Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 28.00 SEK
Kurssi: 25.75 SEK
Kurssi hetkellä: 19.7.2019 - 8:54

SSAB julkisti aamulla Q2-raporttinsa, joka oli odotuksia heikompi, kun yhtiön kannattavuus jäi odotuksista selvästi hyvästä liikevaihdon kasvusta huolimatta. Taustalla oli etenkin Europe-segmentin heikkous, jonka volyymit laskivat ja samalla kustannustaso oli selvässä nousussa. Yhtiön kommentit lyhyen tähtäimen odotuksista Q3:lle olivat kokonaisuutena hienoinen pettymys suhteessa odotuksiimme.

SSAB:n liikevaihto kasvoi lähes 13 % vertailukaudesta 20 miljardiin kruunuun, mikä osui meidän ja konsensuksen ennusteen väliin. Q2:n terästoimitukset jäivät hienoisesti meidän ennusteista ja siten liikevaihdon kasvua on ajanut etenkin hintojen nousu ja parempi myynnin jakauma. Toimitukset laskivat vertailukaudesta sekä Europessa että Americasissa, kun taas Special Steelsin toimitukset olivat vertailukauden tasolla.

SSAB ylsi Q2:lla 2,4 miljardin kruunun käyttökatteeseen, mikä jäi alle meidän 2,5 miljardin kruunun ennusteen, mutta oli linjassa konsensuksen vastaavan ennusteen kanssa. Tämä vastaa yhtiölle kohtuullista 11,7 %:n käyttökatemarginaalia, mutta selvää laskua vertailukauden tasolta. Alituksen taustalla oli etenkin Europen heikkous, joka oli seurausta pääasiassa kohonneesta rautamalmin hinnasta, mutta myös laskeneesta kapasiteetin käyttöasteesta. Myös Americas ja Special Steelsin operatiivinen tulos alitti odotuksemme hieman. Alemmilla riveillä veroissa ja rahoituskuluissa ei ollut yllätyksiä ja siten osakekohtainen tulos oli 0,98 kruunua, mikä jäi meidän ja konsensuksen ennusteista operatiivista tulosta heijastellen. Operatiivinen kassavirta nousi 1,7 miljardiin (Q2’18 1,3 miljardia) tuloksen laskusta huolimatta, mikä oli positiivista.

SSAB odottaa sen toimituksien Q3:lla laskevan Europessa ja laskevan hieman Special Steelsissä, kun taas Americasin toimituksien odotetaan olevan edellisen kvartaalin tasolla. Keskihintojen yhtiö taas odottaa laskevan hieman Special Steelsissä ja laskevan Europessa sekä Americasissa. Kannattavuuteen vaikuttaa lisäksi negatiivisesti korkeammat raaka-aineiden hinnat, kun kohonnut rautamalmin hinta heijastuu etenkin Europeen ja jossain määrin myös Special Steelsiin.

Yhtiö myös kommentoi näkevänsä epävarmuutta taloussyklin kehityksen suhteen ja heikommat teräshinnat Euroopassa ja Yhdysvalloissa aiheuttavat varovaisuutta etenkin jakelijoissa. Yhtiön mukaan nykyinen henkilöstömäärä on linjassa korkeamman käyttöasteen kanssa ja koska Q3:lla terästoimitukset laskevat, aikoo yhtiö vähentää henkilöstömäärää. Kokonaisuutena yhtiön kommentit toimituksien ja hintojen odotetusta kehityksestä olivat hienoinen pettymys suhteessa odotuksiimme, jotka kuitenkin odottivat kokonaisuutena laskevia hintoja ja volyymeja.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 77 957,2 74 193,1
- kasvu-% 13,4% 4,0% -4,8%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 4 896,8 4 504,9
- EBIT-% 6,6% 6,3% 6,1%
EPS (oik.) 3,68 3,50 3,16
Osinko 1,50 1,55 1,60
P/E (oik.) 6,8 7,4 8,1
EV/EBITDA 4,2 4,0 3,8
Osinkotuotto-% 6,0% 6,0% 6,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.