin 6 % yhtiön ohjeistuksen keskitason alapuolella. Arviomme mukaan ohjeistus indikoikin yhtiön päässeen ainakin jossain määrin yli viime vuotta rassanneesta malmin matalasta hopeapitoisuudesta ja pitoisuuden vaihtelusta, mutta tämän todentaminen vaatii toki näyttöjä yhtiöltä viime vuoden pettymysten jälkeen. Tässä vaiheessa vuotta etenkin malmin hopeapitoisuuksiin ja sitä kautta volyymeihin liittyvä epävarmuus huomioiden hopean volyymiennusteemme ovatkin mielestämme jokseenkin linjassa ohjeistuksen kanssa emmekä tee niihin muutoksia ennen yhtiön 17.2 julkistettavaa tilinpäätösraporttia. Näin ollen säilytämme myös varovaisen näkemyksemme Sotkamo Silveristä toistaiseksi ennallaan hieman arvioitamme rohkeammasta tuotanto-ohjeistuksesta huolimatta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 382,7 396,4 375,9
- kasvu-% 4,7% 3,6% -5,2%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 22,0 15,6
- EBIT-% -0,7% 5,5% 4,1%
EPS (oik.) -0,14 0,00 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -11,1 -8 596,2 -765,0
EV/EBITDA 6,7 5,0 4,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.