Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 28.00 SEK
Kurssi: 25.58 SEK
Kurssi hetkellä: 22.7.2019 - 7:50

SSAB:n Q2-luvut olivat operatiivisen tuloksen osalta odotuksiamme heikommat. Yhtiön lyhyen tähtäimen ohjeistus ja markkinakommentit olivat kokonaisuudessaan hieman odotuksiamme vaisummat ja tarkistimme ennusteitamme alaspäin. Osakkeen lyhyen tähtäimen arvostuskertoimet ovat mielestämme maltilliset ja näemme niissä pientä nousuvaraa. Tukea arvostukselle antaa matala tasepohjainen arvostus, mikä antaa suojaa makrotason korkeaa epävarmuutta vasten. Näin ollen toistamme SSAB:n aikaisemman 28,0 kruunun tavoitehintamme ja lisää-suosituksemme.

Q2-luvut jäivät odotuksista, Europe odotettua heikompi
SSAB ylsi Q2:lla 21 miljardin kruunun liikevaihdolla 2,4 miljardin kruunun käyttökatteeseen, mikä vastaa yhtiölle hyvää 11,7 % käyttökatemarginaalia. Operatiivinen käyttökate jäi kuitenkin 5 % alle meidän ennusteen, mutta oli linjassa konsensuksen vastaavan kanssa. Konsernitasolla terästoimitukset jäivät odotuksistamme, mutta toteutuneet hinnat vastasivat isossa kuvassa meidän odotuksia. Pääroolissa tulosalituksen taustalla oli kuitenkin korkeampi kustannustaso. Tämä näkyi etenkin Europen kehityksessä, joka kärsi merkittävästi nousseesta rautamalmin hinnasta odotuksiamme enemmän jo Q2:lla. Alemmilla riveillä poistot olivat odotuksiamme suuremmat, kun taas rahoituskuluissa ja veroissa ei ollut suurempia yllätyksiä. Osakekohtaista tulosta SSAB teki Q2:lla 0,98 kruunua jääden 1,11 kruunun ennusteestamme.

Näkymissä havaittavissa varovaisuutta, haasteena rautamalmin hinnan nousu
SSAB ohjeisti sen Q3:n toimituksien olevan Americasissa Q2:n tasolla, kun taas Europessa toimituksien odotetaan laskevan ja vastaavasti Special Steelsissä laskevan hieman. Hintojen yhtiö odottaa laskevan Europessa ja Americasissa ja laskevan hieman Special Steelsissä. Kustannuspuolella yhtiö odottaa rautamalmin korkeamman hinnan vaikuttavan negatiivisesti etenkin Europen marginaaleihin. Kokonaisuudessaan yhtiön ohjeistus ja markkinakommentit olivat odotuksiemme suuntaisia, mutta Q2:n toteuman pohjalta leikkasimme hieman ennusteitamme toimituksien suhteen. Nostimme lisäksi kustannusennusteitamme rautamalmin jatkuneen hinnan nousun myötä etenkin Europessa, mutta myös hieman Special Steelsissä. Loppuvuona Europen tulostasoa painaa lisäksi huoltotoimenpiteet ja Q3:lla kausiluonteisesti heikompi markkina, joten sen tulostaso jää heikoksi. Koko vuoden operatiivisen käyttökatteen ennusteemme laski Q2:n toteuman ja ennustetarkistuksien myötä 11 % 8 miljardiin kruunuun.

Arvostuskertoimet maltilliset kaikilla mittareilla
Ennusteillamme SSAB:n vuoden 2019 P/E-kerroin on 9x ja vastaava EV/EBITDA-kerroin on 4,6x. Kertoimet ovat matalat ja suhteellisesti SSAB arvostetaan vastaavilla kertoimilla 7 % ja 22 % alennuksella suhteessa keskeisiin verrokkeihin, kun mielestämme yhtiö on perusteltua arvostaa tulospohjaisesti linjaan verrokkien kanssa. Myös tasepohjainen arvostus on painunut matalalle, kun yhtiön P/B-kerroin 0,4x. Näkemyksemme mukaan arvostus diskonttaa jo selkeää tulostason laskua ja näemme kertoimissa maltillista nousuvaraa nykytasolta. Keskeisenä riskinä näemme yhä talouskasvunäkymään liittyvän korkean epävarmuuden.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 76 696,6 72 784,3
- kasvu-% 13,4% 2,3% -5,1%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 3 860,8 3 863,2
- EBIT-% 6,6% 5,0% 5,3%
EPS (oik.) 3,68 2,75 2,67
Osinko 1,50 1,50 1,50
P/E (oik.) 6,8 9,3 9,6
EV/EBITDA 4,2 4,5 4,3
Osinkotuotto-% 6,0% 5,9% 5,9%
Uusimmat ennusteet

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.