Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.50 EUR
Kurssi: 9.50 EURKurssi hetkellä: 22.7.2019 - 7:56

Stora Enson tulospudotus oli hieman odotuksia suurempi Q2:lla ja myös Q3:n ohjeistus jäi pettymykseksi etenkin suhteessa konsensusodotuksiin. Laskimme Stora Enson loppuvuoden ja lähivuosien tulosennusteitamme raportin jälkeen maltillisesti. Laskemme Stora Enson tavoitehintamme 10,50 euroon (aik. 11,00 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Yhtiön arvostus on alhainen ja siten osakkeen lyhyen ajan tuotto-odotus on yhä riittävä.

Tuloskunto putosi odotuksia jyrkemmin
Stora Enso teki Q2:lla liikevaihtoa 2608 MEUR ja operatiivista liikevoittoa 289 MEUR. Hintapaineiden ja volyymien laskun takia 2 % supistunut liikevaihto alitti meidän ja konsensuksen ennusteet. Yhtiön oikaistu liikevoitto putosi vahvasta vertailukaudesta 13 % pääasiassa myynnin laskun ja kulujen nousun takia, vaikka vuosihuoltojen tulosrasitus oli vertailukautta alempi. Divisioonista positiivisin yllätys oli Biomaterials, joka selvisi sellun hinnan laskusta puhtaan operatiivisen suorituksen (ml. ei vuosihuoltoja) myötä vain lievällä tulospudotuksella suhteessa vahvaan vertailukauteen. Consumer Board paransi odotetusti tulostaan hintojen nousun ja kulupaineiden helpottamisen ansiosta. Tuloksen painoivat pettymyksen puolelle Packaging Solutions, Paper ja Wood Products, joiden tulokset heikkenivät arvioitamme enemmän vertailukaudesta. Packaging Solutionsia rokottivat etenkin laskeneet hinnat, Paper kärsi heikosta kysynnästä ja alhaisista volyymeistä ja Wood Productsia rokottivat hinta- ja volyymipaineet. Myös Muun toiminnan tappio oli selvästi ennusteitamme suurempi. Tuloslaskelman alemmilla riveillä Stora Enso kirjasi Q2:llä peräti 142 MEUR:n negatiiviset oikaisuerät liittyen pääosin Bergvik Skog -järjestelyyn, mikä pilasi raportoidun tuloksen. Kyseessä oli kuitenkin pääosin vain kirjanpitotekninen asia. Myös rahoituskulut ja verot olivat hieman odotuksiamme korkeammat. Siten yhtiön Q2:n oikaistu EPS jäi selvästi meidän ja konsensuksen ennusteiden alapuolelle 0,22 euroon.  Positiivista raportissa oli vahvalle tasolle 548 MEUR:oon (Q2’18: 357 MEUR) pompannut liiketoiminnan rahavirta.

Ennusteet laskivat edelleen heikon Q2-raportin ja tuoreen uutisvirran takia
Stora Enso ohjeisti Q3:lle 200-280 MEUR oikaistua liikevoittoa. Konsensus odotti ennen Q2-raporttia Q3:lta lähes Q2:n tasolla olevaa oikaistua, liikevoittoa, joten markkinaodotuksiin suhteessa ohjeistus oli selvä pettymys ja myös oma ennusteemme ennen raporttia oli yhtiön antaman haarukan yläosassa. Vallitsevasta poliittisesta ja taloudellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö myös poisti koko vuoden liikevaihto-ohjeistuksensa (aik. liikevaihto kasvaa) ja arvioi vain kulujen kasvavan tänä vuonna. Tämä ei ollut kuitenkaan millään tapaa yllättävää. Markkinoiden suhteen Stora Enson kommentit olivat hyvin varovaisia ja lyhyellä tähtäimellä sekä volyymit että hinnat ovat paineessa. Tähän yhtiö vastasi laajentamalla säästöohjelmansa 120 MEUR:sta 200 MEUR:oon, mitä pidämme tarpeellisena liikkeenä selvästi heikentynyt markkina huomioiden. Laskimme silti odotuksiamme heikomman raportin ja viime aikojen negatiivisen uutisvirran jälkeen Stora Enson kuluvan vuoden ja lähivuosien oikaistun liikevoiton ennusteitamme 3-5 %. Odotamme nyt yhtiön oikaistun liikevoiton laskevan tänä vuonna noin 1,1 miljardiin euroon ja pysyvän lähivuosina vakaana.

Matala arvostus ja hyvä osinko riittävät positiiviseen tuotto-odotukseen
Stora Enson ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 10x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x ja 6x. Tuloskertoimet ovat mielestämme yhä lievästi hyväksyttävien tasojen alapuolella ja suhteellisesti Stora Enso on aliarvostettu. P/B-luku on maltillinen 1,1x. Siten näemme arvostuksessa lievää nousuvaraa, mikä yhdessä vajaan 5-6 % osinkotuoton kanssa nostaa Stora Enson lyhyen ajan tuotto-odotuksen mielestämme yhä lievästi positiiviseksi.

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 486,0 10 315,5 10 351,6
- kasvu-% 4,4% -1,6% 0,4%
Liikevoitto (EBIT) 1 390,0 901,7 1 066,4
- EBIT-% 13,3% 8,7% 10,3%
EPS (oik.) 1,29 0,92 0,93
Osinko 0,50 0,53 0,56
P/E (oik.) 7,8 10,3 10,2
EV/EBITDA 5,4 7,4 6,3
Osinkotuotto-% 5,0% 5,6% 5,9%
Uusimmat ennusteet