Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 34.00 SEK
Kurssi: 31.75 SEK
Kurssi hetkellä: 23.4.2019 - 6:36

SSAB julkistaa Q1-raporttinsa torstaina noin klo 08:30. Odotuksissa on selvästi vertailukautta vahvempi raportti etenkin korkeampien keskihintojen ajamana. Mielenkiinto raportissa kohdistuu etenkin yhtiön kommentteihin lyhyen tähtäimen volyymien ja myyntihintojen odotetusta kehityksestä Q2:lla, mutta myös kommentit pääasiakasaloista ovat erityisen mielenkiintoisia makrotason epävarmuuden ollessa korkealla.

Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen 13,5 % vertailukaudesta 19,7 miljardiin kruunuun ja käyttökatteen olleen 2,5 miljardia kruunua (EBITDA-% 12,9 %). Olemme ennusteillamme linjassa hajanaisen konsensuksen kanssa. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua ajavat kokonaisuutena vertailukautta korkeammat keskihinnat, jotka ovat etenkin Americasissa nousseet huomattavasti. Myös Special Steelsin ja Europen hinnat ovat arviomme mukaan vertailukautta korkeammalla, vaikkakin Europessa markkinahinnat ovat olleet laskutrendillä. Kaikissa kolmessa segmentissä odotamme volyymien sen sijaan laskeneen vertailukaudesta kysyntäkuvan parhaan vaiheen ollessa takanapäin. Merkittävintä volyymien laskua odotamme Europessa sekä markkinakysynnän että pienten tuotantohidasteiden vuoksi Raahen tulipalon seurauksena.

Kannattavuuskehityksen odotamme olevan kaksijakoista, sillä Americasin odotamme yltävän huomattavaan kannattavuusparannukseen, kun taas Europen osalta odotukset ovat selvästi vertailukautta matalammalla. Taustalla on raaka-aineiden hintojen nousu, mikä yhdessä Raahen tulipalon aiheuttamien negatiivisten kustannusvaikutuksien kanssa painaa Europen tulostasoa selvästi. Special Steelsin odotukset ovat noin vertailukauden tasolla, sillä kustannusinflaatio arviomme mukaan nakertaa korkeimpien hintojen vaikutusta. Odotamme Q1:ltä 1,09 kruunun osakekohtaista tulosta, kun konsensuksen vastaava ennuste on 1,06 kruunussa. SSAB on tiedottanut IFRS 16-muutoksen konsernitason vaikutuksen vuositasolla, joten standardin soveltamisen ei pitäisi aiheuttaa suuria yllätyksiä, vaikka segmenttitason vaikutukseen liittyy epävarmuutta.

Raportissa huomio kiinnittyy etenkin yhtiön lyhyen tähtäimen markkinakommentteihin. Odotukset täyttääkseen yhtiön tulisi ohjeistaa kokonaisuutena hieman korkeampia volyymeja Q2:lle mm. kausiluonteisuutta heijastellen, kun taas odotukset markkinahintojen kehityksen suhteen ovat kokonaisuutena Q1:n tasoja hieman matalammalla. Erityisen mielenkiintoista on myös se, miten yhtiö näkee asiakasalojen lyhyen tähtäimen kysynnän kehittyvän makroindikaattorien kehityttyä alkuvuonna kysynnän hidastumista osoittavaan suuntaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 77 210,0 72 875,2
- kasvu-% 13,4% 3,0% -5,6%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 5 189,8 4 775,9
- EBIT-% 6,6% 6,7% 6,6%
EPS (oik.) 3,68 3,70 3,37
Osinko 1,50 1,55 1,60
P/E (oik.) 6,8 8,6 9,4
EV/EBITDA 4,2 4,4 4,3
Osinkotuotto-% 6,0% 4,9% 5,0%
Uusimmat ennusteet

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.