Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 34.00 SEK
Kurssi: 31.97 SEK
Kurssi hetkellä: 26.4.2019 - 5:31

SSAB:n eilen julkaisemat Q1-luvut olivat operatiivisen tuloksen osalta odotuksia vahvemmat. Yhtiön lyhyen tähtäimen ohjeistus ja markkinakommentit olivat kokonaisuudessaan suhteellisen neutraalit odotuksiimme nähden ja siten ennusteiden muutokset jäivät pieniksi. Osakkeen lyhyen tähtäimen tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat mielestämme varsin maltilliset ja näemme niissä pientä nousuvaraa. Tukea arvostukselle antaa matala tasepohjainen arvostus, mikä antaa suojaa makrotason korkeaa epävarmuutta vastaan. Näin ollen toistamme aikaisemman 34,0 kruunun tavoitehintamme ja lisää-suosituksemme.

SSAB ylsi Q1:llä 20 miljardin kruunun liikevaihdolla 2,75 miljardin kruunun käyttökatteeseen, mikä vastaa yhtiölle vahvaa 13,8 %:n käyttökatemarginaalia. Tulos ylitti suhteellisen selvällä marginaalilla sekä meidän että konsensuksen noin 2,5 miljardin kruunun tasolla olleet odotukset. Konsernitasolla terästoimitukset vastasivat kokonaisuudessaan odotuksiamme suhteellisen hyvin eikä myöskään toteutuneissa keskihinnoissa ollut suuria yllätyksiä. Tulosylitys tulikin kustannuspuolelta, kun sekä Americasin että Special Steelsin kustannukset per tonni jäivät alle odotuksiemme. Näiden segmenttien vahvuutta heikensi hieman Europen odotuksiamme enemmän nousseet kustannukset, kun Raahen tehtaan tulipalo vaikutti Europen kannattavuuteen odotuksiamme suurempina ylimääräisinä kustannuksina. Rahoituskulut ja verot olivat odotuksiemme mukaisella tasolla ja siten 1,24 kruunun osakekohtainen tulos ylitti meidän 1,06 kruunun ennusteemme operatiivista tulosta heijastellen.

SSAB ohjeisti sen Q2:n toimituksien olevan Americasissa Q1:n tasolla, kun taas Europessa toimitusten odotetaan kasvavan ja vastaavasti Special Steelsissä kasvavan hieman. Hintojen yhtiö odottaa olevan vakaita Special Steelsissä ja laskevan hieman Europessa ja Americasissa. Kustannuspuolella yhtiö odottaa rautamalmin korkeamman hinnan vaikuttavan negatiivisesti etenkin Europen marginaaleihin. Kokonaisuudessaan yhtiön ohjeistus oli konsernitasolla linjassa odotuksiimme ja myös markkinakommentit, jotka indikoivat kohonnutta epävarmuutta ja heikkoutta etenkin autoteollisuudessa, olivat melko neutraalit suhteessa meidän odotuksiimme. Teimme raportin jälkeen vain pieniä ennustetarkistuksia lyhyellä tähtäimellä ja Q1:n ylityksen ja ennustetarkistuksien seurauksena kuluvan vuoden käyttökatteen ennusteemme säilyi käytännössä ennallaan 9,35 miljardissa kruunussa. Arviomme mukaan lyhyellä tähtäimellä markkinatilanne säilyy hyvänä Q2:lla, mutta epävarmuutta H2:n ja lähivuosien suhteen nostaa makroindikaattorien epäsuotuisa kehitys ja kauppasotaan liittyvät uhkakuvat.

Ennusteillamme SSAB:n vuoden 2019 P/E-kerroin on 8x ja vastaava EV/EBITDA on 4,7x. Absoluuttisesti kertoimet ovat matalat ja näemmekin niissä maltillista nousuvaraa nykyinen korkea epävarmuus huomioiden. Suhteellisesti SSAB arvostetaan vastaavilla kertoimilla 13 ja 19 %:n alennuksella suhteessa keskeisiin verrokkeihin, kun mielestämme yhtiö on perusteltua arvostaa tulospohjaisesti linjassa suhteessa verrokkeihin. Tukea osakkeelle antavat matala 0,6x P/B-kerroin sekä hyvälle tasolle ja lähes 5 %:iin nouseva osinkotuottoennusteemme.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 78 267,4 74 072,4
- kasvu-% 13,4% 4,4% -5,4%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 5 308,4 4 791,6
- EBIT-% 6,6% 6,8% 6,5%
EPS (oik.) 3,68 3,81 3,38
Osinko 1,50 1,55 1,60
P/E (oik.) 6,8 8,4 9,4
EV/EBITDA 4,2 4,5 4,4
Osinkotuotto-% 6,0% 4,8% 5,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.