Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: SSAB B
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 27.00 SEK
Kurssi: 28.02 SEK
Kurssi hetkellä: 28.1.2020 - 9:07 Analyysi päivitetty: 5.12.2019

SSAB julkisti aamulla Q4-raporttinsa, joka oli odotuksiamme heikompi, kun yhtiön tulos painui käyttökatetasolla tappiolle ja alitti ennusteemme. Tämän taustalla olivat etenkin odotuksista jääneet terästoimitukset. Osinkonsa SSAB piti edellisvuoden tasolla, mikä lieventää hieman tulospettymystä. Yhtiön kommentit lyhyen tähtäimen terästoimitusten odotuksista Q1:lle vastasivat odotuksiamme melko hyvin, mutta keskihintojen näkymä oli pettymys suhteessa odotuksiimme.

SSAB:n liikevaihto laski lähes 12 % vertailukaudesta 17 miljardiin kruunuun, mikä jäi hieman meidän ja konsensuksen ennusteiden alapuolelle. Kokonaisuutena Q4:n terästoimitukset jäivät meidän ennusteestamme ja segmenttitasolla toimitukset jäivät odotuksistamme Europessa ja Special Steelsissä, minkä taustalla ovat etenkin jakelijoiden pyrkimykset laskea varastotasoja voimakkaasti loppuvuonna.

SSAB:n Q4:n oikaistu käyttökate painui tappiolle -127 MSEK:iin, mikä oli alle meidän 462 MSEK:n ja konsensuksen 222 MSEK:n ennusteiden. Alituksen taustalla oli etenkin Special Steelsin ja Americasin jääminen ennusteestamme. Special Steelsin ennustealituksen taustalla olivat etenkin odotuksiamme voimakkaammin laskeneet terästoimitukset, kun taas Americasissa myyntihinnat laskivat odotuksiamme enemmän. Myös Europe jäi hieman ennusteestamme odotuksiamme voimakkaammin laskeneiden volyymien seurauksena, mitä kuitenkin paikkasi hieman odotuksiamme korkeampi keskihinta. Alemmilla riveillä rahoituskuluissa ei ollut yllätyksiä, mutta SSAB kirjasi Q4:lle hieman positiiviset verot. Tämä ei kuitenkaan paikannut operatiivisen tuloksen ennusteen alitusta ja siten osakekohtainen tulos painui -1,21 kruunuun, mikä jäi meidän ja konsensuksen ennusteista selvästi. Osinkoa SSAB maksaa 1,50 kruunua/osake vuodelta 2019, mikä oli positiivinen yllätys suhteessa meidän ja konsensuksen ennusteeseen.

SSAB arvioi Americasin kysynnän säilyvän vakaana Q1’20:llä ja yhtiö odottaa segmentin toimitusten kasvavan suhteessa Q4:n tasoon. Yhtiö odottaa toimitusten kasvavan niin ikään Europessa, kun kysyntä vahvistuu matalalta Q4’19:n tasolta. Myös Special Steelsin kysynnän yhtiö odottaa vahvistuvan etenkin Euroopassa, mitä heijastellen yhtiö odottaa Special Steelsin volyymien kasvavan Q1:llä suhteessa Q4:n tasoon. Keskihintojen yhtiö taas odottaa säilyvän edellisen kvartaalin tasolla Americasissa ja laskevan hieman Europessa ja Special Steelsissä. Terästoimituksien näkymien sanamuodot Q1’20:lle vastasivat odotuksiamme melko hyvin, kun taas kommentit keskihintojen odotetusta kehityksestä aiheuttavat ennusteiden laskupaineita. Siten yhtiön näkymät kallistuvat pettymyksen puolelle suhteessa meidän ennusteisiimme.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 76 841,4 74 752,2 73 940,7
- kasvu-% 2,5% -2,7% -1,1%
Liikevoitto (EBIT) 2 602,9 2 928,6 3 832,1
- EBIT-% 3,4% 3,9% 5,2%
EPS (oik.) 1,78 1,96 2,66
Osinko 1,00 1,00 1,30
P/E (oik.) 15,7 14,3 10,6
EV/EBITDA 5,8 5,7 4,8
Osinkotuotto-% 3,6% 3,6% 4,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.