Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

SSAB: tavoitteita muutama pykälä korkeammalle

Analyytikon kommentti 05.12.2019 8:16 SSAB
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 27.00 SEK
Kurssi: 27.08 SEK
Kurssi hetkellä: 5.12.2019 - 8:01 Analyysi päivitetty: 24.10.2019

SSAB järjesti eilen pääomamarkkinapäivän (CMD), jonka yhteydessä yhtiö nosti strategisia keskipitkän aikavälin  tavoitteitaan, kun taas taloudelliset tavoitteet yhtiö piti ennallaan. Kokonaisuudessaan muutokset tavoitteisiin olivat melko lailla odotuksien mukaisia, vaikkakin tavoitetasot asettavat riman suhteellisen korkealle. Lisäksi yhtiö valotti CMD:llä tarkemmin tavoitteitaan liittyen päästöttömän teräksen tuotantoon, joka on mielenkiintoinen mahdollinen pitkän aikavälin ajuri. Toistamme SSAB:n 27,0 kruunun tavoitehinnan ja vähennä-suosituksemme.

Strategisten tavoitteiden rimaa korotettiin muutamalla pykälällä

SSAB esitteli CMD:llä strategisia prioriteettejä lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Lyhyen aikavälin toimet olivat aikaisemman viestin mukaisia ja liittyivät kysyntäkuvan heikentymisen aiheuttaman tulospaineen lieventämiseen kustannustasoa ja tuotantoa hilliten. Keskipitkän aikavälin tavoitteita yhtiö päivitti vuoteen 2022 ulottuvalle jaksolle ja tavoittelee Special Steelsin toimituksien nostoa vuositasolla 1,6 miljoonaan tonniin (aik. 1,35 miljoonaa tonnia). Europessa yhtiön tavoitteena on edelleen säilyttää markkinaosuus Pohjoismaissa 40-45 %:ssa yli ajan, mutta nostaa premium-tuotteiden osuus myynnistä 46 %:iin (aik. 40 %). Vastaavasti Americasissa premium-tuotteiden osuus on tarkoitus nostaa 39 %:iin (aik. 29 %). Tarkastelujaksolla yhtiön on tavoite nostaa myös nostaa vahvasti erikoisteräksien myyntiin linkittyvän SSAB Servicesin liikevaihto 4,5 miljardiin kruunuun (2018 2,4 miljardia kruunua) orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun avulla. Tavoitteet ovat jatkumoa viime vuosien kehitykselle, kun yhtiö on muokannut myyntijakauman painoa suuremmin korkeamman marginaalipotentiaalin erikoisteräksiin. Erikoisteräksien vakaampaan kysyntänäkymän ja korkeampaan katetasoon perustuen pidämme tavoitteita myönteisinä, mutta ne asettavat riman suhteellisen korkealle, mikä edellyttää vahvaa kaupallista onnistumista myös jatkossa.

Pitkän aikavälin tavoitteena päästötöntä terästä

SSAB:n tavoite on tuoda ensimmäisenä markkinoille päästöttömästi tuotettua terästä vuonna 2026, kun Öxelösundin masuunit on vaihdettu valokaariuuniin. Nykyisen arvion mukaisen noin 20-30 %:n tuotantokustannuksen nousun tulisi pienentyä päästöoikeuksien hinnan noustua ja lisäksi yhtiö odottaa tuotteiden hinnan heijastelevan niiden premium-laatua. Arviomme mukaan pitkällä aikavälillä markkina-ajurit tukevat tämänkaltaisen tuotteen kysyntää, mutta toistaiseksi niiden marginaalipotentiaalin arviointi on hyvin haastavaa. Hankkeen onnistuessa yhtiöllä on kuitenkin arviomme mukaan edellytykset jatkaa korkeamman lisäarvon myynnin suhteellisen osuuden kasvattamista pitkällä aikavälillä. Yhtiön esittelemän eri tuotantomuotojen keskipitkän aikavälin investointilaskelman valossa hankkeen riskit ovat mielestämme myös kohtuullisella tasolla, ottaen huomioon pääomavaltaisen terästoimialan luonteen.

Taloudelliset tavoitteet ennallaan

Yhtiö säilytti taloudelliset tavoitteet ennallaan ja tavoittelee toimialan parasta kannattavuutta EBITDA-%:lla mitattuna vertailuryhmässä ja alle 35 %:n nettovelkaantumisastetta (Q3’19: 15 %). Myös osinkopolitiikka, jonka mukaan yhtiö jakaa 30-50 % nettotuloksesta säilyi ennallaan. Teimme päivityksen yhteydessä pieniä ennustemuutoksia ja Q4:n ennustetarkistuksien myötä koko vuoden oik. käyttökatteen ennusteemme laski 4 % 7,1 miljardiin kruunuun. Vuosien 2020-2021 -1 - 3 %:n ennustemuutoksien taustalla oli muutokset Rautaruukki ja IPSCO-yritysostojen hankintamenojen allokointiin liittyviin poistoihin. Tarkistimme myös osinkoennusteitamme ja odotamme vuodelta 2019 1 kruunun osinkoa (aik. 1,5 kruunua).

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 77 113,0 75 028,2
- kasvu-% 13,4% 2,9% -2,7%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 2 787,5 2 939,7
- EBIT-% 6,6% 3,6% 3,9%
EPS (oik.) 3,68 2,05 1,97
Osinko 1,50 1,00 1,00
P/E (oik.) 6,8 13,2 13,7
EV/EBITDA 4,2 5,5 5,5
Osinkotuotto-% 6,0% 3,7% 3,7%
Uusimmat ennusteet

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.