Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 15.50 EUR
Kurssi: 16.04 EUR
Kurssi hetkellä: 22.7.2021 - 7:30

Toistamme Stora Enson vähennä-suosituksemme ja 15,50 euron tavoitehintamme. Tietyistä lyhyen ajan positiivisista ennustemuutoksista huolimatta Stora Enson tuotto-odotus jää mielestämme tuottovaatimuksen alapuolelle, kun huomioidaan ensi vuonna vaikeutuva tuloskasvu, osakkeen nykyhinnoittelu ja 3 %:n osinkotuotto.

Yhtiö onnistui pääosin erinomaisessa markkinatilanteessa hyvin

Stora Enson liikevaihto kasvoi Q2:lla 23 % (+28 % ilman Paperia) volyymien ja etenkin hintojen ajamana. Stora Enson oikaistu liikevoitto yli tuplaantui vertailukauden heikolta tasolta 364 MEUR:oon. Operatiivinen tulos ylitti meidän ja konsensuksen ennusteet reilusti, minkä pääajuri oli vahva myynti. Divisioonatasolla ongelmina olivat ainoastaan ison tappion tehnyt ja kassaa polttanut Paper sekä pieni Packaging Solutions. Packaging Materials ja Forest jatkoivat vakaan nousujohteista suorittamistaan, kun taas Biomaterials ja Wood Products onnistuivat tulikuumilla markkinoilla vastaamaan kysyntään ja tekivät ennätystulokset. Kommentoimme tulosta eilen täällä.

Nostimme lyhyen pään ennusteitamme, mutta odotamme yhä tuloskasvun olevan tiukassa ensi vuonna

Stora Enso toisti koko vuoden ohjeistuksensa, jossa yhtiö odottaa oikaistun liikevoittonsa olevan vuonna 2021 korkeampi kuin vuonna 2020 (2020: oikaistu liikevoitto 650 MEUR). Stora Enso ylittänyt viime vuoden vaisun vertailuluvun jo H1:n jälkeen, joten ohjeistus ei  sijoittajille käytännössä valoa anna. Markkinatilanteen osalta yhtiö kommentoi maailmantalouden elpymisestä vauhtia saavaa kysyntää positiivisesti lähikvartaalien osalta, mutta hinnoittelun osalta kommentit olivat vähäisiä etenkin volatiileimpien tuotteiden osalta. Arviomme edelleen etenkin sahatavaran ja sellun H1:n hintarallien normalisoituvan H2:n aikana ja ensi vuonna, kun globaalin tarjontaketjujen ongelmat hellittävät ja taloustilanteen muutokseen on varauduttu. Myös kustannusten arvioimme olevan nousemaan päin. Nostimme Q2-raportin jälkeen Stora Enson oikaistun liikevoiton ennusteitamme 13 % tälle vuodelle ja 5 % ensi vuodelle, mutta pitkän ajan ennusteemme pysyivät ennallaan. Odotamme Stora Enson oikaistun liikevoiton kasvavan tänä vuonna yli 90 % heikosta vertailutasosta 1,26 miljardiin euroon. Lähivuosina ennustamme kuitenkin tuloskasvun olevan vaikeaa maailmantalouden kasvun ajamista suotuisista volyymiodotuksista ja Paperin tuloksen toipumisesta huolimatta vaikea, kun huomioidaan vuoden 2021 osin poikkeuksellisen hyvän markkinan normalisoituminen ja lievästi nouseva kulutaso.

Tuotto-odotus ei mielestämme ylitä tuottovaatimusta

Stora Enson ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 13x ja 16x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 9x. Tuloskertoimet ovat noin yhtiön 5 vuoden mediaanien tasoilla ja pidämme niitä Stora Ensolle melko neutraaleina. Siten näemme kuluvan vuoden reipas tuloskasvu on mielestämme jo hinnoiteltu sisään osakkeeseen. Neutraali arvostus, ensi vuonna arviomme mukaan lievästi negatiiviseksi muuttuva tuloskasvuajuri sekä noin 3 %:iin jäävä osinkotuotto eivät mielestämme muodosta tuottovaatimusta korkeampaa tuotto-odotusta osakkeelle. Näkemystämme Stora Enson täyteen hinnoittelusta tukee myös preemiolle noussut suhteellinen arvostus ja melko lähellä nykykurssia sekä tavoitehintaamme oleva DCF-malli. Suosimme siten sektorilta korkeampaa osinkotuottoa sekä mielestämme selkeämpää ja suhdanteista vähemmän riippuvaista keskipitkän ajan tuloskasvupotentiaalia tarjoavaa UPM:ää.

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 8 553,0 9 901,2 9 675,5
- kasvu-% -14,9% 15,8% -2,3%
Liikevoitto (EBIT) 922,0 912,0 1 132,3
- EBIT-% 10,8% 9,2% 11,7%
EPS (oik.) 0,48 1,27 1,00
Osinko 0,30 0,45 0,50
P/E (oik.) 32,5 12,6 16,1
EV/EBITDA 10,1 9,6 8,7
Osinkotuotto-% 1,9% 2,8% 3,1%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Stora Enso on vuonna 1998 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti monien eri alojen toimijoille ja moniin käyttökohteisiin. Yhtiön ratkaisuja on käytössä monilla aloilla, kuten rakennusalalla, vähittäiskaupassa, elintarvike- ja panimoteollisuudessa, tehdasteollisuudessa, julkaisualalla, lääketeollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa, makeisteollisuudessa, hygieniatuotteissa ja tekstiileissä. Konsernissa työskentelee ihmisiä yli 30 maassa, ja yhtiö on julkisesti noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.